Arkadij Strugackij, Boris Strugackij „GYVENAMA SALA“

Autorius: Gediminas Kulikauskas
Data: 2003-10-16

cover Apie knygą: Arkadij Strugackij , Boris StrugackijGYVENAMA SALA
Leidykla: Eridanas (2003)
ISBN: 9955100672
Puslapių skaičius: 288

Tik didžiausių pagyrų nusipelnė "Eridanas", tyliai ramiai "išmetęs" į knygų rinką (po nežinia kokios pertraukos lietuviškai) Arkadijaus ir Boriso Strugackių šedevrą "Gyvenama sala". Nežinau, ar daug galima rasti fantastikos mėgėjų, negirdėjusių Strugackių pavardės, tačiau lietuviškai jų knygų nėra išleista per daug, taip, greitosiomis, prisimenu tik: "Piknikas šalikelėje. Mažylis", "Vidurdienis, XXII amžius", "Tolimoji vaivorykštė", "Sunku būti Dievu". Matyt, taip nutiko todėl, jog visos jos leistos sovietmečiu, o tuomet rašytojai švelniai, bet sistemingai persekioti, nes, anot vieno partinio veikėjo: "Strugackių knygos apie Komunizmą, tačiau jos antitarybinės..." (už frazės priminimą dėkui Fox-ui).

B.Strugackis savo prisiminimuose nurodė tikslią šio kūrinio gimimo dieną: 1967 m. birželio 12-oji.

Autoriai - broliai Strugackiai - tuomet buvo nepaprastai įsiutę ir sukrėsti: daug leidyklų atmetė jų romaną "Pasaką apie Trejukę", kaip "idėjiškai pavojingą" (atvirai kalbant, kažkada perskaitęs minėtą kūrinį stebėjausi, kad jiems dar taip "gerai" baigėsi).

Pasipiktinę broliai nusprendė sukurti kūrinį, vertą supuvusios sovietinės sistemos: "Laabai puiku! Jūs gausite bedvasį, besmegenį, visiškai bedantį, pramoginį, be vienintelės idėjos romaną apie berniuką...a..iuką, XXII amžiaus komjaunuolį..."

Tačiau netrukus broliai su nuostaba išvydo, jog rašyti bedantį, bedvasį, išskirtinai pramoginį romaną - "velniškai įdomus užsiėmimas"!

Juo labiau, kad kūrinys netrukus "apaugo" detalėmis, kurios vėl tiesiog pirštu rodė į sovietinę realybę: čia buvo ir smaugianti vidaus bei užsienio priešus Kovinė gvardija, ir švitinimo bokštų apkvaitinti, propagandos sujauktais protais žmogeliai, ir negausūs disidentai bei amžinai priešiškas užsienis, šimtais siunčiantis į išoriškai klestinčią, bet viduje supuvusią šalį savo agentus.

Rašytojai rašė žvėrišku tempu - per 32 dienas jie užbaigė juodraštinį 296 puslapių ilgio romano variantą! Teksto "šlifavimas", perrašinėjimai ir pan. truko apie pusmetį ir Strugackiai, galų gale, uždusę nutempė šviežutėlį (rekordinio storio tuometinei jų kūrybai) romaną į leidyklas, puikiai suprasdami, kas jų laukia... O laukė nervinga gerus dvejus metelius užtrukusi kova su redaktoriais, nes "...telegrafo stulpas? Tai tik gerai suredaguota pušis."

B. Strugackis vėliau prisiminė, jog daugiau pataisų iš autorių buvo reikalauta tik redaguojant "Pikniką šalikelėje", o "Gyvenamai salai" pateiktas reikalaujamų pataisų sąrašas užėmė keliolika puslapių ir turėjo apie 200-300 punktų. Antra vertus, vėl stebiuosi nepataisomu autorių naivumu: negi jie tikėjosi, jog, redaktoriai "praleis", pvz., pavadinimą "Komisija Galaktičeskoj Bezopasnosti" (Galaktinio Saugumo Komisija), kurio pirmųjų trijų raidžių sąskambis daugeliui pernelyg pažįstamas...

Ir kai 1969 m. žurnale "Neva" pagaliau pasirodė pirmasis, "žurnalinis", romano variantas (beje, ką tik buvo numalšintas demokratinis 1968-ųjų "Prahos pavasaris"), KPSS skyrius nedelsiant pasiekė vieno tokio kariškio pranešimas, jog romane tyčiojamasi iš sovietinės armijos, šalies ir visos sovietinės sistemos.

Romano leidyba buvo nedelsiant sustabdyta, Strugackiams teko ilgai tąsytis su redaktoriais, o galų gale per 4 dienas padaryti apie 900 pataisų, kad knygą pagaliau išleistų. Šitaip "išnyko" daugelis originalių pavadinimų, pvz. pagr. knygos herojus Maksimas Rostislavskis tapo Maksimu Kamereriu, daugelis kitų terminų ir posakių iš rusiškų virto vokiškais (tankai virto "pancervagenais" ir pan.). Beje, viename iš interviu B. Strugackis užsiminė, jog Sarakšo pasaulio vardai "Gyvenamoje saloje" sukurti pagal "vengrišką" stilių: Serembešas, Čaču, Tootas ir kt. - vardai vengrų romanų.

Mano subjektyviu įsitikinimu, "Gyvenama sala" - viena geriausių (jei ne pati geriausia) iš šios leidyklos šiemet išleistų knygų. Tik patys geriausi komplimentai ir V. Morkūno atliktam vertimui - kalba bei aprašymai itin turtingi, sodrūs bei vaizdingi (pvz. "Dusnus pasaulis.") - mano nuomone, pagal vertimo kokybę ši knyga turėtų būti šalia "Eridano" išleistų R. Asprino "Blėnių vežėčių".

Pirmieji romano puslapiai man, tiesą sakant, pasirodė kiek sunkiasvoriai, tačiau pamažu, neskubriai, veiksmas "įsuka" taip, kad nuo knygos nebegali atsiplėšti. Paradoksalu tai, jog iš pirmo žvilgsnio siužetas, rodos, visiškai aiškus, jau atrodo tikrai žinai, kur rieda siužeto mašina, jau prisitaikei, o ši staiga - kaip šiūūūst į šoną... Tad į romano vidurį imi skaityti atsargiai, pamažėle suprasdamas, jog autoriai lengvų sprendimų neieško (ir neranda).

Ką gi, reikia tikėtis, jog Lietuvos skaitytojai deramai įvertins šį puikų romaną ir netrukus sulauksime kitų trilogijos apie Maksimą Kamererį dalių: "Vabalas skruzdėlyne" (Žuk v muraveinike) ir "Bangos gesina vėją" (Volny gasiat veter).

O toliau pateiksiu keletą romano ištraukų, iš kurių, tikiuosi, galėsite susidaryti bent miglotą siužeto bei stiliaus atvaizdą. Taigi, vienoje perdėm militarizuotoje planetoje patrulis sulaiko keistą pilietį:

"-Raportuoja šimtas trisdešimt ketvirto būrio seniūnas, perauklėjamasis Zefas. Trasoje sulaikytas štai šis žmogus. Pagal visus požymius - beprotis, pone rotmistre: ryja nuodingus grybus, nė žodžio nesupranta, kalba neaiškiai, vaikšto, kaip teikėtės pastebėti, nuogas."

Ilgai svarsto, kas anas besąs:

"-Simuliantas jis, o ne pamišėlis, - urgztelėjo ponas vadavietės gydytojas ir įsipylė vandens iš grafino. - Siųskite jį atgal į mišką, lai dirba.

- Jis ne mūsų, - paprieštaravo ponas rotmistras. - Ir mes nežinome, iš kur jis atsibastė. Manau, kadaise jį pasičiupo išsigimėliai, jis pas juos išprotėjo ir perbėgo mūsų pusėn.

- Teisingai, - niurgztelėjo ponas vadavietės gydytojas. - Reikia išprotėti, kad perbėgtum mūsų pusėn..."

Netrukus keistuolis pasirodo esąs kone supermenas čionykščių atžvilgiu - šiaip ar taip, ne kiekvienas atlaikys, kai į jį "suvaro" septynias sunkiojo armijos pistoleto kulkas, ne kiekvienas plikomis rankomis išguldys teroristų "šaiką"... Ir toli gražu ne kiekvienas ims kurstyti prieš teisėtą valdžią užguitus kaimiečius bei siūlyti jiems sąjungą su barbarais:

"-Taip, Makai, - linguodamas galvą, pratarė Dėlė. - Atleisk mums, bet niekuo mes netikime. Kaip galima pasitikėti barbarais? Jie dykumoje gyvena, smėlį kramto, smėliu užsigeria. Jie - baisūs žmonės, iš spygliuotos vielos susukti, nei verkti moka, nei juoktis. Kas mes jiems? Samanos po kojomis. Na, ateis jie, išmuš kareivius, apsistos čia, mišką, aišku, išdegins...kam jiems miškas, jie dykumą myli. Ir vėl mums galas."

P.S. Dauguma žinių, atsiminimų bei citatų apie šio romano kūrybą paimti iš B. Strugackio atsiminimų knygos "Komentary k proidennomu".

Apie revoliuciją, bet antitarybinė

Komentarai

Klia 2003-10-17 17:26:58
kaži, kaip ta knyga turėjo atrodyti prieš taisymą, jei po tiek koregavimo ji liko tokia anti:]
ir man patiko žodis babaužis!
Vita 2003-10-18 12:13:06
O kas tas babaužis? :) (Aš šią knygą skaičiau rusiškai).
Klia 2003-10-20 15:03:00
šiuo atveju juo buvo pavadintas apleistas pov. laivas, riogsantis įlankoje. o šiaip babaužis - gremėzdas, rioglas, didelis, gąsdinantis dalykas.
Foxas 2003-10-23 07:40:25
Varysiu į knygyną pirkti šios knygos. o tai rusišką varijantą kažkam paskolinau - i s koncami...
Redaktoriui - prašom už priminimą hat

Legendinis Mak Simas... Būsimasis Toivo Glumovo šefas...
Beje, kaip Sikorskis lietuviškai pavadintas? Rusiškai tai Strannik.
pro šalį ėjau 2003-10-23 08:13:21
Keliauninkas, nors, imho - Klajunas butu tixliau
Vidas 2003-11-17 21:39:23
Mano nuomone, "strannik" buvo sugalvotas pagal analogiją su "stranger" ir turėtų vadintis "pašalietis" ar pan. Bet tai tik mano nuomonė.
Kiba reikės pradėti dairytis į Eridano knygas, pasirodo, ir neblogų išleidžia.
Smalsis 2003-11-17 22:04:52
O kodėl šitos knygos Eridanas "nerekomenduoja"? Ar jau nustojo dėti rekomendacijas ant to vertesnių romanų?
Justinas 2003-11-18 06:57:13
Che, geriau pagalvojus - argi skaityta dėtų nerekomenduotiną knygą? Bet jeigu taip norite... :)
Krekas 2003-11-28 07:38:55
Uf uf uf... Strugackiai "kala į klyną". Seniai neturėjau tokio malonumo skaityti fantastiką: ir siužetas neblogai sukaltas, ir tarp eilučių yra ko paieškoti akiniai

SPOILERIS
Paaiškinkit man neišmanėliui, kur knygoje kalbama apie tai, kas parašyta knygos viršelyje: "Sarakšo planetą atrado Baderio ekspedicija 2148 metais. Paaiškėjus, kad joje gyvena technologinę civilizaciją sukūrę humanoidai, ekspedicijos vadas nusprendžia tučtuojau nerti hipererdvėn ir pranešti apie atradimą Galaktikos Saugumo Tarybai." Ar čia turėjo būti a la įvadas, ar aš kažką praleidau? pasimeciau
Nežiniukas 2003-11-28 10:02:51
Tai naujai perleistų Strugackių raštų (rusų kalba) pseudo chronologijos dalis. Tipo, įvykių Sarakšo planetoje priešistorė.
Foxas 2003-12-01 09:38:47
2 Smalsis

Strugackiai rašė komunistinę fantastiką angelelis. O pas mus, lietuvėlėje, daug kam žodis prasidedantis "komuni" kelia siaubą 22_yikes. Ane, Justinai alauz? Bijo, kad Lietuvos skaitytojai nesusirgtų komunizmo idėjomis :) Todėl ir nerekomenduoja wounds
Gečas 2003-12-01 09:52:21
2 Fox
Čia, tipo, tamstos savaitgalio pagirių įtakotas komentaras?
Justinas 2003-12-01 10:59:46
Aha, Foxai - pasigėrei ir būk savo vietoje nuostaba
Justinas 2003-12-17 19:48:03
BEVEIK SIUŽETO DETALĖ
Bliamba... Paskutiniuose puslapiuose, kai kai kas prabilo vokiškai jau dėjau kryžiuką ant Strugackių, už tokį primityvų bajerį... Ir staiga kaip gaaaavau šlapiu skuduru per nosį, net užsikvatojau visa gerkle! :)

O šiaip... Na, neblogas kovinukas. Šedevru niekaip nevadinsiu (pataupykime šį žodį Lemui ir jo "Futurologų kongresui"), tačiau skaityti malonu. Ir, kas tikrai malonu, žodis "komunistas" minimas vos keletą kartų...
Gedas 2003-12-17 21:58:26
Justinai, ar dabar kiekvienam komentare nepamirši pagirti "Futurologų.." ir grybštelti komunistus?..
Justinas 2003-12-18 06:20:28
O kas pradėjo, a? :) Na, gerai, kaltas aš, kaltas...
Armondo 2003-12-23 10:06:30
Ogi perskaiciau ir man patiko, net labaiu uz kaip ten jis vadinasi, na kur zenito serijoje zinot apie ka kalbu. Na kaip Justinas sako "kovinukas" bet tikrai geras ir net nelyginamas su kokom nors plieninem ziurkem ir panasiai.
Gedas 2003-12-23 11:24:47
Tikrai nesutikčiau su Justino apibrėžimu - "kovinė" fantastika, tai, pvz., "Kovinė forma" ar "Kovos meistras", o šis Strugackių romanas veikiau nuotykinė-filosofinė fantastika.
Justinas 2003-12-23 11:28:34
Gal galėtumėte patikslinti terminą "filosofinė" šio kūrinio atžvilgiu? :)
Gedas 2003-12-23 11:56:14
Vien valstybės paribyje gyvenusių išsigimėlių pasvarstymai ar verta sukilti ir kovoti prieš režimą bei jungtis prie barbarų, ko verti? Arba tų pačių išsigimėlių išminčiaus mintys? Kas didesni blogis - egzistuojanti santvarka, ar potenciali revoliucija, kuri pareikalaus nežinia kiek aukų?..
O kur tu įžvelgei "kovinę" fantastiką? Sutinku, kad knygoje buvo kovų epizodų, bet, vien dėl to priskirti ją kovinei fantastikai...
Tikriausiai neskaitei mano aukščiau minėtų knygų, ar kokios Gleno Kuko "Reidas", Benkso "Prisimink Flebą", Tardlavo "Legiono kronikų" ar "Įsiveržimo laivyno" ar, galų gale alternatyvinės istorijos "Variant Bis" kur visas siužetas, veiksmas, herojų mintys ir t.t. susiję su kova, kovos formomis, kai supriešinami keisčiausi priešai ir teoretizuojama kas būtų, jei romėnų legionas susikaltų su fantasy pasaulio barbarais, žaibiškai besidauginantys ateiviai-parazitai užgrūtų žmoniją, kaip pasikeistų II pasaulinis karas įvedus vienokią ar kitokią ginkluotę ir t.t.
Bent jau aš matau aiškią ribą tarp militaristinės-kovinės ir nuotykinės fantastikos.
Justinas 2003-12-23 13:03:47
Gedai, žodį "kovinukas" aš naudojau su tam tikra ironijos doze - žinoma, tai nėra eilinis bajavykas, kuriame vien snukių malimas, nors, lyginant su kitkuo, ką aš skaičiau Strugackių, šitoje knygoje veiksmo tikrai daug ir pagal tipą aš ją lyginčiau pvz., su Lukjanenko "Svajų linija". Yra gero veiksmo, yra gerų minčių. Taigi, sutikčiau su apibūdinimu "nuotykinė", bet filosofinė - atleisk, per solidus terminas :)
Gedas 2003-12-23 13:13:56
Na, matyt neįskaičiau tekste aš tos tavosios ironijos. :)
Beje, mano išvardintos knygos yra būtent kovinė fantastika geraja prasme - įtraukiantis veiksmas, įdomus siužetas ir t.t. tai nėra eiliniai "bajavykai" (kaipo tokį, pvz., įvardinčiau kažkada Eridano išleista knygą "Ištikimybė ir garbė").
Ir dar vienas "beje" aš apibūdinau Strugackių knygą kaip nuotykinę-filosofinę. Rusai turi panašioms knygoms terminą "filosofskij boevik", kurį dažniausiai taiko Oldžių kūrybai.
v 2003-12-23 16:58:05
Ką galvoja apie savo kūrinį autorius, galite paskaityti čia:

http://www.rusf.ru/abs/int_t09.htm
Justinas 2003-12-23 20:18:14
Tai ką, Gedai - besšabašnyj boevik (C) autorius, o ne joks filosofinis leb
Gedas 2003-12-23 21:08:35
Justinai, tu gi klasikiniu žurnaliūgų metodu ištraukei frazę iš konteksto, cituoju visą sakinį:
"OO zadumyvalsia kak besšabašnyj boevik o prikliučenijach riadovovo komsomolca XXII veka." Tą patį aš gi rašiau ir apžvalgoje, sumanyta buvo viena, o išėjo juk tai, ko autoriai nelaukė - labai įdomus kūrinys su geroku mažai paslėptu antisovietiniu klodu ir, kaip pramoginiam kūriniui ganėtinai giliomis mintimis.
Aš gi neteigiu, jog tai filosofinė fantastika, tai - nuotykinė-filosofinė-sociologinė fantastika.
DK 2004-01-05 12:28:55
Super knygute. Skaitant net keletoje vietų stebėjausi kaip ją išspausdino - absoliučiai visoje knygoje tyčiojamasi iš savo vidinės totalitarinės santvarkos, nors ir yra įvardijama kaip fašizmas, bet manau tikrojo žodžio skambesys visiems pakankamai aiškus.
Kara 2004-05-04 22:45:46
briedas ne knyga
Gedas 2004-06-30 09:35:20
Kadangi neseniai gavau visus (ar beveik visus) Strugackių raštus, nesusilaikiau ir perskaičiau "Vabalą skruzdėlyne". Nors neįtikėtina, bet už labai neblogą "Gyvenamą salą", "Vabalas..." geresnis dar bent kelis kartus... Džiaugiuosi, kad pradėjau skaityti romaną jau įdienojus - tad pabaigiau apie 2 val. nakties: atsiplėšti buvo tiesiog neįmanoma.
Labai tikiuosi, kad "Gyvenama sala" nebuvo komerciškai nuostolinga ir sulauksim "Vabalo" lietuviškai.
Ir, įdomu, kaip būtų galima lietuviškai sueiliuoti:
"Stojali zveri okolo dveri.
V nich streliali, oni umerali."
pvz 2004-07-01 13:02:52
stovėjo grybai šalia sodybos.
juos smarkiai pjovė, jie nusišovė.
Gedas 2004-07-01 15:40:40
aga. taip ir aš moku.
Anonimas 2004-07-08 15:51:14
Gedai, perskaityk ir "Vabalo..." tesinį "Volny gasiat veter"
Gedas 2004-07-08 16:26:02
Jau perskaičiau.:)
freddyss 2005-12-05 21:50:42
Tikrai nors sena, bet nereali knyga.Dabar dvi geros žinutės:statomas filmas,bei pc žaidimas(pagal šitą knygą)
!demesio! 2009-05-20 14:49:36

kinuoteatruose jau greitai filmo gyvenama sala 2dalis,knygos gerbejai skubekit paziureti si filma

Fredyss 2009-05-20 15:02:50

Esu gerbėjas , tačiau abi dalys nuvilė....Kas skaitė knygą-nerekomenduoju žiūrėti filmų...

bondarciuk 2009-05-21 16:45:06

Ir kuo jau nuvyle,gal gali detaliau papasakot kas ten negerai?

Fredyss 2009-05-22 03:16:34

Filmas-grynai holivudiškų filmų mėgėjams( antra dalis ir Matrix fanams); knygoje viskas kitaip-viskas vykstą niūriame post apokaliptiniame pasaulyje-filme to neperteikiama...

Matrix fanas 2009-05-23 08:29:30

geras,butinai reiks paziureti

offca 2009-10-07 20:07:24

Tai va, gal yra kas nori/gali paskolinti knygelę paskaitymui?

Fredyss 2009-10-10 09:49:18

Turiu ru.kalba.

offca 2009-10-12 17:27:44

būt mieliau lietuviškai

VAP 2010-11-05 08:16:51

knygas reikia skaityt originalo kalba - vertėjas perteikia savo požiūrį. Ir kaip taisyklė - blogesnį.
Filmas - taip pat režisieriaus interpretacija. Pritariu, kad Bondarčiukas "suholivudino" scenarijų. Bet paskaitykit įžanginį tekstą - ar ne tam ir buvo skirtas kūrinys, t.y. lengvam skaitymui?

Skaityta.lt © 2001-2014. Visos teisės saugomos. Platinti puslapyje publikuojamas apžvalgas be skaityta.lt ir/arba autorių sutikimo NEETIŠKA IR NETEISĖTA. Dėl medžiagos panaudojimo rašykite el.paštu skaityta@skaityta.lt.