Henry David Thoreau „VOLDENAS, ARBA GYVENIMAS MIŠKE“

Autorius: Starlin
Data: 2005-12-22

cover Apie knygą: Henry David ThoreauVOLDENAS, ARBA GYVENIMAS MIŠKE
Leidykla: Baltos lankos (1997)
Puslapių skaičius: 336

Ir kiekgi gali žmogus medžioti žirafas? Perkūno oželiai ir slankos gali teikti ne mažesnį malonumą, tačiau aš manau, kad kur kas kilniau medžioti pačius save.” (278 p.)

Tai ir medžiojo Henry Davidas Thoreau, 1845 m. liepos 4 d. palikęs Konkordą ir išėjęs gyventi į mišką prie Voldeno tvenkinio... Jo atsiminimai, pavadinti "Voldenas, arba Gyvenimas miške", tapo klasika ir iki šiol yra aktualūs. Savo noru atsisakęs civilizacijos patogumų, Thoreau pasirinko paprastą gyvenimą gamtoje: be pirkimų - pardavimų, be bereikalingo darbo, tik su gamta, knyga ir savo mintimis. Kalbėdamas apie miške patirtus išgyvenimus, kilusius apmąstymus ar paprasčiausiai apie savo buitį, autorius nuosekliai įrodinėja, kad žmogus gali gyventi ir be visų tų akmenų, kuriuos pats pasirišo po kaklu.

Prie tvenkinio Thoreau praleido dvejus metus ir du mėnesius. Knygoje kruopščiai aprašoma viskas, pradedant išlaidomis, nameliu, maistu, baigiant smulkiausiomis Voldeno gamtos detalėmis: tvenkiniu ir jo metamorfozėmis (užšalęs? tamsus? nusekęs?), paukščių giesmėmis, žuvimis, žvėrimis, augalais - gamtos ritmais, prie kurių nori nenori turėjo prisitaikyti iš miesto atsikėlęs naujasis gyventojas. Išgirstame istorijų apie žmones - paprastus, nebaigusius harvardų kaip pats Thoreau, bet daug laimingesnius nei daugelis jo pažįstamų Konkorde. Lyg tarp kitko autorius įterpia anglų poezijos, Homero, Ovidijaus ar Konfucijaus ištraukų, bet ir tarp jo paties minčių aforizmų medžiotojai ras ne vieną perliuką. Įdomiausia, kad "išmintis" kaip reta natūraliai įsiterpia į peizažų aprašymus bei skrupulingus atpasakojimus, kas, kaip ir kur buvo pasėta ar patręšta. Nepastebimai, bet nuosekliai rutuliojamas, aiškinamas, iliustruojamas Thoreau požiūris į civilizaciją, visuomenę ir žmogaus santykį su jomis. Kaip pastebi Rolandas Pavilionis, "Thoreau supratimu, žmonėms nepavyko išspręsti konflikto tarp laukinės ir civilizuotos būties: palikę pirmąją, jie kartu prarado gebėjimą tenkintis būtinu" (320 p.). Tai ir yra pagrindinė "Voldeno" tema, Thoreau iliustruojama asmenine patirtimi.

Su tuo siejasi drauge spausdinamo esė "Apie pilietinio nepaklusnumo pareigą" idėjos. Čia nagrinėjama problema - valstybė ir individas. Savo laiku Thoreau buvo žinomas kaip prisiekęs mokesčių nemokėtojas ir apskritai esamai santvarkai priešiškas asmuo - net sklando legenda, jog jis atsisakė sumokėti Harvardui už diplomą, todėl jo taip ir negavo. O kartą, pagailėjęs keleto dolerių valstybei, Thoreau buvo nakčiai patupdytas į belangę. Išėjęs nepasitenkinimą išliejo popieriuje - tai ir yra garsusis esė, įkvėpęs Mahatmą Gandį ir Martiną Liuterį Kingą. Thoreau kritikuoja tiek patį "daugumos" principą, tiek savo meto valstybę: "Niekuomet nebus iš tikrųjų laisvos ir apšviestos Valstybės, kol ji nepripažins individo kaip aukštesnės ir nepriklausomos galios..." (313 p.). Pilietinis nepaklusnumas, anot jo, yra būtinybė, nes visų pirma turime būti žmonės, o tik paskui piliečiai. Įstatymas kaip toks net nebūtų svarbus, jeigu būtų skatinama elgtis pagal teisingumo principus. Kitaip tariant, pirma teisingumo pojūtis, įstatymas - tik po to.

Tokia, nūdienos žmogaus akimis žiūrint, nuosaikiai maištinga pozicija, Thoreau nuomone, labiausiai artima ir suprantama turėtų būti "neturtingiems studentams" - jauniems ir kritiškai nusiteikusiems stabų atžvilgiu (taip reziumuoja Pavilionis). Išties patraukliausia šiuose dviejuose kūriniuose yra autoriaus atvirumas ir laisvė, kurią jis siūlo. Gyvenimas pagal prigimtį, laisvė nuo įsipareigojimų, kurie nieko gero neduoda, - bet ne egoizmą tenkinanti, o mokanti darniai gyventi visuomenėje ir, plačiausia prasme, pasaulyje. XIX a. mesti viską ir išeiti į mišką buvo daug paprasčiau nei dabar, bet svarbu ne tai, ar "Voldeno" sužavėtas skaitytojas susiras Labanore tvenkinį ir ims gyventi atsiskyrėliškai: Thoreau filosofija, išdėstyta nuoširdžiai ir paprastai, yra sveikas vaistas nuo visokiausio plauko civilizacinių negalavimų, neduodančių ramybės kaip ir prieš pusantro šimto metų, taip ir dabar.

"Išaušta tiktai tas rytas, kuriam mes patys pabundame" - baigia savo pasakojimą Thoreau, ir priduria: "Diena ateina po aušros. Saulė tėra ryto žvaigždė."

Metas pabusti.

Komentarai

Indraja 2005-12-22 05:43:28
Knyga pasirodė pakankamai įdomi. Kliūna, kad apžvalgoje net dukart cituojamos gerbiamojo vertėjo mintys - ne tik todėl, jog pašalinis autoritetas neatrodo būtinas palyginti trumpame tekste, bet ir dėl asmeninio požiūrio ypatumų. Nepatinka, kad žmogus tikrai demonstratyviai bandė susieti savo pavardę su idėjomis, kurioms dalis jo veiksmų visiškai prieštaravo. Tai netgi paskatino susirasti originalą, ne vertimą :)
Justinas 2005-12-22 06:01:46
Pala, tai KĄ jis ten medžiojo? (pirmas sakinys) :)
Krekas 2005-12-22 09:20:17
Skaičiau "Voldeną", kai tik išleido. Perskaičiau greitai ir pasižymėjau prie tų, kurias reikėtų perskaityti dar kartą, turint omeny, kad yra minčių, turėjusių įtakos vėlesniems laikams. Yra ir diskutuotinų dalykų. maslumas Deja, pakartotinas prisėdimas vis atidedamas, nes į "Artimiausių metų skaitytinų knygų TOP 10" vis įlenda naujos knygos. pakaroklis
Vertėjas irgi kliuvo, juoba, kad didelės pagarbos R.P. nejaučiu. O tuo metu dar ir studentavau tame pačiame VU... old Tačiau didelės problemos nematau - skaičiau H. D. Thoreau, o ne R.P. hash
shlyxtux 2005-12-22 11:50:02
Na, knygos, panashu, neskaitysiu, nes peizazhus ir gamtos aprashymus visose skaitomose knygose praleidineju, o chia visa knyga, kaip supratau, beveik vien ish ju ir sudaryta. Tachiau bicho pasaulezhioorai pritariu! Pilietiniam nepaklusnumui -- hat hat hat
Plaukiojantis Raimondas 2005-12-22 17:57:44
Thoreau mintys - tai klasika, nors ir ne su viskuo sutikciau.

O Thoreau namelis prie Waldeno vis dar tebestovi. :) Ir ezerelis tebera. :)
Starlin 2005-12-23 12:55:11
Ką medžiojo? Hmpf, buvo citata pradžioj įdėta:

“Ir kiekgi gali žmogus medžioti žirafas? Perkūno oželiai ir slankos gali teikti ne mažesnį malonumą, tačiau aš manau, kad kur kas kilniau medžioti pačius save.” (278 p.)

Ale kažkodėl nebėr 11_confused

RP ir man nebaisiai patinka, bet vietomis visai neblogų minčių pasakė, o kad jau kažką panašaus vis tiek norėjosi parašyt, tai ir pacitavau... negi gaila...
Vija 2006-01-12 09:29:53
Thoreau man atsakė į daug klausimų apie mane tarp žmonių, pasaulyje ir Visatoje. Ir žinau, kad atsakys į kitus klausimus, kai skaitysiu kitąkart. Autorius, vedantis į sąmonėjimą.
shimgong 2006-01-13 14:48:18
Su šia knyga ir jos vertėju turėjau štai kokį nutikimą. Jai pasirodžius viešumoje dirbau laisvai samdomu reporteriu Laisvos Europos radijui. Tuomet buvo prasidėjęs eilinis Seimo rinkimų vajus ir prof. Pavilionis turėjo susitikti su jaunaisiais konservatoriais beigi kridemais, o man buvo pavesta parengti apie tai reportažą.

Kadangi tuomet labai domėjausi filosofiniu ir politiniu anarchizmu, negalėjau nebūti perskaitęs apbiejų į šią knygą sudėtų tekstų. Taip pat buvau atkreipęs dėmesį į kartais pernelyg nekritišką vertėjo santykį su tekstu.

Kaip ir buvo galima tikėtis, kandidato į Seimo narius prof. Pavilionio prakalba į jaunuosios dešinės politikus taip pat gana greitai pasisuko šios knygos linkme. Kadangi ji buvo neseniai pasirodžiusi, profesorius pasigyrė šiuo savo pasiekimu ir pradėjo visokeriopai liapsinti Thoreau kaip savo, nei daug nei mažai, dvasinį mokytoją, o Walden'ą ir Essay pavadino... savo Biblija!

Tas man pasirodė smarkiai įtartina, kadangi ką tik toje pačioje scenoje p. Pavilionis dėstė visiškai etatistinį (t.y. valstybės teisių ir galių stiprinimo) požiūrį bei netgi pažadėjo kada nors kandidatuosiąs į prezidentus.

"Khmm", pasakiau, "profesoriau, kaip jūs, kuris siekia valstybės institutų stiprinimo ir plėtojimo bei pats nori užimti juose vadovaujančias pozicijas, galite tuo pat metu sakyti, kad pripažinto anarchizmo klasiko raštus laikote už savo šventraštį, o Thoreau, kuris sąmoningai nemokėjo mokesčių ir kitus kvietė tą patį daryti, manote esantį savo dvasios tėvu -- ar nematote čia prieštaravimo?".

Prof. Pavilionis iš pradžiu kiek pabalo ir sutriko, kuo suteikė man, kukliam filosofijos studentui, didų džiaugsmą, tačiau paskui atgavo veido spalvą ir, negirdėdamas jokios reakcijos iš "jaunųjų dešiniųjų" (kurie akivaizdžai net nesuprato, apie ką kalbama), paskubėjo pasakyti, kad Thoreau nebuvo *anarchistu*, jis buvo *transcendentalistas* (kažkokia to meto amerikonų rašytojų ir dėstytojų chebra), o jis pats ne pažodžiui viską turėjo omeny ir t.t., ir pan.

Taip neužilgo vakarėlis ir baigėsi, tačiau jau tuomet padariau gana tikroviškas išvadas apie šio žmogaus politines pažiūras ir galimybes jas įgyvendinti, kurios tik pasitvirtino.

Nuoširdžiai jūsų --

Shim Gong
Audrius Š. 2012-03-28 19:48:13

Pavilionis stebėtinai kartais nesuprasdavo paprastų dalykų. Pavyzdžiui frazės "Kas neuždrausta - leista". Bandė man įrodyti vyr. Gaidžio skyriuje, kad tai logiškai neįmanoma.

Audrius Š. 2012-03-28 19:48:13

Pavilionis stebėtinai kartais nesuprasdavo paprastų dalykų. Pavyzdžiui frazės "Kas neuždrausta - leista". Bandė man įrodyti vyr. Gaidžio skyriuje, kad tai logiškai neįmanoma.

Starlin 2006-01-15 23:20:37
>>paskubėjo pasakyti, kad Thoreau nebuvo *anarchistu*, jis buvo *transcendentalistas* (kažkokia to meto amerikonų rašytojų ir dėstytojų chebra), o jis pats ne pažodžiui viską turėjo omeny ir t.t., ir pan.

Taaaip... Turbūt net nesuprato, kad sakydamas "anarchistas" ir "transcendentalistas" iš esmės sako dviems skirtingoms kategorijoms priskirtinus žodžius. O Thoreau turbūt iš esmės buvo ir toks, ir anoks.
Patrė 2009-04-08 19:14:52

Ši knyga ne visiems, tik išrinktiersiems. Ir , matyt, daugiausia vyrams :)

dovile 2009-05-13 10:38:02

neblogaiJėgaJuokimasis

Vilius 2009-05-25 21:19:32

Teko dali sios knygos paskaityti, labai patiko. Gaila neiki pat pabagos galejau perskaityti.. Noreciau isigyti ja, galbut kas nors turit palepeje ir noretumet atsikratyti? Mielai nupirkciau.. parasykit man i elektronini pasta.

Vilius 2009-05-25 21:20:04

o.. neberodo pasto.. idesiu ji cia :)

sendtovilius@gmail.com

irka 2009-08-17 19:48:37

Aš taip pat ieškau šios knygos egzemplioriaus, kad galėčiau kolekcijoje turėti jos puikias mintis. Už padorią kainą - perimčiau: irkos.b [et] gmail.com. Ačiū.

lape 2009-09-07 13:18:55

Myliu Starlin

Arturas 2012-12-09 20:52:57

Jei kas galite parduoti šią knygą parašykite man varaniux@yahoo.com

Gabrielė 2014-01-22 14:08:14

Aš taip pat noreciau ją nusipirkti gabriella.dzen.g.d@gmail.com

Skaityta.lt © 2001-2014. Visos teisės saugomos. Platinti puslapyje publikuojamas apžvalgas be skaityta.lt ir/arba autorių sutikimo NEETIŠKA IR NETEISĖTA. Dėl medžiagos panaudojimo rašykite el.paštu skaityta@skaityta.lt.