Iain Pears „LIKIMO PIRŠTAS“

Autorius: Šim Gong
Data: 2006-01-19

cover Apie knygą: Iain PearsLIKIMO PIRŠTAS
Leidykla: Alma littera (2005)
ISBN: 9955087196
Puslapių skaičius: 734

Lenkiuosi!

Jus sveikina Šim-Gong'as Gosa-nim'as, kuklaus Vilniaus inžinieriaus sūnus, kadaise gyvenime pasirinkęs didįjį Išsivadavimo kelią, kaip derėtų vadinti nelygstamą Sidartos Gautamos mokymą. Drįstu įkyrėti maloniam skaitytojui pateikdamas tokias detales tik dėl to, kad taptų aiškūs kai kurie vėlesni mano vertinimai šiame rašinyje.

Visai neseniai Jūsų nuolankiam tarnui teko garbė susipažinti su kai kuriais mūsų krašto finansų profesionalais, kurie, patirdami sąlyginį asmeninių lėšų perteklių, yra pasirinkę kurį nors Europos ar pasaulio istorijos laikotarpį kaip "mėgstamiausią". Tuos žmones pasirinkto laikmečio kultūra atskiruose Europos ar pasaulio kraštuose nepaprastai žavi. Jie net neslepia norį kuo daugiau tos kultūros elementų perkelti į savo kasdienybę! Na bent jau į savo laisvalaikį. Vienas tokios gyvensenos atstovas, antai, yra giliai "įbridęs" į 19 a. pradžią ir pan., ir t.t.Šis gana keistas laisvo nuo profesinės veiklos laiko panaudos būdas taip pat ir man sukėlė visiškai teorinį pasvarstymą - kurį gi laikotarpį pasirinkčiau aš, jei valdyčiau panašios apimties kapitalą (o taip, jeigu!)?

Atsakymas neužtruko ataidėti erdvioje mano tuščiagarbės makaulės ertmėje: barokas, 17 a.! Paskutinis ikipramoninis, bet jau modernus laikotarpis Europos ir (taip!) Amerikos istorijoje! Protestantizmo ir komercijos bei kitos profesinės veiklos susiliejimas! Religiniai karai! Kontrreformacija! Modernių politinių ir gamtamokslinių teorijų pradmenys (pavardžių neminėsiu, juk visi jas žino). Laikmetis, kuriame jėzuitų pompastika ir sofistikuotos intrigos netikėtai susitikdavo su kvakerių kuklumu bei tyliu atsidėjimu paprastiems darbams, o didus mokslingumas neretai sutapdavo su juodžiausiais prietarais ir astrologiniais paistalais! Ak, na ir barokas, barokas! Saldžiarūgštis, visų pobūdžių aistrų persunktas, gerai apskaičiuotas manieringumas... Tai tiesiog kinų virtuvės šedevras Europos produktų pagrindu!

Panašių eksklamacijų sąrašą galėčiau tęsti be galo, o malonus skaitytojas neturi tam taip brangaus laiko, tad - prie reikalo. Matyt už kažin kuriuos dar neatpažintus karminius nuopelnus tą pačią dieną taip pagalvojęs gavau ir dovaną: Ian'o Pears'o opusą "Likimo pirštas". Dėkodamas visiems Budoms ir Bodisatvoms tris kartus pakartojau "om nam" (Visatos tyrumo) mantrą. Tuomet drebančiu iš susijaudinimo žvilgsniu (kas šiaip nėra sveikintina Šakjamunio adeptui) perskaičiau anotaciją: 17 a. (sic!) Oksfordas, "susipina patys įvairiausi politiniai, moksliniai, religiniai įvykiai", "ir istorinis romanas, ir detektyvas", "nužudymo aplinkybes pasakoja keturi asmenys", "kiekvienas jų pateikia savąją įvykių versiją"...

Šalia to, net nuo jaudulio sudrumsto mano žvilgsnio negalėjo prasprūsti tai, kad šis romanas yra visiškai barokinių apimčių - virš 700 psl.! Anotacija taip pat gundančiai žadėjo, kad, "jei jums patiko "Rožės vardas"", tai jau šis veikalas tiesiog priblokš.

Mano dideliam pasitenkinimui (kuris, dabar neabejoju, buvo mano geradariško dėmesio gatvės šunims,katėms ir žmonėms anais metais pasekmė), šis romanas pasirodė kur kas geresnis nei nuobodoki ir perdėtą erudiciją demonstruojantys Umberto Eco rašiniai. Nesibaimindamas taip pat pareikšiu maloniam skaitytojui, kad Ian Pears drąsiai konkuruoja tiek su neprilygstamosios Susan Sontag "Ugnikalnio mylėtoju", tiek su kartais nepelnytai populiaraus John'o Fowls'o "Vikšru" - taip pat istoriniais romanais, besinaudojančiais gimininga ir ne ką mažiau įdomia 18 a. britų istorine medžiaga. Nesu tikras, ar ‚skaityta.lt‘ lankytojai bei autoriai jau pasidalino įspūdžiais apie šiuos kūrinius, tad bus malonu man juos vėliau palyginimui apžvelgti arba/ir su jau išsakytais vertinimais pasiginčyti.

Pasitenkinimą didino ir kita maloni karminė aplinkybė: šį romaną įsigijau kaip tik prieš Šv.. Kalėdas (šį krikščionių paprotį gerbiu ir visokeriopai skatinu), tad skaitymo smagumų kaip tik užteko visam "šventiniam laikotarpiui" (t.y. iki maždaug sausio 2 d., skaitant ir naktimis). Iš tiesų, jei turite bent savaitę laisvo laiko (susirgote lengvu gripu, pavyzdžiui, ir norite naudingai išnaudoti reabilitacijai skirtas dienas, arba dėl taupumo sumetimų leidžiate atostogas namie), nedvejodami įsigykite, pasiskolinkite arba paprašykite artimųjų jums parnešti šį istorinės romanistikos perlą!

Yra bent viena tema visuose šiuose trijuose mano paminėtuose romanuose, kuri yra ypač būdinga mūsų laikmečio smalsuoliui žvelgiant į 17 a. papročius ir ypač jų apraiškas britų salose bei Šiaurės Amerikos žemyne. Tai dėl radikalių religinių ar pasaulėžiūrinių įsitikinimų dvigubai pažemintų moterų beteisiškumas ir šiomis sąlygomis dažniau bei ryškiau sužibantis atskirų moterų šventumas. Taip taip, būdamas Nugalėtojo mokymo sekėju, negaliu nesižavėti atskirų krikščionių pasišventimu visais laikais tyliai ir atkakliai gelbėti bent jau žmogiškas būtybes nuo neišvengiamų gyvenimo kančių! Jie, o daug tiksliau jos tikrai nusipelno būti gerbiamos kaip bodistavos - prabudusios būtybės, iš kilnios užuojautos liekančios čia su mumis, nepatenkintais viskuo ir visada bei gelbėjančios mus iš šio pačių sukurto pragaro.

Kad maloniam skaitytojui ši literatūrinių siužetų sąsaja taptų dar aiškesnė, galiu paminėti Arthur'o Miller'io dramą "Crucible" ("Sunkus išbandymas"; malonus skaitytojas greičiausiai yra matęs Nicholas Hytner'io 1996 m. ekranizaciją su Wynona Rider ir Daniel'u Day-Lewis'u arba bent apie ją girdėjęs) bei Nathaniel'io Hawthorn'o romaną "Scarlet Letter" ("Raudonoji raidė"; taip pat ekranizuotas Roland'o Joffe's Demi Moor ir (o taip!) Garry Oldman'o pagalba 1995 m.).

Abu šie klasikinės amerikiečių literatūros veikalai aprašo, o jų ekranizacijos vaizduoja 17 a. Naujosios Anglijos puritonų kolonijose vykusias nepramanytas "raganų" medžiokles ir kitokį drąsesnių, atviresnių moterų pažeminimą ar persiokiojimą, neretai pasibaigiantį tuo, kad joms tekdavo skausmuose prarasti šį gyvenimą, idant šlovingai atgimtų pagal savo didžius nuopelnus daug palankesnėmis aplinkybėmis.

Neabejoju, kad ir Ian'o Pears'o romanas bus vienaip ar kitaip (spėju, kad greičiausiai TV serialo pavidalu), ekranizuotas. Romanas taip pat labai gyvai ir tikroviškai (juntama ne tik išsami autoriaus erudicija, bet ir laikmečio psichologijos bei pasakojimo stilių išmanymas) perteikia šventos elgsenos, tikru istoriniu personažu paremtos moters vardu Sara Blandi (Sarah Blundy) - skurdžiai gyvenančios parlamento kareivio dukters - persekiojimo istoriją įvairių susijusių asmenų akimis. Veiksmas vyksta Čarlzo II-jo restauracijos laikais, kai, po tėvo ir sūnaus Cromwell'ių "respublikos" religiniai radikalai ir kiti neanglikonai (pirmiausia, žinoma "popiežininkai", katalikai) yra ujami ir nuolat įtarinėjami politiniais ar kariniais sąmokslais. Moteris nelaiminga ne vien tuo, kad yra moteris ir, pagal laikmečio dvasią, neretai abejojama, ar ji apskritai turi gerbtinų mentalinių savybių (krikščionių ir kitų abramitų vadinamą "sielą"). Ji raštinga (neįtikėtina puikybė), išmano liaudies mediciną (neabejotinai ragana), pati sprendžia ar turėti intymių santykių (šliundra!) ir, kas baisiausia, ji nepaprastai įtikinama, užuojautos ir tyrumo sklidina pranašė, pasisakanti už visų lygiavertiškumą (sąmokslininkė ir atskalūnė, abejojanti šventa karaliaus valdžia!). Galiausiai ji yra apkaltinama nusikaltimu, kurio nepadarė.

Žinoma, su tokiu karmos kokteiliu ir tokioje aplinkoje, tokiu metu buvo galima pabaigti gyvenimą tik smurtine mirtimi, stebint reginių godžiai miniai - kas beveik ir nutiko. Sakau "beveik", tikėdamasis sudominti malonų skaitytoją tuo netikėtu pasakojimo posūkiu, atsirandančiu jau pačiame knygos gale, kai paaiškėja galutinės, kitų kvailų vyrų išankstinių nuomonių ir bukumo paslėptos, įvykių aplinkybės.

Neabejotinai, romane, visiškai pagal gerbtiną baroko meno siužetų taisyklę, meilė triuškinančiai laimi tik tam, kad būtų visiems laikams prarasta. Šimtas aštuonis kartus taip! Bet kuris sąmoningai ar tik sėkmingos karmos verčiamas eiti Išsivadavimo keliu sutiks su šiuo gerbtinu krikščionių meno laikotarpio teiginiu - tikrasis, labiausiai jaudinantis ir abejingų nepaliekantis grožis slypi tik didžiame praradime! Ian'o Pears'o paskutinis keturių pasakotojų neparastai tyrai, gražiai kuklia kalba tai aprašo. Tai skamba tiek pat gražiai, kaip genialiojo 17 a. violončelės meistro de Saint Colombe'o, nuolat gedinčio savo anksti iškeliavusios atgimimų taku žmonos, lūpose - bent jau kaip jos pavaizduotos Gerarde'o Depardieu režisuotame "Touts les matins du monde" ("Visi pasaulio rytai", vaidina pats Depardieu ir jo sūnus Michel'is).

Labai tikslu iš autoriaus pusės buvo pasakoti vien vyrų (visi – gana mokslingi to meto supratimu) lūpomis, kas nejučia dar labiau pagilino priešpriešą tarp pagrindinės romano femme fatal ir oficialaus vyrų pasaulio, pilno neišmanymo, prietarų, baimių ir neapykantos. Ponas Pears‘as kartu vykusiai perteikia ir tuometinį „mokslingumą“ – tiesioginį šių dienų gamtamokslio protėvį, dar gana glaudžiai susijusį, nors jau ir polemizuojanti su ir besiskiriantį nuo akademinės filosofijos ir represinės teologijos.

Na, bus gana. Žinoma, visai nesitikiu, kad mano išdėstytos aplinkybės pasirodys maloniems skaitytojams būtinai įtikinančios imti šią knygą ir neatidėliojant skaityti. Visi puikiai patiriame, kaip sunku veikliam žmogui, ypač turinčiam šeimyninių įsipareigojimų, rasti laiko lėtokiems vaizduotės ir proto malonumams, teikiamiems gero literatūros ar dalykinio veikalo. Bet kuriuo atveju sprendimas jūsų, malonus skaitytojau, bet, jei dėl karmos pokštų atsidurčiau jūsų kailyje, galėčiau tik pakartoti šį jaudinantį ir maloniai stimuliuojantį nuotykį.

Pabaigai tik pridėsiu porą pastabų smalsesniems, tiems, kurie gal paklaus, kas tas per velnias "fingerpost" angliškame originalo pavadinime ir kodėl jį verčia kaip "likimo pirštą? Apskritai, kadangi turėjau garbės kadaise pažinti ponią vertėją, galiu pagirti ją už šį darbą: išversta tikrai neblogai, nors su kai kuriais drąsesniais kalbos suarchajinimais ar net "suanglinimais" negalėčiau sutikti. Pats tas "fingerpost" ir jo "instance" yra frazė to meto anglų kalba, paimta iš pono Backon'o, žymaus Britanijos gamtamokslio patriarcho veikalo "Novum organum". Versti galima iš tikro tik taip, kaip tą padarė p. Drazdauskienė, na o Backon'o citatos naudojamos kaip atskirų dalių motto ir iliustruoja įvairius proto paklydimus vertinant tuos pačius faktus ar įvykius. Labai vykęs, laikmečio dvasią atitinkąs sumanymas, už kurį poną Pears'ą galima tik sveikinti. Kai kam vertimas vietomis pasirodys sausokas, tačiau neužmirškime, kad, jei paskaitytume autentiškus 17 a. raštingų vyrų dienoraščius, tenykštė kalba vargu ar pasirodytų jums gyvesnė, malonus skaitytojau. Tad šioje vietoje tiek autorius, tiek vertėja vėl, sąmoningai ar ne, tačiau pataiko į to meto papratimus, kuo tik suteikia romanui jaudinančio tikroviškumo.

Šiomis nereikšmingomis pastabomis leiskite baigti. Knyga leis jums dar kartą įsitikinti (arba, nesant gyvenimo patirties, bent įsivaizduoti), kokia brangi yra meilė, už kurią kovodami neišvengiamai ją prarandame.

Žemai jums lenkiuosi, karštai linkėdamas kuo greičiau pasiekti prabudimą ir išgelbėti visas juntančias būtybes nuo kančių!

Nuoširdžiai -Šim-Gong'as, GSN.

Barokas

Komentarai

Vilis Normanas 2006-01-19 08:46:51
Intelektualusis budistas tikrai vertas visų apžvalgų skaitytojų dėmesio. Dar neteko skaityt nieko taip griebiančio už širdies.
Išskyrus dirbtinę erudiciją ir naivų šmaikštumą, visa kita - apgailėtinas tauzyjimas, tinkantis nebent bobutėms sekmadienį per mišias, o ne skaitytai.lt

Telaimina tave Buda.
Redakcija 2006-01-19 08:56:36
Redakcija pasiima botagėlį bei trintuką ir dėl visa ko juos paruošia panaudojimui.
Rūta 2006-01-19 09:05:12
Beveik CV gavosi.
Elija Šaltytė 2006-01-19 09:52:32
Užtai iškart kokia reakcija!
Vili, konkurentą įžvelgi:)? Perdėm entuziastingai nurašai į apgailėtinus tauzijimus.
Dzioba 2006-01-19 09:57:06
O man rodos - labai šauni recenzijukė. Tik gal truputį per ilga. Ir šmaikštumas - anaiptol ne naivus. Galima skirtingai jį vertinti, bet akivaizdu, kad žmogus turi talentą rašyti.
Vilis Normanas 2006-01-19 10:16:34
Nejuokinkit manęs su tokiais klausimais kaip konkurencija. Čia ne karas. Kuo daugiau žmonių rašo apžvalga, tuo geriau. Aš esu už knygų skaitymą, o savo mintis nuo šiol pasiliksiu sau. Neturiu nieko prieš nė vieną žmogų.
shlyxtux 2006-01-19 11:12:06
Ramiai, Vili, tu jau bishki per didelis "Negeri jus, susirinksiu savo zhaisliukus ir eisiu ish chia, be be be!" reakcijai, jei kas nors su tavim nesutinka. ;)

Del apzhvalgos, pritariu Rutai: beveik CV, bo tikrai per daug asm. informacijos *knygos* apzhvalgoje. Neturiu nieko priesh autoriu, bet kas bootent suformavo jo skoni ir kodel, man, pardon, visai neidomu. O shiaip nebloga apzhvalga tos detales uzhgriozdina ir trukdo suprast apie ka knyga, po galais, yra.
shimgong 2006-01-19 11:47:12
Esate man pernelyg malonus, pone Normanai :). Prabudusiojo malonės telydi ir Jus bei kiekvieną aplinkui! Kas dėl ilgumo ir asmeniškumo -- to imtasi siekiant didžių praeties vyrų pavyzdžiais ir vadovaujantis didžiai gerbtina, asmeninėmis aukomis patvirtinta kvakerių taisykle "honesty is the best policy".

Noriu patikinti visus mielai atsiliepusius, kad ir toliau nesibodėsiu dalintis savo kukliomis pastabomis, kiek redakcija man leis tą daryti.

Su gilia pagarbą --

Šim Gong
Gedas 2006-01-19 12:08:29
Che, super apžvalga, tiesa, labiau ir verčianti kreipti dėmesį į pačią, išties manieringą apžvalgą, o ne knygą. Autorius gal ir pats pasąmonėje nujaučia pernelyg perkrovęs apžvalgą asmeninių potyrių aprašymų, bet net ir pasiraginęs ("...malonus skaitytojas neturi tam taip brangaus laiko, tad - prie reikalo"), išlieka manierizmo nelaisvėje. Su kuo ir sveikinu.
magyla 2006-01-19 12:30:08
O Sidhartos Gautamos vardą tai galima būtų ir be klaidų rašyti. amba
Remis nuo Gargždų 2006-01-19 12:43:52
sakyciau ispudingiausia pastarojo meto knygos apzvalga skaityta.lt
kadangi "Likimo pirstas" ir taip buvo isigytinu knygu sarase, tai si apzvalga tik kilstelejo ji i auksciausias pozicijas (tikiuosi knygu muge leis ta sarasa kaip reikiant patrumpinti :))

atrodo, jog kai kuriem komentatoriams - apzvalgininkams si apzvalga uzkliuvo vien del to, jog jos fone atsiskleide savu apzvalgu menkumas :) sioje vietoje reiktu ne pykti, o pasitempti.
Krekas 2006-01-19 13:00:24
Panašu, kad tai tikrai bus daugiausiai triukšmo sukėlusi apžvalga. Bent jau įsimintiniausia tai tikrai. akiniai
Spėju, kad apžvalgos manierizmas seka iš barokinės literatūros manierizmo. Asmeninės info gal per daug, tačiau galima nurašyti į naujo apžvalgininko prisistatymą (kitas klausimas, ar to reikia): jei jos nebūtų, skaitytųsi lengviau. taip
N, o jeigu toks labai jau asmeninis stilius išliks ir ateityje, skaitydamas tiesiog automatiškai filtruosiu dalis, priskirtinas. CV :)hash
rd 2006-01-19 14:18:02
Gaidishka apzvalga:(
merihold 2006-01-19 17:16:38
Hmm, redakcijos bizūnėlį ir trintuką reikėtų pasidėti ant rašomojo stalo. Viskas, viskas, tyliu.
Patiko gi man apžvalga. Nepaisant manieringojo stiliaus ir krūvos nuorodų (koks darbas įdėtas) - vis tiek patiko. Nežinau, ar skaitysiu Pearsą - na, nebent tikra susirgsiu ir savo kontoroje rasiu šią knygą. Bet, jaučiu, tai tikras romanas - klasikine prasme, kurio taip pasiilgau...
PS God bless Mozilla Firefox, kuri leidžia pasididinti šriftą iki tiek, kad net mano aklos akutės matytų.
shimgong 2006-01-19 19:44:38
Bijausi, kad Jūs, mielas RD, supainiojote šią apžvalgą su Reuters pranešimu apie paukščių gripą :)

Pagarbiai

Šim-Gong
nettro 2006-01-23 10:48:16
Keista, visi labai nuoširdžiai aptarinėja apžvalgą, bet ne knygą...
Negi niekas neskaitė? kaas


Mielai pasidalinčiau mintimis...
fechuote
shimgong 2006-01-23 12:51:31
Labai vykusi pastaba, biciuli nettro!. Kas gi Jums labiausiai patiko toje knygoje ir kas labiausiai trikde?

Pagarba --

Š-G
nettro 2006-01-24 07:21:18
Knygoje daug kas patiko, pernelyg plačiai užsimota, kad trumpai keliais žodžiais įvardintum... Daug veikėjų, daug jų charakterių, daug povandeninių srovių ir nuslėptų tiesų...
Pasakyčiau, kad kiekvieno pasakotojo charakteris pasirodė labai savitas, įdomus, ir net jei tas tipas pasirodė atgrasus, jis gerai atrodė bendrame kontekste.
Labiausiai neįtikima pasirodė Saros tikėjimo sekta, jos transo būsenos... Nesakau, kad tais laikais nebuvo tokių religinių atskalūnų, bet kažkaip ši romano linija "nesuskambėjo".
Bet bendra nuomonė - labai patiko.
shimgong 2006-01-24 14:01:15
netro, biciuli -- apsilankyk http://www.quaker.org/ ir pamatysi, kad panasiu i Sara religiniu sajudziu ir patirciu tuomet buvo su kaupu. Galima sakyti, Amerika tuom buvo sukurta:)) (tokiu zmoniu). Kita nemenkiau idomia analogiska patirti apraso Fowles savo viksre -- ten prototipas yra kvakere Motuse Ann, kuri ikure ju atsaka, veliau vadinta 'shakers'.

pgrb -- Sh-G
nettro 2006-01-24 14:42:41
to shimgong>

Visais laikais religinių sąjudžių buvo, yra ir bus... :)
Sakau, kad man ta linija nepatiko... Nelipo ji prie tos knygos ir viskas...
shimgong 2006-01-26 13:34:53
to nettro

..aha, hmm -- o ką Tamista manai apie mano išsakytą nuomonę, kad šis kontrastas (nes jis yra, Tu teisus), yra tyčia idėtas atskiriant mano minėtą apžvalgoje moteriškumo tipą nuo visų tų vyriškų, ribotų ir iškreiptų, pasakojimo gijų?

Galiu suprasti, kodėl 17 a. religinė ekstazė gali pasirodyti Tau egzotiška ir nederanti su Tavo kasdieniais lūkesčiais, bet, prisipažinsiu, aš gi kažko tokio visą tą pasakojimą ir laukiau. Ne tik, kad tai labai būdinga laikotarpiui, bet ir esmingai papildo daugybę padrikų užuominų, pateiktų "mokslavyrių" pasakojimuose.

Pagarba --

Š-G
Klia 2006-01-27 16:13:02
apžvalgoje truputį trūko informacijos apie autoriaus kulinarinius pomėgius, kaimynų įpročius ir vaikystės prisiminimus:/ blin, beveik pamiršau, apie ką čia išvis buvo rašyta. apie kažkokią atseit raganą, ane? ale atgrasė tai kapitaliai.
shimgong 2006-02-06 08:37:12
Klia, chiuvas, itin nuostabu, kad taip aiskiai ir glaustai parasei apie savo jausmus -- tai liudija beuzgimstanti talenta!

Beje, taip pat yra didziai naudinga, kad gavai proga nesvaistyti savo, kaip speju, itin turiningo laiko ir uzsiimti kitais naudingais pomegiais. Ypac Tau rekomenduoju p. Valinsko TV-produkcija: tikrai patiks, o gal net ir maloniai bei ilgam itrauks. Kartu tai ir didi savisvieta, negaistant laiko nuobodzioms kygiukstems apie, cha-cha, raganas! :)

Spaudziu, blin, Tavo tvirta ranka ir draugiskai ploju per peti --

S-G
Gedas 2006-02-06 08:59:51
O Klia ranka tikrai tvirta, galiu paliudyti..:)
Klia 2006-02-06 11:17:16
dabar visi nepašvęstieji pagalvos, kad Gedas jau užsidirbo kartą nunciak -> wounds
shimgong, tamsta pieną nuo lūpų pirma nusivalyk, o paskui mane mokyk, kas man turi patikti ir kokie pomėgiai man naudingi. je, grubokai nuskambėjo, bet kai matau tokį beprasmišką pasipūtimą, norisi mažumą bakstelt vinuku.
shlyxtux 2006-02-06 11:35:56
Klia, suintrigavai -- a kas ish tikruju buvo? Nulenkei Gedui ranka? zaliux

Shimgong, tavo, hm, passive-aggressive atsikirtime ta pati problema, kaip ir tavo aphzvalgoj: per daug nebootinu zhodzhiu, ir ne vien tik Klia tas uzhkliuvo. Kodel tik dabar tokia (paaugliska) reakcija?
shimgong 2006-02-06 11:36:48
Tai Gedai, gal irgi piena nelaiku gerei, kuo paskatinai Klia griebtis viniu? LOL

Tikras jausmu grynuolis, klia, aciu -- isgelbejai man diena:))
shimgong 2006-02-06 11:45:29
shlyxtux, ta prasme, tu megsti active-agressive? :))

Siaip Klia teisus, kas liecia jo asmenini skoni ir jo stiliu, o as renkuosi savaji ir mes stai maloniai skiriames.

Del to ir pasistengiau atsakyti Klia jam suprantama kalba:)). Sioje vietoje, zinoma pasigirs panasus i gerb. Normano paaiskinimai tuoj: "as zodziu i vata nevynioju", arba "kai kas nepatinka, tai tuoj i marmuze uzvaziuoju". Labai gerai -- visa tai rodo didzia pastanga buti nuosekliam ir nedviprasmiskam, ka as tik sveikinu, ypac internete.
Klia 2006-02-06 12:11:23
shlyxtux - šiaip jau kalba apie komandinius žaidimus kūrybinėj stovykloj, jei pameni tokį dalyką:] (ak, vasara, vasara)

ojoj, shimgong, tik nesumanyk ateiti į skaityta.lt penkmetį, nes aš gi visiems susitikimuose snukius daužau, o paskui lavonėlius į vatą vynioju - tokios poveikio priemonės esanti vienintelė man suprantama kalba. o paskui kvatoju demonišku balsu, kaip tikras blogio genijus. gaila, dabar negaliu pasikvatoti, bo darbe sėdžiu, bet bent mintyse, bent mintyse lol
shimgong 2006-02-06 12:23:34
Lol Klia, blin, priesingai, butinai atleksiu, bo kaip as, budamas toks aistringas pasyvios agresijos salininkas, pralesiu ta Marquise de Sade verta malonuma? :) Beje, Klia, o reikia atsinesti koki ypatinga tepala, isskyrus antiseptini, nuo nutrynimu ar sumusimu?

Jei kalbesime apie reikala, Tavo, kaip ir keliu kitu cia, komentaro mintis yra mazdaug teisinga: apzvalga yra tycia "uzbarokinta" imituojant kai kuriu to laikmecio autoriu prasta (zinoma, kad prasta) stiliu. Taciau as ta prasta stiliu stengiausi panaudoti ir geram -- kai kurioms savo paties emocijoms bei ironijai isreiksti ir dekui taip pat keliems cia, kurie ta suprato.

Zinoma, sita svetaine -- Tu (ir netgi shlykshtux, manau) sutiksi -- kaip ir dauguma interneto "viesu" vietu, turi savo smarves beigi skatina parodyti prasciausias aistru blaskomo proto puses.

Man patinka blogio genijai:) -- jie buna tokie aistringi...
snegole 2006-02-06 14:25:00
mazhumele OT: ojej. dar abejojau, ar issiruosht ryt i skaitytos penkmeti - bet dabar BUTINAI teks atlekt gerbiamuju Kliaksos ir shimgongo dvikovos pazhiureti! :D
Klia 2006-02-06 14:37:55
snegole - pabūsi sekundantu?;)
shlyxtux 2006-02-06 15:02:21
Tikesimes, Godotinasis Shimgong neprides ing savuosius, ash neabejoju, neriniuotus pantalonus paskutini trumpa laiko vieneta, kitaip dar minute vadinama, bo aiman jam, jeigu Ash, per toki shalti beigi speiga speiguochiausia ishsiruoshusi saves parodyt o taipogi i kitus skaitovus paveizet, neapturesiu shito zhemiausiu instinktu sustimuliuoto malonumo stebet tokia dvikova! bee
shimgong 2006-02-06 15:34:33
Pagirtinas ishkalbos pavyzdys, shlyxtux :o)
snegole 2006-02-06 18:21:03
Klia: o buna sekundantes? :) jei taip - kodelgine, tokiu neeiliniu fruktu susikovimas turetu buti kazhkas tooookio...:D
Gedas 2006-02-07 07:31:10
Kaipo kovos būdą siūlau muštynes pagalvėmis. Beje, ir programoje numatyta gerojo ir piktojo apžvalgininkų dvikova.
shimgong 2006-02-07 07:48:04
Mano kuklus asmuo mieliau ishgertu su shylkshtalu ir kliaksa alaus. Kokiu rushiu gerala megstate, beje?

Keliu skrybele su neriniais --

Sh-G
Klia 2006-02-07 08:59:24
nespirgėk prieš laiką. aš pasakiau, hau.
Lina Krutulyte 2006-02-08 02:35:51
Ziuriu tikrai daug praleidau :)
Klia 2006-02-08 05:47:17
hmmm, renginy tai nieko nepraleidai; kaip pastebėjai, shimgong per anksti iškeitė mūsų draugiją į savo nežinomus, bet turbūt labai intelektualius kelius, ir net nesusipažinom. nors kiek girdėjau, muštis nebuvo nusiteikęs. ir alaus net 'shlykshtalui' nepastatė. bet svarbu pašnekėti, ane?
shimgong 2006-02-08 09:09:57
Klia, blin, kodel nepriejai, nesusipazinom :( -- o zinai, kai seimos pareigos spaudzia, tai laiko maloniam issilavinusiu skaitytoju bendravimui beigi simpatiskos ir gerbiamos p. Krutulytes prezencijos kontempliavimui nera daug.

Man buvo malonu suzinoti, kad 'slykstalas' -- tai ta pati geroji Kraka(dyla) is kai kuriu IRC kanalu "aukso amziaus". Ji, pamenu, turejo itin astraus humoro jausmo perpildyta "homepage", bei nuostabiai ironiska bendravimo stiliu. Man labai patiko ir tikiuosi to paties malonumo ir cia.

Del alaus mano pasiulymas islieka. Kvieciu ir p. Krutulyte prisijungti, nes maciau iz zvilgsnio, kad buvo nemaloniai nustebinta mano visisko neismanymo apie jos vaidmeni www.skaityta.lt ir, greiciausiai, kitose Lietuvos kulturos sferose.

Ta noriai pripazistu ir nuolankiai meldziu atleisti! Visa draugija man bet kuriuo atveju pasirode labai maloni, na, o jei norite kokiu sportiniu fechtavimo varzybu -- tai cia reiketu gerai apsvarstyti velgi prie alaus/vyno (cia kaip toje S.Povilaicio atliekamoje berods Gorbulskio dainoje apie Sartus: "kam giros, o kam ir kepsniu").

Pasikaisiojes nerinius lenkiu kompanijai zilstancia galva --

Sh-G.
shimgong@zen.lt
Klia 2006-02-08 09:13:26
'blin', laukiau renginio pabaigos, kaip kulūringas žmogus; ar turėjau šokt iš vietos tamstai išeinant ir griebt už nėriniuotų tų pačių? fe, ačiū.
shimgong 2006-02-08 12:09:46
Tai klia, (dziaugiuosi, kad ir tau 'blin' igriso) tam ir duodu savo individualu e-mail, kad galetume istaisyti sia grubia bendravimo klaida.

Ar toks pasirodziau atgrasus ir bjaurus paliesti/uzkalbinti?:)
Klia 2006-02-08 12:51:30
pasirodei per daug manieringas, kad galėčiau tikėtis išties malonaus bendravimo tet-a-tet; tai jau atleisk, gal apskritai padarysiu pertrauką ir baigsiu šioj gijoj oftopinti.
shimgong 2006-02-08 15:34:28
Hmmm, na, apgailestauju Klia. Iki kitu progu susipazinti. Belieka man tobulinti manieringuma taip, kad Tu, Vilis ir dar istisa kruva skaitytoju nesijaustu nepatogiai. Uz sia reakcija dekoju.

Kas gi, jei ne pasnekovo susierzinimas ir nepasitenkinimas, yra pirmutiniai mokytojai gyvenime? Mat, kaip visai neseniai parode nutikimai su Danu bulvarinio greiciausiai laikrastuko karikaturomis, vaizduojanciomis Pranasa Mohammada, niekad nezinai, ka ir kiek izeisi savo sau paciam smagia ismone.

Vis del to! Kaip karta sake toks quakeris Thomas Payne: galeciau numirti uz jusu teise pasisakyti viesai bei laisvai, pone. :)
ponas 2006-02-08 15:36:06
Mirk!
Lina Krutulyte 2006-02-08 17:10:35
Tai tas tipelis, kuris isejo anksciau, laimejes 2 knygas, ir buvo shimgong? Atrode visa neneriniuotas.
Shimgong: man pasirode priesingai - kad tu nemaloniai nustebai, kai as parodziau, kad nezinau, kas tu toks :P
shimgong 2006-02-09 09:00:03
Kadangi kai kurie abejotinos kompetencijos gyvenimo zinovai kadaise (ir daug kartu) prilygino miega mirciai, tai manykime, kad ta ir atlikau siam kartui, Pone :).

Lina, matau, kad turite humoro jausma. Butu smalsu pasidalinti su jumis naujienomis apie literaturines naujoves -- sakykite, ar jums patinka kurie nors "istoriniai" romanai/ju autoriai? Kokia jusu nuomone kad ir apie sita Pears'a? Zinoma, pritarisu Kliaksai -- ta galima daryti tiesiogiai per e-mail. Maniskis cia paskelbtas.

Lenkiu galva --

Sh-G
Lina Krutulyte 2006-02-09 22:10:44
Ne, as neskaitau istorijos. I don't care about reality :)
Eva 2008-05-03 09:10:41

Ačiū už apžvalgą. Knygą tik įsibėgėju skaityt. Paėmiau beveik atsitiktinai ir tuo neatsidžiaugiu. O apžvalga smagi, mano supratimu, pataikyta į knygos stilių. O ir asmeninės detalės netrukdė. Kažkaip ir neieškau apžvalgoj knygos turinio atpasakojimo arba beasmenės analizės.

Skaityta.lt © 2001-2014. Visos teisės saugomos. Platinti puslapyje publikuojamas apžvalgas be skaityta.lt ir/arba autorių sutikimo NEETIŠKA IR NETEISĖTA. Dėl medžiagos panaudojimo rašykite el.paštu skaityta@skaityta.lt.