Jenny Randels, Peter Hough „GYVENIMAS PO MIRTIES IR PASAULIS ANAPUS“

Autorius: Vilis Normanas
Data: 2006-01-20

cover Apie knygą: Jenny Randels , Peter HoughGYVENIMAS PO MIRTIES IR PASAULIS ANAPUS
Leidykla: Mintis (1998)

Anapilis. Tema, kuri nuo pirmykščių laikų buvo aktuali žmonėms. Etninė muzika radosi kaip būdas susisiekti su anuo pasauliu. Daug diskusijų sukėlė Raymund Muddy darbas "Gyvenimas po mirties", kuriuo remiasi ir šios knygos autoriai.

Jau įžangoje Jenny Randels ir Peter Hough apsidraudžia ir pareiškia: Mes, autoriai, neveidmainiaudami pareiškiame, jog nežinome galutinio atsakymo ir nesiekiame jūsų įtikinti. Tik jūs spręsite, ar tie paliudijimai apie dangų yra gyvi nuošidūs prisiminimai, sklindą kaip iliuzija, iškreipta tiesa, ar tėra šiurkšti, tyčinė apgaulė.

Puiki autorių pozicija: spręskite patys. Supažindindami su garsiausiais paranomaliais reiškiniais, jie stengiasi išlikti nešališki. Knygos pradžioje pateikiama tradicinis požiūris į dangų. Tiesa, tai daroma gana paviršutiniškai ir atmestinai. Vos kelios detalės iš gausios religijos istorijos. Toliau prasideda pasakojimai apie tai, kaip žmonės kažką pajuto arba jaučia ir yra geriausi anapusinio pasaulio liudininkai.

Aktorius Brajenas Blesedas pajuto netikėtą uošvės mirtį (turbūt tik apie tai ir galvojo). Ir dar daugybė nuojautų apie artėjančią artimų žmonių mirtį. Trečiajame skyriuje "Astraliniai keliautojai į kitus pasaulius" pasakojimai apie šamanus, kurie sugeba keliauti astraliniu kūnu. Turbūt pats neįtikimiausias skyrius, kuriame aiškiai matosi, kad grybų valgymas ne visada atneša naudą.

Smagu, kad knygoje aprašoma, kas yra AMB, o mes galvojom, kad čia apie Algirdą... pasirodo, jog tai Artima Mirčiai Būsena. Klinikinė mirtis, koma ir t.t. Dar keletas istorijų iš AMB patyrusių žmonių lūpų.

Iš tiesų, nė viena šioje knygoje pateikta istorija neįtikino ano pasaulio egzistavimu, veikiau jau įrodė, kad žmogaus vaizduotė labai laki. Nekaltosios Mergelės Marijos apsireiškimas įdėtas nežinia kam ir kodėl. Kita vertus, autoriai stengėsi parodyti, kad stebuklai įmanomi ( kitaip ši knyga nė nebūtų atsiradusi), todėl panaudojo visus galimus kozirius. Visgi, knygoje yra gana įdomių vietų, pavyzdžiui iš pomirtinio gyvenimo grįžusiam Džonui Lenonui užduodamas klausimas - ar egzistuoja seksas po mirties? O šis atsako: taip, bet jis kitoks nei žemėje. Džordžas Mykas antrina: tačiau vedybos įprastine prasme neegzistuoja, nes nėra gimstančių ir šeimų. Na, o seksas, sako, jis, "naujas atvykimas į astralinį lygmenį yra kupinas visokių minčių ir sveikų kūniškų geidulių". Jis įspėja, jog yra tokių dvasių, kurios tenkinasi nuogų lyties organų stebėjimu pirmame danguje. Jos sklando arti žemės, "skverbiasi į miegamuosius, nematomos stebi lytinę sueitį ir tenkinasi netikru orgazmu". Kaip jau minėjo autoriai, tiesa tai ar melas, spręsti jums. Belieka tik pridurti, kad niekas nieko nežino, bet visada pravartu apie tą nežinojimą paskaityti ir nuspręsti ar tai tikrai nežinojimas, o gal...

Vis tik, jei knygą pavadini tokiu skambiu pavadinimu, reikėtų paieškoti šiek tiek pikantiškesnės informacijos, o ne apsiriboti keliais epilepsijos priepuolių ištiktų žmonių pasakojimais.

Knygos pabaigoje ganėtinai išsamiai aprašomi knygos autoriai, nepamirštant paminėti nei laidų, kur jie lankėsi, nei kitų "nuopelnų". Nepaprastai populiarios rašytojos ir garsaus mokslininko knyga (taip juos pristato leidėjai) - žmonių, išgyvenusių paranormalius reiškinius, kronika. Tiesa tai ar melas, mes sužinosime. Juk visi pabuvosime anapus.

Iš kitos pusės

Komentarai

ezola 2006-01-20 10:14:23
Viliaus kritiškas žvilgsnis į J. Rendals labai tinkamas, nes ankstyvojoje jaunystėje susidomėjęs visokiais paranormaliais dalykais bene vienintelė autorė, kurią skaičiau, ir buvo Rendals (lietuviškai dar yra jos knygos apie laiką ir NSO). Ji nuolat deklaruoja, kad nieko nebando įpiršti ir yra viena geriausių tos srities "eksperčių", bet perskaitęs knygą supranti, kad autorė visu tuo įtikėjusi. Man tai sukėlė priešingą reakciją, ypač ši knyga. Visiški svaiguliai:)
freddyss 2006-01-20 16:19:49
Seniai skaičiau šitą knygą.Buvo jos dar toks ,samizdato''leidinys.Pvz,kol man niekas neįrodė,kad ,,tenai'' nėra,tol man tokios knygos bus įdomios.Nesakau,kad viskas yra šventa tiesa,bet tie kas viską neigią,ir tie,kas tuom domisi stovi ant vieno laiptelio.Nei aukščiau,nei žemiau.
Teko bendrauti su piliečiais,katrie šaiposi iš Eriko fon Denikeno,remdamiesi brošiurėlę išleistą sovietų laikais.Kai paklausi,ar tai viskas,ką skaitei,anie sako ,,man to užteko''.Kai turėsiu laiko,rekomenduojamose knygose patalpinsiu E.parašytas knygas,katras galima gauti ir pas mumis(jų rusai išleido,berods 8 ).
mama 2006-01-20 18:35:36
i buvo nuoširdūs, o ne "nuošidūs".
mama 2006-01-20 18:36:26
Čia aš apie prisiminimų pobūdį bandžiau pasisakyti...
Koldunas 2006-01-22 19:54:30
Freddyss rašo: "kol man niekas neįrodė,kad ,,tenai'' nėra". Loginė klaida. Reikia įrodyti ko nors buvimą, o ne ko nors nebuvimą.
freddyss 2006-01-23 17:45:01
Koldunas rašė:''reikia įrodyti ko nors buvimą,o ne ko nebuvimą''.Aš tikiu-reiškiasi man yra;man įdomiau gyventi.
Koldunas,ar gali logiškai paaiškinti,kodėl didžioji žmonijos dauguma išprotėjo-tiki į dievą?Kur logika?
Skaityta.lt © 2001-2014. Visos teisės saugomos. Platinti puslapyje publikuojamas apžvalgas be skaityta.lt ir/arba autorių sutikimo NEETIŠKA IR NETEISĖTA. Dėl medžiagos panaudojimo rašykite el.paštu skaityta@skaityta.lt.