Laimonas Tapinas „Laiškanešys, paklydęs dykumoje“

Autorius: Justinas Žilinskas
Data: 2009-04-14

cover Apie knygą: Laimonas TapinasLaiškanešys, paklydęs dykumoje
Leidykla: Alma littera (2009)

Iki šiol nebuvo tekę skaityti Laimono Tapino knygų. Bet panašu, kad imsiuosi jų ieškoti. Nes šioji, apie amžinatilsį bene žinomiausią lietuvių kino kūrėją, scenaristą ir režisierių Vytautą Žalakevičių pasirodė tiesiog neįtikėtinai gera. 

Vytauto Žalakevičiaus asmenybė mane pirmiausia domina kaip filmo "Niekas nenorėjo mirti" režisieriaus. Man įdomu viskas, kas susiję su šia juosta - tad nekeista, kad radęs uošvio lentynoje knygą pirmiausia perskaičiau skyrių apie tai. Kai ką jau žinojau - kad Žalakevičių užspaudė nerodyti NKVD kariuomenės (nors netiesioginių nuorodų filme, jeigu žiūrėti įdėmiai - pilna, pvz., na, iš kur stribai gauna ginklų dalinti valstiečiams?!, o ir sunkvežimiai, milicininkai). Toliau - filmas buvo pirmiausia parodytas Maskvai ir gavo jos pritarimą, nes lietuvių cenzūros vadai jau buvo pasiruošę jį užgniaužti. Netgi - istorija detektyvinė, Žalakevičius su sėbru vogė juostą ir skraidino ją slapta Maskvon, ten suorganizavo peržiūrą ir gavo "dobro". Kodėl? Gal todėl, kad "lietuvis šaudo į lietuvį - kas geriau gali būti?", kaip liūdnai pastebi kažkuris iš L. Tapino kalbintų V. Žalakevičiaus kolegų. Bet čia tik apie šį filmą.

Apskritai, visa knyga nepaprastai įdomus, labai gyvas sovietinės kartos talentingo menininko portretas. Kaip žinote, žodžiai "talentas" ir "gerumas" ar pan. ne visada sugyvena drauge. Žalakevičiaus atveju tai buvo ypač ryšku - jis pykdė visus ir ant jo pyko visi: valdžia(-ios), kolegos, draugai, moterys. Bet kas man labiausiai įstrigo - tai L. Tapino sugebėjimas sukurti tokią atmosferą, kad knygą sunku skaityti ne dėl teksto sklandumo problemų (jų nėra ir negali būti), bet dėl to, kad pavargsti nuo asmenybės. Pavargsti nuo "Žalos" (tokia buvo V. Žalakevičiaus pravardė). Ir dar vienas dalykas - perskaitęs knygą labai ryškiai supratau: visi tie "jaunieji intelektualai", kurie negyveno sovietiniais laikais, neturi jokios teisės smerkti tuos menininkus kaip sovietinio režimo kolaborantus. Tai turi teisę nebent tie, kurie sėdėjo lageriuose ar kalėjimuose (pvz., A. Miškinis) ir kurie rinkosi nekompromisinį gyvenimą. Bet tie, kurie kas yra sovietinis režimas žino tik iš pasakojimų ar labai jaunų dienų - tikrai to daryti neturėtų. O knygą tą režimo atmosferą, jo sienas, kasdienybę ir tai, kaip jis gniuždė žmones ir vertė juos šizofrenikais, perduoda puikiai, gal net genialiai. Ir dar labai įstringa beveik visų kalbintų aktorių mintis - "Žalos" bijojo labiau už velnią. Per filmavimus verkdavo, drebėdavo, kankidnavosi. Bet po to lygiai taip pat bijodavo nebegauti pasiūlymų filmuotis pas jį, nes šis despotas sugebėdavo iš aktoriaus ištraukti tai, ką geriausia pastarasis gali parodyti. 

Žalakevičius kaip žmogus iškyla labai nepatraukliai, ypač santykiuose su moterimis. Jis turėjo jų ne vieną, tris žmonas, bet kaip su jomis elgdavosi... L. Tapinas daro froidišką išvadą - iš dalies dėl to kalta V. Žalakevičiaus motina, visą laiką išlaikiusi milžinišką įtaką vienturčiam sūnui, o nė viena moteris nesugebėjo būti už ją stipresnė.

Man nepaprastai įstrigo paskutiniuose puslapiuose kažkokio tikriausiai žinomo kultūros veikėjo paviešinta replika: "Jeigu tai bus dar viena adoracija, aš pranešiu..." (ar "imsiuosi žygių" - neturiu po ranka knygos, dėl citatos tikslumo negarantuoju), kuri parodo, kad nė velnio iš to sovietinio "pranešimų" paveldo neišsivaduota, kad įvairios "Damy v čiornom" vis dar geidaujamos ir tragedija, kai jų nėra. Beje, knyga nėra adoracija. Tai - nuosekli, nuoširdi ir, sakyčiau, objektyvi gyvenimo studija. Nors autorius, man rodos, V. Žalakevičiui ir simpatizuoja ar bent jau atkakliai bando jį suprasti. O supratimo priemonės pačios įvairiausios, bet labai, labai gausios: artimųjų laiškai, žmonių atsiminimai, asmeninių interviu epizodai - apdorotas milžiniškas kiekis medžiagos, bet apdorotas taip puikia, kad K. Navakas net išvadino L. Tapiną "persų audėja". Ir yra teisus. 

Na, ir pabaigai dar viena mintis, berods - Skirmanto Valiulio (vėlgi dėl citatos tikslumo negarantuoju). Kur tie V. Žalakevičiaus ir kitų "sovietinės kartos" režisierių kritikų darbai, kur tie filmai ir knygos į stalčių... ?

P.S. Ar žinote, kad V.Žalakevičiaus filmai, tas mūsų daugelio nemylimas, nuobodus lietuviškas kinas, skynė apdovanojimus ne tik sovietinėje erdvėje? Man beveik buvo naujiena...

P.P.S. Čia galite paskaityti visą skyrių apie "Niekas nenorėjo mirti".

Komentarai

Jona 2009-04-24 20:28:37

Aš labai atsiprašau, bet dar nelabai moku naudotis internetu, todėl, kiek suprantu, negerai kažkur paspaudžiau...BE abejo apžvalgą vertinu penketu...Labai labai patiko. Esu skaičiusi dvi Tapino knygas, turiu jas savo bibliotekoje. Viena iš jų apie Milašių ... Būtinai nusipirksiu ir šią knygą..

Justinas 2009-06-30 09:06:09

Gavome doc. Remigijos Bukaveckienės komentarą dėl knygoje minimų faktų.

 

Laimono Tapino knygoje „Laiškanešys,pasiklydęs dykumoje“ (Alma littera, 2008), psl. 27-28, kalbant apie 1945 metus minimas neįvardintas „Kaune žinomas profesorius“, kurį Stasė Žalakevičienė,  tikėdamasi išvengti galimos namo nacionalizacijos,  neva priregistravo savo nuosavo namo bute, o šis „Kaune žinomas profesorius“, praėjus kuriam laikui, tą butą pardavė (?!) I. Zaksui.

Čia yra netikslumų, bei metamas nepadoraus elgesio šešėlis neįvardintam asmeniui iš kurio minimas butas perėjo I. Zaksui. Tas asmuo buvo skrupulingai sąžiningas žmogus, Lietuvos Veterinarijos akademijos Chemijos katedros vedėjas docentas Jokūbas Žirnauskas.

Iš tiesų Jokūbas Žirnauskas iš Vilniaus persikėlė gyventi į Kauną tiktai 1952 metais. Čia nuomavosi kambarį pradžioje komunaliniame bute Donelaičio gatvėje, vėliau privačiame name Vaižganto gatvėje. Po to, maždaug dvidešimt metų vėliau nei minima knygoje, už tada aukštą kainą iš Stasės Žalakevičienės nusipirko butą Nr. 3 Lelijų (tada K. Krastinaitės) gt. Nr  7 ir tapo jo savininku. Jokūbas Žirnauskas prisiregistravo savo nuosavame bute ir jame išgyveno visą likusį gyvenimą.

1970 m. vasario 11 dieną J. Žirnauskas į namus išsikvietė  Kauno miesto notarinės kontoros notarą. Atvykusi notarė R. Leščinskaitė 1970 02 11 surašė testamentą, cit.  1. savo mirties atveju man priklausančio ¼  (vieną ketvirtadalį) gyvenamojo namo, esančio Kaune, K.Krastinaitės gt. Nr.7,bt 3, aš palieku pil. Zaksui Irenijui, Kauno medicinos instituto profesoriui“. Tą pačią dieną greitoji pagalba J. Žirnauską išvežė į Kauno  Raudonojo Kryžiaus (tada 1 Tarybinę) ligoninę, kurioje po patirto insulto, dėl nesėkmingo gydymo nuo hipertonijos, jis mirė 1970 m. vasario mėn. 27 dieną.

Irenijus Zaksas, dipl. chemikas, buvo Jokūbo Žirnausko draugas nuo studijų laikų Vytauto Didžiojo universitete.  J. Žirnauskas Sovietų sąjungoje neturėjo giminių. Jis I. Zaksą pasirinko savo buto paveldėtoju.

Todėl dera paneigti negražų kaltinimą  pareikštą neįvardintam asmeniui  knygos 28 puslapyje.

doc. Remigija Bukaveckienė

Babetė 2009-09-30 12:06:14

Knygą verta perskaityti jau vien dėl nepaprastai gražios kalbos ir subtilaus bei tausojančio požiūrio į herojus - ar daug tokios literatūros turim? Apžvalgoje labai teisingai pastebėta: "Autorius... bent jau atkakliai bando jį (Žalakevičių) suprasti". Toks autoriaus požiūris - ne teisti, ne aukštinti, bet pabandyti suprasti... Kas pasiilgot turtingos gimtosios kalbos ir subtilumo, skaitykit Tapino knygas. Džiaugsitės.

Skaityta.lt © 2001-2014. Visos teisės saugomos. Platinti puslapyje publikuojamas apžvalgas be skaityta.lt ir/arba autorių sutikimo NEETIŠKA IR NETEISĖTA. Dėl medžiagos panaudojimo rašykite el.paštu skaityta@skaityta.lt.