Nik Perumov „ELFŲ DURKLAS“

Autorius: Gediminas Kulikauskas
Data: 2004-01-13

cover Apie knygą: Nik PerumovELFŲ DURKLAS
Leidykla: Eridanas (2003)
ISBN: 9986970911

Nejaugi nurimus Žiedo Karui Viduržemio pasaulyje nebenutiko nieko įdomaus?.. Pasakojama, kad pats Tolkinas, pabaigęs žymiąją "Žiedų valdovo" trilogiją, kurį laiką mąstė pratęsti savo sukurto pasaulio istoriją ir net pradėjo naują romaną, pavadinęs šį "The New Shadow" ("Naujasis šešėlis"), tačiau parašęs vos 10 ar 15 puslapių, atsisakė šio sumanymo.

Tuo tarpu tolimoje SSRS vieną tokį peterburgietį, Tolkino gerbėją, Nikolajų Perumovą kankino visai kitokie klausimai: "Skaitydamas "Žiedų valdovą" aš vis galvojau: na kodėl jie čia tokie visi juodai-balti, kiek lėkštoki? Puikus pasaulis, bet charakteriai pakeisti tipažais. Ir antra: kodėl blogis toks kvailas? Kodėl Sauronas toks idiotas?" Nejaugi "...Sauronas negalėjo suvokti tokių paprastų dalykų, kuriuos būtų sugalvojęs ir mažaraštis sovietų armijos praporščikas? Kad aplink vienintelę vietą, kur galima sunaikinti Žiedą, būtų neblogai pastatyti sargybą?" Kodėl "...visi orkai tokie pragaro išperos? Kodėl visa ši nacija apskelbta iš prigimties sugedusi - vadinasi, naikintina iki pašaknų?"

Perumovui, kaip sakoma, "ėmė niežėti rankos" ir jis, kaip iki šiol tvirtina, "tiesiog savo malonumui" nusprendė sukurti "laisvą Tolkino tęsinį", juolab, kad profesorius išties paliko turtingą dirvą įvairiausiems pratęsimams, išplėtimams ir pan. Ir sukūrė.

"O, jis rašo kiečiau, nei pats Tolkinas!", - į klausimą, kas gi tas Perumovas, kažkada (apie 1994-uosius ar 1995-uosius) man atsakė vienas fantastų klubo "Dorado" senbuvių. Pati mintis, jog kažkas štai ėmė ir paprasčiausiai pratęsė Tolkino "Žiedų valdovą" pasirodė kiek šventvagiška ir piktinanti - mūsuose juk dar net nebuvo išleista profesoriaus Tolkino trilogijos (ir, įtariu, iki šiol būtų nespėta, jei ne žymusis filmas), o Rusijoje, matote, jau perrašinėja (ar, tiksliau, prirašinėja) žymųjį Viduržemio pasaulį.

Matyt, panašiai pagalvojo ir "Severo-Zapad" leidyklos (tuomet ši leidykla buvo viena iš žymesnių, leidžiančių fantastiką Rusijoje) vadovai, kai 1991-aisiais į juos kreipėsi keistokas jaunuolis, kuris pasiūlė išleisti "laisvą Tolkino tęsinį" bei įteikė leidyklai rankraštį skambiu/ilgu pavadinimu: "Tamsos nužengimas arba Viduržemis po 300 metų". Autoriui mandagiai, bet ryžtingai buvo parodytos durys. Nikolajus Perumovas nepasidavė - pasiūlė rankraštį kitiems leidėjams, šie įdėmiai jį perskaitė, susižavėjo, sutiko išleisti ir... neišleido. Maždaug po metų leidykla "Severo-Zapad" susigriebė ir pabandė surasti keistuolį lankytoją, išplatinusi laikraščiuose skelbimus. Veikiausiai tai padaryti paskatino svaiginanti minėto rankraščio sėkmė: "Tamsos nužengimas..." vienos Stavropolio leidyklos 1993 m. buvo išleistas 50 tūkst. egz.. tiražu ir akimirksniu dingo nuo prekystalių. Surasti Perumovą pavyko ir 1993 m. gruodį šimto tūkstančių egz.. tiražu buvo pirmą sykį išspausdintas "Elfų durklas" (kiek pakeistas ir perdirbtas "Tamsos nužengimas"), pirmoji dilogijos "Tamsos žiedas" dalis... Tolesnę istoriją žino arba gali numanyti daugelis - beprotiška romano sėkmė, arši ir skausminga (apie tai bus kiek vėliau) prisiekusių Tolkino fanų reakcija, netrukus (1994) pasirodžiusi antroji knyga "Juodoji ietis", kurios dėka "laisvas Tolkino pratęsimas", virto jau dilogija, pavadinimu "Tamsos žiedas", keletas šios dilogijos leidimų įvairiose leidyklose, šimtatūkstantiniai tiražai ir t.t.

1995-aisiais pasirodė ir "Tamsos žiedo" tęsinys "Chennos adamantas", kurį, kalbama, Perumovas "išspaudė" jau "sukandęs dantis" ir grynai dėl komercinių sumetimų. Žinoma, tai itin atsiliepė romano kokybei... Įdomu, kad visa ši romanų trijulė dabar vadinama labai įvairiai - vieni ją įvardina kaip "Tamsos žiedo" trilogiją, kiti tuo pačiu "Tamsos žiedu" vadina tik pirmuosius du tomus, kadangi trečiasis jau nebe taip susijęs su Viduržemiu ir, atvirai kalbant, "nuvažiavęs į lankas"... Bet kokiu atveju Perumovo kūryba sukėlė didžiulį šurmulį tarp Tolkino fanų, keletas jų net patykojo rašytoją nuošalioje Peterburgo gatvelėje ir gerokai apkūlė mediniais kardais, išmušė dantį...

Ką gi, dabar visokio plauko Tolkino pratęsėjų (o ypač parodijų kūrėjų) tiek Vakaruose, tiek Rytuose gyvas velnias, užtenka paminėti, pavyzdžiui P. Merfi romaną "Norbitas, arba ten ir atgal" (t.y. "kosminis" "Hobito" variantas, kur minėtas personažas gyvena mažučiame jaukučiame asteroide ir pan.) ar skandalingąjį K. Jeskovo kūrinį "Paskutinis žiednešys" (iliustruodamas žinomą posakį "istoriją rašo nugalėtojai", autorius vaizduoja Viduržemį nugalėtųjų - goblinų ir orkų akimis: čia liepsnoja elfų deginami kaimai, o technogeninę civilizaciją kūrusi Mordoro imperija sutrempta nukariautojų - "Šviesiųjų jėgų" batų). O kur dar visokie "Zvirmarilionai", "Bloga nuo žiedų", "Juodoji Ardos knyga" ir t.t.

Tačiau tuomet Perumovui teko vienam atlaikyti ir populiarumo, ir neapykantos audrą. Kuo gi skyrėsi jo sukurta "Viduržemio versija" nuo kanoniškųjų Tolkino tekstų?

Pirmiausia, matyt, savo etine puse - autorius stengėsi parodyti pasaulį ne iš gėrio (Tolkinas) ar blogio jėgų pusės, o sąlyginai neutralių žmonių žvilgsniu, stengėsi išvengti jau minėto juodai/balto pasaulio vaizdavimo.

Taip pat, manau, dera pripažinti, jog "Tamsos žiedas" nėra "Žiedų valdovo" tęsinys (na, nebent kas tai suprastų grynai mechaniškai) - Perumovo Viduržemis jau visai kitoks. Jei Tolkino kūrinį galima būtų įvardinti epine idealistine fantasy, tai N. Perumovo vizija atstovauja naujajam, realistinės fantasy tipui, kuris persmelktas žiauria ir niūria viduramžių dvasia, kur kiekviena pusė gali turėti savą tiesą, o intrigos, išdavystės, anot apžvalgininko R. Kuliko "...ir nesisapnavo drakonams bei goblinams".

Paties Perumovo teigimu, jam tiesiog norėjosi, kad "...Viduržemyje susidurtų būtent žmogiški charakteriai, norėjosi prieš jėgas, saugančias senąjį palikimą, mesti protingą, gudrų priešą, kuris laimi ne todėl, kad yra didis ir siaubingas, o todėl, kad - gudrus, sėkmingas valdytojas, gabus karvedys, kuris traukia žmones, orkus ir ką tik nori ne burtų galia, o gana paprastomis idėjomis. Tai yra sukurti priešą su sava tiesa, su kuria mes galim nesutikti, mirtinai kovoti, bet vis tik tai ne Juodasis Valdovas, o žmogus iš kūno ir kraujo."

Žinoma, nuo Žiedų karo tepraėję "tik" trys šimtai metų, tad išlikę daugelis Tolkino pasaulio "nuotrupų" - Moraja, Charadas, minimas Gendalfas, Raudonoji knyga, sutinkame magą Radagastą, Sarumaną ir t.t.

Tačiau tai jau turi mažai ką bendro su Tolkino sukurtais ir idealistiškai pavaizduotais personažais. "Perumovo miestai - tai viduramžių miestai su cechais, magistratais, įstatymais ir papročiais, atitinkančiais viduramžių pasaulio realijas", - rašo jau minėtas R. Kulikas. - "Tačiau įsivaizduokite tolkinistų sukrėtimą! Į jų pasaulį, jų puikųjį sapną, įsiveržė siaubingas mėsininkas ir maniakas! Jis atnešė jiems technologijas, taktiką, visuomeninius santykius, piniginių mainų sistemą ir naujas tautas…" Viso to "rezultatas - lavonai, mirtis, griuvėsiai ir degantys Pilkieji Uostai! Košmaras! Juk tai realizmas! Nepakęsim, šaukia tolkinistai. Kaip tai "Blogis" nugalėjo "Gėrį" arbaletais? Na, nebuvo juk pas Tolkiną jokių arbaletų. Ir klajoklių pas jį nebuvo."

Taigi, Perumovo Viduržemis nuo Tolkino skiriasi visų pirma didesne realizmo doze. Vieniems tai didelis privalumas, kitiems - toks pat trūkumas. "Perumovas sugriovė šviesią, liūdną, "elfišką" Tolkino pasaulio grožį, jo tobulumą", - skundžiasi vienas iš Tolkino gerbėjų, - "Žmogus, perskaitęs "Tamsos Žiedą", po to jau niekad nebegalės suvokti Viduržemio taip, kaip iki tol. Jo nebežavės Viduržemio grožis."

Gediminas Kulikauskas

Seniai seniai tolimoje šalyje už bent jau vienos jūros gyveno gerasis archimagas Tolkinas. Vieną gražią dieną nutarė jis padaryti taip, kad pasaulyje būtų gera ir šviesu, ir sukūrė "Žiedų valdovą", "Hobitą", "Silmarilijoną" ir kitas gerosios magijos kupinas knygas. Ir tapo pasaulyje geriau, ir tapo pasaulyje šviesiau, ir ėmė po miškus lakstyti tolkinistai su mediniais kardais. Ne taip seniai, ne tokioje tolimoje šalyje gyveno (ir iki šiol gyvena) piktasis raganius Perumovas. Jis irgi buvo labai galingas, bet jo niekas rimtai nevertino, todėl jis nutarė pasivyti ir pralenkti Tolkiną. Raganius surinko visą savo proto tamsą ir sudėjo ją į tris taip vadinamo pratęsimo knygas. Jose buvo sugriauta viskas, ką sukūrė Tolkinas. Perumovo magija buvo labai stipri, ir netrukus miškuose su tolkinistais grūmėsi tamsiosios perumovininkų armijos, lūžinėjo mediniai kardai. Jei tamsioji jėga būtų pasklidusi po visą pasaulį, tai viskas būtų prarasta. Bet senasis archimagas buvo nekvailas, ir po savęs paliko galingiausią užkeikimą - "Copyright". Todėl piktieji burtai užkrėtė tik didžiąją Perumovo tėvynę ir dar kelias nežymias šaleles, o visas tikrai civilizuotas pasaulis iki šiol mėgaujasi dangiškąja šviesa. Pasakos pabaiga.

O dabar rimtai. Grynai iš techninės pusės "Tamsos žiedas" yra beveik nepriekaištingas. Puiki kalba, įtikinami ir "žmogiški" charakteriai, sklandus ir nuoseklus siužeto vystymas. Neseniai turėjau abejotiną laimę perskaityti vakaruose labai gerą vardą turinčią "Dragonlance" seriją. Ten herojai - kaip Konano barbaro ir meksikiečių muilo operos personažai, o siužetas sukurptas pagal televizijos serialo principą - atskiromis serijomis, net su prieš kiekvieną seriją privalomais anonsais. Čia Perumovas duoda šimtą taškų į priekį daugeliui man žinomų rašytojų. Pradėjus skaityti knygą lengva "užsikabliuoti", ir perskaitęs dvi knygas būtinai nori ir trečios. O tai yra viena iš didžiausių klaidų, nes tada išsisklaido visi geri įspūdžiai.

Prasideda piktoji dalis. Pagrindinis principas norint parašyti gerą mokslinį darbą yra tai, kad tu turi paneigti viską, kas yra parašyta iki tavęs. Perumovas, matyt, šią taisyklę įsirėmino ir pasikabino ant sienos, nes "Tamsos žiede" juoda tampa balta, o visa tai, kas mums taip puikiai pažįstama, sugiaunama iki pamatų. Kaip visi žinote, griauti lengviau nei statyti, todėl visos Viduržemio valstybės sunaikinamos jau antros dalies pabaigoje, o pagrindinis blogietis žūsta paskutinio miesto griuvėsiuose. Bet juk senukas J.R.R parašė tris tomus, vadinasi, ir Nikas turi nenusileisti. Taip šviesą išvysta vienas iš gėdingiausių fantasy istorijos puslapių. Jau pavadinimas "Adamant Xeni" sukelia blogas mintis apie vieną princesę karžygę, o toliau - baisiau. Vyksta milijono plunksnarankių mūšis prieš nuo kalno riedančius vežimus. Prisikelia beveik visi, kuriems kada nors teko mirti Viduržemyje ar kur nors netoli. Galiausiai pasiekiama absurdo viršūnė, kai vienaženklis skaičius superherojų + visagalis auksinis drakonas šturmuoja vakarų žemyną (tą, kur elfai gyveną).

Jei tai nebūtų išsityčiojimas iš vienos iš mano mėgstamiausių knygų, tai būtų gera knyga. Bet per dideles dvasios kančias aš vis tiek rekomenduoju perskaityti "Tamsos žiedą" visiems, kuriems patiko Tolkinas, tai tikrai gera versija to, kas vyko po paskutinio "Karalius sugrįžimo" puslapio. Tik nelieskite trečio tomo, tai gali visiems laikams suteršti jus.

Tomas Petrusevičius

P.S. Antroji "Tamsos žiedo" knyga - "Juodoji ietis" - taip pat netrukus turėtų pasirodyti lietuviškai.

Perskaityti privaloma

Komentarai

Gedas 2004-01-13 17:56:31
Ale ilga, brač, apžvalgėlė išėjo...
Beje, buvo juokinga "delfyje" skaityti komentarus, tipo: "va, tik išleido Tolkino "Žiedų valdovą", rusai jau kaip ir "Hario Poterio" padirbinių prikepė"
Indraja 2004-01-14 07:06:46
Tik kyla retorinis klausimas - gal autorius galėjo pasiekti savo tikslus, nevartodamas JRRT "kopyraitinių" vardų ir pavadinimų? Neturiu nieko prieš ŽV ir Silmarillion parodijas bei humoristinius tęsinius ("Ekskursija"), tačiau tiesiog "tęsinys" skamba per daug įžūliai. Juk užtektų nedidelių vardų pakeitimų, ir knygą būtų galima leisti užsienyje, o rašytojo dantys nebūtų nukentėję.
Justinas 2004-01-14 08:11:08
Indraja, o koks tada tikslas rašyti tęsinį, tegul ir laisvą?
Indraja 2004-01-14 09:45:07
Tiesa - tai jau būtų ne tęsinys, o variacijos JRRT temomis. Tačiau skaitytojai vis tiek suprastų, kas slepiasi už vos pakeistų pavadinimų, autorius vis tiek galėtų rodyti savo požiūrį į "juoda - balta" ir į visa kita (jo tikslas turbūt ir buvo tai padaryti?). Be to, bent jau daliai JRRT gerbėjų ant_zirg nebekiltų noras maniac. Visgi manyčiau, kad tęsinius savo kūriniams turėtų rašyti jų autoriai, arba tęsiniai bent jau neturėtų iš esmės prieštarauti originalui.
Justinas 2004-01-14 11:33:21
O kur tie baisūs prieštaravimai? Indraja, tu turbūt tikrai neskaitei to nelaimingo "Paskutinio žiedanešio"...
shlyxtux 2004-01-14 11:37:22
...ir juodosios Ardos knygos. zaliux
shlyxtux 2004-01-14 11:41:19
O kas del JRRT (per daug isijautusiu?) gerbeju akmenio uzhanty laikymas priesh Perumova, tai chia jokiam rashytojui neturetu booti rodiklis, IMO. Va ir man jis nebaisiai patinka, na ir ka? (nors Tolkieno pratesimas dar visai nieko...o vat kiti jo epai tai daugiau mazhiau uzhkniso) Kap saka, shunes loja, o karavanas eina. zaliux
Indraja 2004-01-14 13:19:57
Už tai skaičiau "Zvirmariljoną", kuris netgi labai patiko. Nesakau, kad negalima kokio nors kūrinio parodijuoti, interpretuoti, cituoti, naudotis jo motyvais, perdirbinėti. Nepatinka, kai nusitrina riba tarp kūrinio, paremto svetimu kūriniu, ir svetimo kūrinio tąsos. Todėl, kad paprastai pirmu atveju perdirbinys lengvai atskiriamas nuo originalo, autorius neretai net parašo įspėjimą - kad kas nors nesusipainiotų. Kai autorius savo kūrinio skirtingumo nuo originalo specialiai nepabrėžia, susipainioti įmanoma. (Pabrėžimas gal būti įvairus: iškart atpažįstamas parodijos stilius, pakeisti vardai, akivaizdžiai aukštyn kojom apversta ideologija). Atrodo, Perumovo ir JRRT atveju susipainiojusių yra... Užtektų nuimti užrašą "ŽV tęsinys" nuo viršelio, ir jau būtų geriau.
shlyxtux 2004-01-14 14:31:32
Oi, "Zvirmariljonas" tai shedevras, ir tashkas. zaliux O del 'ZV tesinys', tai chia IMO marketingo detale, ir tiek. Bo pas mane ant rusishko leidimo, berods, tokio uzhrashiuko ner.
Justinas 2004-01-14 14:38:17
Indraja, ir kuo tas kūrinys būtų geresnis? Na, atsirastų Moratorija, koks nors Bongoras, ne hobitai, o zailiudejinai?... Tada iš viso jau būtų absurdas. Tikrai, šitos tavo pretenzijos man niekaip nesuprantamos.
Indraja 2004-01-14 14:44:46
Bet tada tą kūrinį pradėčiau skaityti iš pirmo, o ne iš antro - trečio karto. Pažįstama pavardė "ne tame" kūrinyje, ir dar "tęsinyje", man jau yra barjeras. Mat aš iš tų nuprotėjusių... Atrodo, asmeninė problema, jei pamiršim d a n t i s...
e-vil 2004-01-14 14:46:57
tada einam musht Sapko, ba jis irgi elfus savo kuriniuose naudoja :-/
Valdas 2004-01-14 15:00:28
O galit kas pasakyti "Zvirmariljono" autorių?
alatar 2004-01-14 18:18:01
vot blyn,perskaiciau apzvalga18_crazy..pabuvojau knygyne..ir praejau pro ta knyga_kosmaras,kaip gendalfas pro visagali zieda.vilioja bjaurybe.neiskenciau.susigundziau.atsiverciau.tik pora lapu.bet staigiai nuvijau mintis salin.gerai,kad neturejau salia saves reikiamos pinigu sumos.kazkaip vis nekyla noras dar skaityti tos viliojancios tamsos katik prauzus filmui ir tebeskaitant "Unfinished tales".
as tik dar pridurciau,jog kai Tolkienas kure savo pasaulio vizija("Ziedu valdovas" iena kaip dalele i visa si...reikala...na..suprantat)jis remesi ne kanapes lapais ar vien tik savo fantazija,bet ir(manau butina pabrezt)senoves Europos saliu mitologiju elementais.Ta sviesi,"elfiska"pasaulio vizija,pasaulio aiskinimas,gerio ir blogio priespriesa,blogio tamsumas,bukumas,gerio patrauklumas,mistiskumas,visa tai turi nemazai bendro su Europos tautu mitais,legendom,praeitim,todel ir yra svelniai tariant hiperbolizuota,sufantastinta,isplesta.Tuo tarpu Perumovas yra tik susizavejees sekejas,siekes kartu sukurt kazka naujo,kartu daug ismokus,pasisemus is megstamo autoriaus pratest tam tikrus kurinio"burtus",kartu bandes ji pranokt butinai priesinga vizija,modifikuotu pasauliu.Sia prasme(nors Perumovo dar neskaiciau)daugeliui Tolkienistu artimesnis butent J.R.R.Tolkieno pasaulis(taip pat ir man),kadangi matyti sviesa,gerio pergale(kad ir su atitinkamai skaudziom pasekmem)yra maloniau nei skaityt kazka naujo ir tamsaus.Kitaip sakant gerus visa laika piena,kad ir su plutele,nera lengva kai kuriems is karto persiorientuoti prie,sakykim,tamsios degtines(taip,tokia bunastogas)o pabandzius abieju ir sumaisius gali apimt norascrap
Agne15 2004-01-14 18:38:28
as neskaitysiu. nepirksiu ir nesiskolinsiu. nervina mane kad bando pratest Tolkiena. Man patinka senovines jo mintys ir vaikiskas gerio-blogio supriesinimas. Nereikia ieskoti proto Ziedu Valdove, cia viskas aisku: geris geras, blogis - blogas. O "Elfu Durklas" - tiesiog pasekejo knyga. Kas bus jei tuoj visi pradesim testi megstamas knygas..
Agnius 2004-01-14 18:40:21
Agne, o tu geriau nusipirk ir sudegink, kad mažiau to blogio būtų
Valdas 2004-01-15 06:41:59
O man atrodo, kad gerai, kai pratęsia geras knygas. Ypač, jei sugeba įdomiai pratęsti :) Perskaičiau "Durklą" ir nekantraudamas laukiu "Ieties". Įdomu, o kodėl knyga pavadinta "Elfų durklas"?
Indraja 2004-01-15 06:45:02
"Zvirmariljono" autorius - A. Sviridov (S. O. Rokdeviatyj). Sapkowskio nereikia mušti - jis Tolkiną cituoja, interpretuoja ir parodijuoja, bet neužgrobia pastarojo pasaulio ir nepradeda rimtu veidu ten įvedinėti savo tvarkos. (Beje, pasiskolino ne tik elfus - 'niziolki' yra įprastinis 'halflings' vertimas). Nesakau, kad Perumovas padarė kažką labai blogo - tiesiog manau, kad "rimtas" svetimų kūrinių tęsimas nėra pats padoriausias iš kūrybos būdų (nors tokiu būdu gali būti parašytos ir labai geros knygos). 'Copyright' vardams ir pavadinimams - įteisintas požiūris, kad jų vartojimas kitame kūrinyje nėra sąžiningas.
Valdas 2004-01-15 08:52:22
Ačiū, Indraja
Redakcija 2004-01-15 09:48:05
Beje, norintys gali šią knygą ir laimėti... Žr. konkursų puslapį :)
Jovilė 2004-01-15 11:48:29
Užvertei "Karaliaus sugrįžimą" ir gailies, kad jau baigėsi... Nesileisiu į debatus, moralu ar ne rutulioti ne paties sumanytą temą, tačiau ir Perumovas prie darbo sėdo tik todėl, kad pamilo tą Žemę. Juk, kartą įžengęs į Viduržemį atvira širdim, mylėsi jį visada. Džiaugiuos, sulaukusi šitos knygos. Be abejo, norėčiau, kad ji būtų Tolkino. Bet ar svarbu vien tas?.. Gėris ir Blogis, Šviesa ir Tamsa - tas amžina, ir dėkui Nikui už Elfų Durklą prie hobito krūtinės. Ir pašnekėt labiau norėtųs apie pačią knygą, o ne apie tai, ar autorius turėjo teisę...
shlyxtux 2004-01-15 12:20:01
Jovile -- hat, ypach uzh paskutini sakini.
Jovilė 2004-01-15 14:47:06
Shlyxtux - juokies, ar ne? Kartais tą sunkiai suprantu. Bet aš rimtai. Skaityt pradėjau skeptiškai nusiteikus, ale... "veža", ir ką jau čia. Beje, ant rusiško leidimo buvo užrašas "svobodnoje prodolženyje" - jei kam taip priimtiniau.
skaites 2004-01-15 14:50:17
Patiko knyga. Is pradziu gal kazkiek ir nervinies, kad ne tolkiniskai rasoma, bet kai susitaikai su ta mintimi, kad tai kitas rasytojas ir kitas pasaulis (na praktiskai kitas, labai panasus i "Viedzmin" pasauli), tai viskas ciki :)
Gal kas zinote kur galima rasti 2 dali? Ieskojau lib.ru, bet jie nieksai savo rasytoju ten nededa tik uzsieniecius :)
shlyxtux 2004-01-15 15:00:46
skaichiusiam: http://www.aldebaran.ru/rufan/perum/perum.shtml

Jovile, visai nesijuokiu -- taigi akivaizdu, kad apie knygas ginchytis idomiau, nei apie ju rashymo teises. zaliux
skaites 2004-01-16 07:48:09
shlyxtux:

Oi aciu :)
Haldir 2004-01-16 09:56:02
plin recenzija: "pagrindinis blogietis žūsta paskutinio miesto griuvėsiuose" . afigienai. dabar nerealiai idomu skaityt. tiesiog taip ir kyla klausimai "Idomu kas atsitiks pagrindiniam blogieciui?". ka sunku buvo idet dideli ir grazu uzrasa "SPOILINU:" ?
hrrr... :))
Vertėja 2004-01-16 09:57:00
Tolkieno pasaulis ir man gražesnis - nepažintas, bet kažkuo artimas, mistiškas, sklidinas žavesio, na, toks, kurį, pasak Jovilės, pamilsi amžiams.
Nesiginčysiu dėl autoriaus teisių - bet Perumovo romanas tikrai neblogas. Tiesą sakant, jau seniai bebuvo taip malonu dirbti savo kasdienį darbą. Žinau, man pristigo Tapino entuziazmo, bet šitam vertimui atidaviau daug meilės. Ar pavyko? Galbūt. Juk diskusijos prasideda ne dėl visų knygų. Tad dėkoju visiems - ir skaičiusiems, ir ne.
Goda 2004-01-16 10:09:38
Ėmiau "ELFŲ DURKLĄ" į rankas smarkiai abejodamas, tačiau ką tik perskaitęs visai nesigailiu. Puiki, gera, šilta knyga. Išvis geriausiems rusų autoriams IMHO yra būdingas vienas bruožas, kuris man labai patinka. Būtent itin didelis emocinis angažuotumas, kuris persiduoda ir skaitytojui. Tą bruožą turi ir Perumovas, ir Lukjanenko (ypač tik ką perskaitytas romanas "Nakties sargyba") ir Oldžiai
Justinas 2004-01-16 10:14:52
Vertimui priekaištų beveik neturiu, išskyrus tai, kad man labai rėžė ausį "draugovė" (rus. - družina) kaip Arnoro reguliarių ginkluotųjų pajėgų pavadinimo vertimas.

O šiaip - iš "Elfų durklo" man bene labiausiai patinka nuotykiai Morijoje - ypač ugniniai kirminai...
Gedas 2004-01-16 10:20:17
Man taip pat labiausiai patiko nuotykiai Morajoje, na ir batalinės scenos, aišku.
Nors, skaičiau, prie Perumovo dėl kovos scenų nemažai ir kabinėjosi - pvz. dėl grandelinių šarvų, ar dėl to, kad nykštukai vartojo dvirankius kalavijus (teoriškai ūgis nelabai jiem tai leistų daryti), taip pat kabintasi prieš raitųjų arbaletininkų - tačiau jau seniai įrodyta, kad tokie egzistavo istorijoje.
Vertėja 2004-01-16 10:55:37
Draugove nesižavėjau ir aš - nors pavadinimas senas, jo reikšmė kur kas platesnė, nei ta, tarybinė. Perumovo pasaulyje draugovių apstu - jas burs ir Olmeras, ir elfai. Man belieka sekti jų pėdomis. Juk iš dainos žodžių, kaip sakoma, neišmesi.
Dėkoju už pastabas - labai pravers įpusėtoje Tamsos Ietyje.
Jovilė 2004-01-16 11:14:44
Kada laukt Tamsos Ieties?
Gedas 2004-01-16 11:53:01
Pala, pala, gerb. vertėja - "družina" verčiama ir kaip "kariauna", o tai, imho, kur kas geresnis ir Peruomovo pasauliui tinkamesnis apibūdinimas nei "draugovė" tegul ir su plačia pastarosios reikšme.
Vertėja 2004-01-16 12:56:08
Teisybė, Gedai. Tačiau Perumovo Viduržemyje nestinga kariaunų, armijų, pulkų, būrių, palydų, ir t.t. - juk karas, tik nelygu pajėgų dydis. Draugovei ir draugovininkams taip pat rasis vietos - nors pritariu Justinui, pritariu, skamba šiaip sau - iš pradžių. Tokia autoriaus valia, tai, pasak tavęs paties, jo pasaulis.
Tamsos Ietis turėtų pasirodyti pavasarį - nors šito klausti reiktų ne manęs.
Gedas 2004-01-16 14:02:13
O tai kaip verčiamas "družinnik" - "draugovininkas"? Tuomet visai smagiai skambėtų...
O juk istorine prasme tai artimiausios kunigaikščio palydos, jo asmens gvardijos karys, dažnai sunkiai šarvuotas raitelis.
Kiek menu, bent jau istorinėje terminijoje tvirtai įsigalėjusi "kariauna" ir "kariauninkai".
Be to "kariauna" kur kas aiškiau atskleidžia karinį tos draugijos pobūdį, nei draugovė, kuri, imho, labiau reiškia paprasčiausią draugiją - gal pirklių, gal medkirčių ir visai nebūtinai karių.
alatar 2004-01-17 17:41:46
kariaunos terminas cia galbut nevartotinas del mineto jo plataus panaudojimo kituose kontekstuose.Juk daznai verciant zodi "army"verciama kaip armija,kariuomene,kariauna.Kita vertus lietuviu kalboje neprigyja arba tik po kurio laiko sunkiai prigyja naujadarai(kaipo pvz. zodis"degtukai")sokBet neskaites negaliu placiau sito konkretaus atvejo daugiau liest.
galima dar uzbegt i Ziedu valdovo knyga ir daugiau(jei redakcija neismes uz ne tame puslapyje pavartota plepone)pati filma,kur vartojami(reikalingai ar nereikalingai)zodziai"armijos,pulkai,legionai,batalionai".tad matyt kartais papr.nelieka zodziu versti arba panaudoti norint apibudinti zodyti pasiruosusia mases dali.
Gedas 2004-01-17 19:52:12
na jau, alatar, būtent "draugovė" plačiai naudojama kitam kontekste ir iškart kelia asociacijas su SSRS, tuo tarpu kariauna, imho, aišku, čia tinka itin tiksliai būtent dėl savo karinės draugijos prasmės. Be to, "kariauna" - jau įsigalėjęs terminas tiek istorinėje, tiek grožinėje literatūroje ir būtent todėl man nelabai suprantamas naujadaro įvedimas.
bėgęs pro šalį 2004-01-19 14:07:01
Na, tik užverčiau.patiko.neišpasakytai malonu kad Eridanas išleido tokią neeridanišką knygą-koksai popierius,kokie blizgūs viršeliai,fain.alma litera savo ŽV nepaskanino jokiais žemėlapiais-o kas čia pasistengė, tas šaunuolis.ir jokie naujadarai man nekliuvo,šiaip ar taip nesugadino nieko.didžiausią įspūdį paliko hirdas. beje,pirmakart matau,kad atsilieptu vertėja,ir dar pasirašytų ne kokiu kringeliu.gal atsilieps ir koks redaktorius?imho gal jis jau čia-kas žino, kaip pasirašinėja.sekmes jiems visiems.
Valdas 2004-01-19 14:42:21
Viskas čiki, tik reikėtų truputį apžvalgos rašytojams įkrėsti, už turinio atskleidimą (degantys Pilkieji uostai, blin...)
Gedas 2004-01-19 15:29:31
Na, čia labiau akmenėlis į T. P. daržą, todėl prašyčiau daugiskaitos nevartot.
Entas 2004-01-21 09:32:32
Žodis "draugovė" yra labai senas ir pirmiausia reiškė: "ginkluotų žmonių burys". O kad prie komunistų jo reikšmė buvo profanuota, tik turėtų paskatinti mus vėl grąžinti senąją - tikrąją! - šio žodžio reikšmę.
Tomas :P 2004-01-21 09:59:05
Dėkoju, dar pora akmenų darže ir jau užteks namui pasistatyti.
Gedas 2004-01-21 10:58:15
Taip, taip, matau "kariauna" tuoj pavirs nepageidautinu naujadaru...
Kad "draugovė" senas - sutinku, tik iš kur tos žinios apie "ginkluotų žmonių būrį"?
kirviu apgenejau kaciukus 2004-01-26 14:58:54
Vertejai:
Kodel nykstukas visad sako pvz "Visogero, hobitai" "einam kartu, mielas hobitai" ir panasiai. Kodel ne "hobite" ? :)
Nes man kotais tupai skaitosi =)
Kija 2004-01-27 09:37:46
2 Kačiukų sadistui:
O kodėl 'Viso gero, Petrai (ne Petre)?'
O kodėl 'Einam kartu, mielas Jonai (ne Jone)?'
Anonimas 2004-01-27 10:48:15
Kijai: todėl, kad "viso gero, mielas parše", "einam kartu, senas kuine"
Valdas 2004-01-27 12:09:37
Teisingai, atsimenu ir aš stebėjausi kaip redaktorius galėjo praleisti toki keistą šauksmininką "hobitai"
Vytė Nemunėlis 2004-01-28 09:26:51
Man tai Kijos pavyzdys, kur kas suprantamesnis. Esmė ta, pastebėsiu, kad "paršas" ir "kuinas" nekaitomi gimine. Nėra lietuvių kalboje žodžio "parša" ir "kuina", todėl ir šitaip sulinksniuojam.
O mažyliai hobitai yra ir vyriškosios giminės (hobitas), ir moteriškosios (hobitė).
Todėl, kai šaukiu "Ei, hobite" - aišku, kad atsilieps hobitė. Kai šaukiu "Ei, hobitai" - aišku, kad atsilieps hobitas. Va todėl sulinksniuota teisingai, nes nėra painiavos.
Tokie patys reiškiniai jau seniai vyksta lietuvių kalboje. Ypač tai akivaizdu tarp vardų, kurie gali būti ir, vyriški, ir moteriški.
Pvz 1: Gintaras-Gintarė.
Šauksmininkas Gintarai-Gintare (o ne Gintare-Gintare, nes neaišku, kurį šaukiame).
Pvz 2: Petras-Petrė.
Šauksm. Petrai-Petre (o ne Petre-Petre).
Pvz 3: Jonas-Jonė.
Šauksm. Jonai-Jone. ir t.t.
Valdas 2004-01-28 10:12:24
Vytei nemunėliui: gerai, tada man pasakyk kaip tu šauki vilką? Nesakai gi "vilkai". Kiek pamenu visur būdavo "vilke!". Net ir pasakos visos "vilke pilke". Nors moteriška giminė "vilkė".

Čia gal labiau priklauso nuo to, ar tai tikrinis daiktavardis (vardas, pavadinimas ir pan.), o ne giminės.
V 2004-01-28 12:22:24
Vilkai vilkai, kodėl tavo tokie dideli dantys?
- Kad Vytę Nemunėlį geriau suėsčiau...
Valdas 2004-01-28 12:54:14
Nu nežinau, man ko gero atminties aptemimas. Aš iš Raudonkepuraitės pamenu "Vilke vilke, kodėl tavo tokie dideli dantys?" Ar gali koks komentatorius, pagal išsilavinimą tikras lituanistas/kalbininkas, išaiškinti visą šį linksnių klausimą?
Pro šalį ėjau 2004-01-28 13:20:18
Ish principo, kiek zhinau/atsimenu :), galima naudoti tiek viena, tiek kita forma, taigi klaidos chia nera.
Kitas dalykas, kad kai kuriu zhodzhiu shauksmininko formos yra nusistovejusios/iprastos.
Kadangi "hobitas" nera lietuviam nuo seno zhinomas zhodis, tai gal nereikia ir pult vertejos uzh vienos katros formos pasirinkima.
Anonimas 2004-01-28 13:53:14
Valdai, Raudonkepuraitėje buvo "vilke", bet čia vilkas ne bobutę, o Nemunėlę už pravardžiavimą ėda!
zhinovas 2004-01-28 14:56:48
reikia rashyti "vilkiau vilkiau"
eksperc 2004-02-02 10:10:06
Gedui: del dwarfu ir dvirankiu ginklu. Gi tai apibrezia daugiau ginklo vartojimo pobudi, o ne pastovu jo dydi. Dwarfai gi daro ginklus pagakl savo ugi, o ne zmoniu ;]
Gedas 2004-02-02 12:05:21
Šiaip tu teisus, antra vertus, hirde dvirankiu nepasimojuosi.
nebeeksperc 2004-02-02 12:48:42
arba atvirksciai. Kaip as supratau hirdas atrodo dygliakiaule- vien skydai ir is ju kysancios ietys. Uz ietininko stovintis is esmes ir turetu buti su dvirankiu (turbut kuo tik nori, bet ne kardu ir is viso su kardais pas dwarfus Perumovas nusikliedejo) kirviu, kad nukirsdint praejusi pro ietis priesa kol sis dar nespejo skydo nuplest. Arba kovoja tik ietininkai. Nelabai, tiesa pasakius isivaizduoju as hirdo struktura. Beje hirdas yra Perumovo ismislas ar istorinis dalykas. Jei istorinis tai gal kas zinot is kur kiles.
Gedas 2004-02-02 13:13:51
kiek žinau hirdas - garsiosios vikingų rikiuotės atitikmuo. O viena iš dvirankio kalavijo funkcijų - nukirtinėt priešų iečių smaigalius. Tiesa, pastarųjų kotai dažnai būdavo kaustyti, kad to nenutiktų.
Exuss 2004-02-04 10:18:19
Hmm.. o kodėl žmonės nemėgsta aiškaus gėrio ir blogio? Kodėl reikia pilkumos? Koks įdomumas žiūrėti "Star Wars" - jei Dartas Veideris tai savus lupa, tai priešus lupa, tai vaikučius ant kelių pasisodinęs pasakas seka. Nesamonė gaunasi.
Valdas 2004-02-04 10:43:14
bet pakankamai reali nesamone. Pvz. Hitleris irgi mylejo vaikus. Kas, kad tik vokieciu vaikus...
yoda 2004-02-05 12:33:24
ee...hmm..pasimeciauka jus turit omeny kaliega,sakydamas kad dartas veideris lupa vaikucius pasisodines ant keliu??prasom isklausyt teisybe:
dartas veideris yra sudetingas personazas,del kurio is esmes ir uzvire visa Zvaigzdziu karu epopeja(na jis gi buvo tas anakinas S. anksciau)
akyniai yodai 2004-02-05 13:39:40
yoda, gal nuo senatvės tamsta nebeįskaitote?:]
palyginkit prašom šiuos du tekstus, jei nesunku:

1. Dartas Veideris tai savus lupa, tai priešus lupa, tai \b{vaikučius ant kelių pasisodinęs pasakas seka}.

2. ee...hmm..ka jus turit omeny kaliega,sakydamas kad dartas veideris \b{lupa vaikucius pasisodines ant keliu??}
Darla_jr 2004-02-05 17:08:25
šiuo meru skaitau "elfų durklą".visumoje knyga nebloga, bet tik kaip atskiras leidinys, nieko nesusijęs su tikruojų Tolkieno "Žiedų valdovu".pradėjau skaityti nusiteikusi gan skeptiškai, todėl ir nenusivyliau. man Viduržemis visada liks toks, kokį susikūriau skaitydama Tolkieno knygas-gražus, mielas, jame nugali gėris...norėčiau gyventi jame.o bet kokie bandymai visa tai pakartoti visada liks pasekėjų parašytais skaitalais, kad ir kokio aukšto lygio jie būtų.
yoda 2004-02-10 09:19:55
kontraatakuoju kaliega!
a kokiam epizode dartas veideris "vaikučius ant kelių pasisodinęs pasakas seka"????
peroxidas 2004-02-10 12:47:42
Yodai:
Atsakau kalega: ogi tada, kai operatorius ishjungia savo kamera. Tada jie zhiuri video filmus, valgo saldainius, sausainius su pienu ir miega vienoj lovoj!

gero savaitgalio
yoda 2004-02-11 12:39:05
eee..aaa..tfu tfu...beee...akiniaiisklausykite teisybe!
cia jus turite omeny maikla dzeksonasheep,o tai visai ne tas pats kas dzordzas...lukasasasas..va!
ir apskritai,visa sitaitaitai nesusije su tai kas musyse,cia mes apie knygas kalbet turim!
bet bliamba tu matai kokia neteisybe,uzusienyje SW knygos isverstos visos,turiu omeny pirmus ir kitus epizodus,o musyse tik tris...aplinka kalta..
ai nu jo, gero savaitgalio!kandus
bangis 2004-02-11 12:42:22
Maiklą Džeksoną hash
shlyxtux 2004-02-11 14:19:14
Isivaizduoju, kaip imtu keiktis Algis Greitai, pamates, kad ji pamegdzhioja toks nykus paikshelis, kuris, matyt, galvoja, kad jam gerai gaunasi...kandus
Starlin 2004-02-12 15:09:36
Viskas. Toliau nebeskaitysiu. Užteko 30 psl. Ne tai kad neįdomu, bet viskas kažkaip... girdėta... Yra fanfiction, bet fanfiction skirtas daugiau sau pačiam. Kaip ir RPG - smagu, kai pats dalyvauji, o kitų prispangtą istoriją skaityti nuobodoka. Galvojau, iš principo reikia perskaityti, jeigu jau ŽV tęsiniu tituluojasi, bet toliau nė už ką nebesikankinsiu. 7_mad
Black Rose 2004-02-13 09:48:11
O aš įveikiau 30 puslapų ir perskaičiau visą. Ir ypatingų kančių nepatyriau. Todėl visiškai nesigailiu. Tikrai įdomu.
Lina Krutulyte 2004-02-13 11:25:47
Kalbant apie parodijas, Baltu lanku knygyne maciau "Bored of the Rings". Gal kas nors skaitet?
murmt 2004-02-13 11:31:23
Justinskas, kiek žinau. Aš turiu, pradėjau, bet toliau 24to puslapio niekaip :/
Lina Krutulyte 2004-02-13 12:06:58
neidomu? gal man paskolintum? :)
murmt 2004-02-13 13:45:26
Gal ir įdomu, tik nelaiku pasitaikė, kai geresnio skaitalo turiu :)
Galiu paskolint.
Lina Krutulyte 2004-02-13 13:49:49
kada ir kur?
murmt 2004-02-13 14:02:39
Atšliaužk į Dorado 2dienį ir gausi.
Lina Krutulyte 2004-02-13 14:43:24
susitarem :)
shlyxtux 2004-02-13 16:36:13
To Starlin: na, jei jau "Elfu Durklo" tik tiek perskaitei, tai "Paskutinio Zhiedaneshio" beigi "Juodosios Ardos knygos" gal net neimk, jei kas sioolys...vienok turiu itarima, kad tokia panele Eleonora Ratkevich patiktu. Tiesa, ji jokiu ZV tesiniu nerasho, bet jos personazhai, elfai ypach -- tokie jau...nu vienzho, faniu idealas. zaliux

"Bored of the Rings" manes nevezhe, bet chia yra to paties autoriaus "ZV priedu" parodija. Iki Zvirmariliono netempia, bet pakikent galima. Ypach ish vardu. zaliux
Starlin 2004-02-14 17:23:40
To shlyxtux: o kodėl manai, kad man fanių idealai patiktų? :)

Zvilmariliono perskaičiau labai nedaug, nes rusiškai suprantu prastai, bet buvo smagu...
Coronar 2004-03-22 10:08:27
Ar kas buvot Baltose lankose?Ten yra rus. knyga Metai su Tolkienu, joje yra toks plakatas, ir pusė jo nukopijuota ant Elfų durklo viršelių! P.S.Ten yra ir kita rusiška knygiukštė apie Tolkieną. P.P.S.Kas žino, kaip vadinasi 2 ir 3 ED dalys?
Indraja 2004-03-22 10:41:27
Žr. apžvalgą :) "Černoe kopje", "Adamant Chenny"

Radau būdą perlipti per vidinius barjerus, trukdančius skaityti NP. Pasirodo, reikėjo pradėti ne nuo "Durklo" pradžios, o nuo "Adamanto" pabaigos (visai smagi zaliux ). Tada tikrai pakankamai akivaizdūs NP ir JRRT koncepcijų skirtumai, ir tokie niekai, kaip pasiskolintas pasaulis, nebetrukdo angeliux
Coronar 2004-03-22 16:47:01
bliaunuPerskaičiau apžvalgą ir matau, kad 3 knygos skaityti labai labai nereikia, bet kiek save pažįstu, tai jei tik galėsiu, perskaitysiu ir bliausiu naktimis į pagalvę bei naminės žiurkės kailį.bliaunu
Coronar 2004-03-23 19:52:44
Būsima mano nuomonė: Čia Perumovui už 1 knygą-inlove Čia Perumovui už 2 knygą-inlove Čia Perumovui už 3 knygąmaniacinlove
Anekdote 2004-03-25 16:41:44
Yra toks anekdotas (sory, is atminties pilu, gal truputi ka nors pakeisiu). NUMIRE GARSUS RASYTOJAS. NUKELIAVO I DANGU, PAS SVENTA PETRA. TAS APZIUREJO IR SAKO:
- EIK ANT TO DEBESELIO, TEN VISI RASYTOJAI SUSIRINKO.
VOS ATEJO ANT JO SOKO KAZKOKS SENIS SU PEILIU. KITI JI SULAIKE IR RAMINA. SENIS SAKO:
- ATSIPRASAU, AS TOLKIENAS. PERUMOVO LAUKIU.
Redakcija 2004-03-26 08:31:43
Nuo šio momento asmeninės žinutės bus trinamos, jeigu dalyviai patys nesusipranta
Redakcija 2004-03-26 17:04:07
Apakęs įspėjamas dėl kitų diskusijų dalyvių įžeidinėjimo.
Coronar draugė taip pat - redakcija pati žino, ką daryti, nerėkaukit. Coronar juk irgi ne itin švelniai pakomentavo.
Jovilė 2004-03-26 21:24:31
Coronar: knygos neskaitęs ir knygą skaitęs žmogus - kokią knygą turi omeny? Regis, čia kalbam apue Durklą. Skaičiau originalą - lygiai taip ir parašyta. jei nepatinka - reikšk pretenzijas Perumovui, kuris daugelį dalykų įvardina kitaip, nei Tolkienas. Vieną dalyką vertėja (o gal redakcija) visgi pateikė savaip, prisitaikydama prie ŽV. Perumovo knygose hobitų šalis vadinama Hobitanija, o ne Grafyste. Manau, lietuviškam variante pasielgta teisingai.
Beje, o su kuo visgi lygini tu - su Perumovo romanu, ŽV originalu ar Tapino vertimu?..
Coronar 2004-03-27 19:13:02
Taip.Ir ar mintyse tą knygą laikyti oficialiu ŽV tęsiniu, ar netikru- va kur klausimasstogasbesistebintiskaas?Bet gal kas jau nusprendė?mokytojas
Hermiona 2004-03-27 19:28:40
Ne angelelis!
ElfuElfas 2004-03-28 08:56:35
Karapuzy mast daij, mordovija 4ever!
Aisku, kad oficialus tesinys. Gi Perumovas nesantuokinis Johno Ronaldo sunus, kuris kaip jaunelis negavo palikimo, taciau turi visa teise kepti tesinius ir taip uzsidirbti duonai. Todel sitas tesinys pac oficiliausias.
Jovilė 2004-03-28 12:22:50
Išties liūdna... Coronar, tu man taip ir neatsakei - kuo grindi savo nuomonę apie leidėjų idiotiškumą bei nemokšiškumą? (Beje, pati neseniai rašei - kas ant kito sako...) Nenorėčiau galvot, jog vien tik smaginies, diskusijas versdama balaganu.Ar ir vėl klystu?
Starlin 2004-03-28 12:26:14
Tarp kitko, Kurunyras (kaip supratau, ED taip išversta) - netgi labai taisyklingas vertimas. Kirčiuoti reikėtų KuRUnyras, nes tai - lietuviška kvenjiško (?) žodžio Curuniir transkripcija, turint omeny, kad ii (i su akūto ženklu) reiškia ilgą "i". Dunharrow turėtų būti verčiamas, tik kol kas negaliu pasakyti kaip, reikia pavartyt žodynus.
Susipainiojusi Coronar 2004-03-26 16:03:41
Koks idiotas vertė ED? Ten tokių nesąmonių yr: KurunYras, DunharOU...
Ten yra tokių vietų, kur gali parašyti tik knygos neskaitęs žmogus, ir tokių vietų, kur gali parašyti tik knygą skaitęs žmogus!
Redakcija 2004-03-28 13:23:32
Atsibodot. Redakcija pasiėmė kovinę šluotą ir išėjo į karo taką - kol neišmoksit diskutuoti civilizuotai ir į temą, būsit trinami. Hau.
Persiutusi redakcija 2004-03-28 14:30:57
Coronar, dar vienas toks pokštas - bus ištrinti visi tavo postai.
Laumė 2004-03-28 15:33:01
Negi sunku chuliganams uždėti baną?
Redakcija 2004-03-28 15:33:55
Sunku, kai IP dinaminiai.
Jovilė 2004-03-28 16:00:22
Vaje, ir kas gi čia dabar dedasi?!
Beje, išties laukiu Ieties - vertėja minėjo, bus pavasarį...
Aūūū, bangi, tu čia viską žinai, kada Eridane pavasaris?..
Coronar 2004-03-28 17:01:50
Kaip visose leidyklose-tikrai ne kalendorinismirkt2.
"Ieties" laukiu ir aš-juk reikia kažką skaityti.
Beje, kaip manot, toji vieta, kur Folką aplankė vizija, kieno sukurtachego
Pikcius 2004-03-29 06:47:52
Blin, "Elfų durklo" komentarų gija sėkmingai virsta mažvaikių pratybų lauku, kaip ir "Žiedų valdovo". Infekcija plečiasi...
Indraja 2004-03-29 08:15:14
O ko neplisti, jei jau čia - tęsinys angeliux Paveldėjo neatsparumą tam tikriems virusams.
antibiotik 2004-03-29 08:27:08
Ir po to aiškink žmonėms, kad fantastika - visai rimta literatūra...
alatar 2004-03-29 10:40:11
Ne knyga kalta kad akys zvairosakivartis
Ant liezuvio dargi lenda mintys kvailos...ei
Zvairys 2004-03-29 10:53:57
Cia ka, eilerasti kuri? zaliux
Coronar 2004-03-30 14:55:16
Taigi..Neatsispyrė žmonės Žiedų valdovuipray, neatsispirs ir tęsiniamsinlove
prayinlove
Jovilė 2004-03-30 18:17:04
Coronar, ar kada nors patikslinsi savo ankstesnius pasisakymus, ar juos traktuoti vien kaip vaikiškus išpuolius? Dabar jau, berods, lenkiesi ir tęsiniams, nors visai neseniai juos vadinai... na... pati žinai.
Coronar 2004-03-31 07:59:03
Vadinau leidimo kokybę, o ne pačią knygą, kuri yra labai gerasauktux
Šaunu, kad atsirado žmogus, norintis rimtai pratęsti ŽV.Kurių galų reikėjo jam dantis išmušinėt-man neaišku..Jei jį puolė už 3 knygą-gal, gal..Bet jei už visą tęsinį.....
shlyxtux 2004-03-31 08:11:08
Pikciau, lai vaikuchiai bovijasi, negi tau gaila? Galu gale, jie tik ZV plepalu ir HP threadus okupave (o be to suauge skaitovai gali ir apseiti), kitur neblevyzgoja.
Jovilė 2004-03-31 08:37:57
O kuo neįtiko leidimo kokybė, Coronar? Neradau jokių rimtų kliauzų. Skaičiau ir originalą, ir vertimą - mano manymu, Eridanas padirbėjo iš peties.
Hermiona 2004-03-31 14:20:31
Mano mama verteja, tai as laisvai galiu pasakyti - yra keturios verteju rusys - tokie, kuriems viskas turi buti idealumokytojas, ne vienas zodis neturi kelti abejoniu1liux, tokie, kurie palieka netgi keleta neisverstu zodziu bad, privelia rasybospoet klaidubad, tokie, kurie isverciagood, bet palieka klaidubad, ir tokie, kurie suziuri klaidasgood, bet nekaip verciabad. Tai kokios rusies yra mafiaEDmafia vertejas11_confused?
Coronar 2004-03-31 15:27:52
Gal, IMHO, 3...
pasipiktines hobitas 2004-05-31 18:19:45
As perskaiciaw ED ir mane labai papiktino keli Nik'o teiginiai pvz: ten kur Nik'as per Folka labai peikia hobitu gyvenimo buda pacioje knygos pradzioje, nors Tolkienas ypac per Gendalfa perteike kad hobitai nors naivus bet geri ir ju gyvenimo budas jam patiko tada kyla viens klausimas kodel ED vadinama ZV tesiniu jej joje yra visai kitokia vidurzemio idealogija?manau kad Tolkieno ir Perumovo kuryba labai skiriasi ir jis tikrai jej taip norejo galejo labiau remtis Tolkienu arba susikurti savo pasauli kitu pavadinimu o jej neturi tiek fantazijos tai visai i tokius dalykus nereikia lysti. wot.
Eiklas 2004-07-25 20:36:16
uzknisa nes naparaso antros knygos
Lina Krutulyte 2004-07-30 08:27:43
Eiklas: knygynuose jau yra antra knyga.
Ragana 2004-07-30 14:48:51
O vadinasi ji "Juodoji ietis".
Coranar 2004-08-01 16:15:45
...Ir yra labai gera, įdomi bei.....Įdomi!
mama 2004-08-21 10:12:16
Na, nesakyciau, kad idomi... Perskaiciau pora skyriu ir kazkodel visai nesinorei toliau skaityti... Nu gal is pareigos perskaitysiu, kad buciau apsisvietusi...
alatar 2004-08-24 13:35:05
hmm..o kaip trečia vadinsis?"Baltoji iltis"death
šiais komercijos laikais nenuostabu būtų,jei išleistų dar bent tris,o ir filmą pastatytų koks patriotiškai nusiteikęs klonuotas Michalkovas..
Justinas 2004-08-24 13:40:19
Trečia vadinasi "Xenos adamantas" ir yra labai bloga. Todėl jos niekas ir neleis :)
alatar 2004-08-24 14:21:14
Optimistas Justinas padarom
kas gali žinoti,ką leis rusai,o ko neleis..ką išvers į lietuvių kalbą,o ko neišvers..juk pas mus rusiškos produkcijos gerbėjų yra ne tik tarp muzikos klausytojų..tai priklausys nuo ED populiarumo(ir antros dalies), o ne nuo to ar ji bloga,ar gera..dejepakaroklis
bangis 2004-08-25 08:06:26
Na, kažkiek galiu žinoti aš (apie tai, ką išvers, ko - ne).
Šiai dienai padėtis tokia: N.Perumov pats nepatenkintas 3-iaja knyga, ir šiuo metu ją perrašinėja. Kai bus rezultatas - tada ir pažiūrėsime, versti, ar ne. O kol kas tokio, koks jis yra, "Chenos adamanto" versti neketinama.
Galite tai vertinti, kaip oficialią "Eridano" poziciją. :)
Tomas :P 2004-08-25 08:46:49
Triskart valio "Eridanui" !!!!!!!!!!
Xena 2004-08-28 14:54:34
Gal ir teisingai daro "Eridanas".
Tikėkimės, kad nauja "CHENOS ADAMANTO" versija bus tokia pat įdomi, kaip "Elfų durklas" ir "Juodoji ietis".
Enchanter 2004-10-08 00:54:35
ED IR JI labai vidutiniskos knygiukstes. Netgi labai. Vyksmas del vyksmo, tempiama guma ir tiek. Siuzetas nevertas ne grasio. "Gyveno karta didybes manijos kamuojamas hobitas, vardu Folkas, ir - nepatikesit! -, bet viena vakara sulauke svecio, kuriam (VIENAM!) kilo itarimu, kad Vidurzemyje KAZKAS NE TAIP.." Toliau, dar blogiau... Einam is tasko A i taska B, is B i C - a proku ot etogo malo, jesli niskazat bolse. Perumovas savo interviu akcentuoja, kad stengesi pavaizduoti, kad egzistuoja ne tik juoda ir balta, bet ir pilka, tobis herojams norejo suteikti daugiau veiksmu laisves, deja, turiu pasakyt, kad skaitydamas to praktiskai nepajutau. Jau geriau Profesoriaus konsepcija. Pastaruoju metu daznokai apsilankau asmeniniame Perumovo saite ir kai kurie autoriaus pasisakymai tiesiog vercia is koto. Jis (Nikas), matote, labai liudi, kad jo Tamsos Ziedo trilogija nebus verciama i anglu kalba... Svolocius pagaliau suzinojo, kad egzistuoja toks dalykas kaip "copyright". Reikejo galvoti galva, kuomet savo karjera pradejo nuo plagijavimo. Dar Nikutis labai nusimines, kad Piteris Jacksonas jam atsake del trilogijos ekranizavimo. Virsune. Marazmatikas tikras. Galvoja, jei Rusijoje plagijatas praejo "Na ura!", tai ji su dziaugsmu priims ir pasaulis. Oi, negaliu... sunervino... :) Jau geriau Eridanas butu isleides Silmariona.
Indraja 2004-10-08 06:41:42
Su Silmarillion geriau neskubėti. Nebent kurioje nors leidykloje dirba žmogus, kuris tuo pat metu ir yra profesionalus vertėjas, ir gerai supranta, kuo vienų kvenjos žodžių daugiskaita skiriasi nuo kitų. (Jei ši tema bus tęsiama, tą reiktų daryti kitoje gijoje).
satan 2004-10-13 17:55:12
Perskaiciau ED ir JI. Patiko. Koncepcija gera, prie vertimo neturejau kur prikibti. IMHO zodis "draugovininkai" parinktas labai teisingai ir atspindi esme kur kas geriau nei zodis "kariauna". O jei kam samone jau sugadinta CCCP draugovininku, taj turbut patarciau pasistengti kuo greiciau vel persiorientuot ;] Labiausiai "uzveze" vidurzemio jame veikianciu jegu ispletimas ir papildymas. Nezinau, neskaiciau Silmariono, gal ten Tolkienas jau buvo aprases senasias jegas ir burtininku genealogija, bet jei cia Perumovo darbas, tai jis tikrai saunuolis. Bet kokiu atveju, matosi, kad jis gerai isstudijaves vidurzemio geografija ir mitologija ir jo kuriama sistema gerai isikomponuoja ir papildo Tolkieno vidurzemi. Buvo komentaru, kad 300 metu per mazai tokiems pokyciams vidurzemyje, bet manau, kad laikotarpis pasirinktas labai vykusiai. Prisiminus ta pacia zmonijos istorija, juk nuo viduramziu praejo tik kiek daugiau nei 500 metu, o jau buvo ir renesansas, ir kruva po jo sekusiu laikotarpiu, ir Amerikos uzkariavimas, ir Prancuzijos revoliucija, ir technologiju amzius, ir saltasis karas, ir dar daug daug ko. Perumovo du-su-puse-logijoje (kaip turbut teisingiausia pavadinti) viskas vyksta logiskai ir is eiles, nera, kad kas butu paprasciausiai "nuleidziama is dangaus". Tolkieno vidurzemio istorija graziai papildoma, kiek pastebejau, nei faktai, nei veikiancios jegos niekur "nesipjauna", nors "sistema" papildoma tikrai nemazai. Zodziu, knyga puiki ir reikia tik dziaugtis, kad kazkas inesa ivairoves i jau esama pasauli. Juk rasyta su meile, o ne is noro pasitycioti. Tai tiek...
alatar 2004-10-14 17:55:31
kitaip sakant,slove NP,didziajam visu tautu intertolkinistui!!sugriausim senaji pasauli ir tas imperialistines Tolkieno nesamones paversim skaiscia NP saule!!!
:).....
jei rimtai,tai respect satan(ne veltui nickas pasirinktas)-turi savo nuomone(kuri ryskiai kertasi su manaja) ir isdestai ja argumentuotai,pagal savo supratima!beveik nera ko pridurti,va cia tai gera,beveik profesionali opozicija,o ne radikalus rekimas,kad NP yra pasaulio genijus ir pan...galbut as nesutinku su kai kuriomis idejomis,bet tai mano nuomoe,tu turi savaja,ir ji tvarkinga!
Tomas :P 2004-10-15 11:41:33
Satan, tu trečią dalį skaitei ar ne? Jei ne, tai tavo nuomonė gali smarkiai pasikeisti.
satan 2004-10-18 06:20:57
2 Tomas: ne, trecios dalies neskaiciau ir nesiruosiu skaityti bent jau tol, kol NP jos neperrasys ;] Man is esmes visa pagrindine istorija baigesi su antra dalim, o trecia daugiau tik komercinis priedas, kuriame like keli pagrindiniai herojai ir aplinka. Bet kas zino, gal NP pasistengs ir parasys dar keleta knygu su nerealia istorija per kokius 10 metu ;]
Valdas 2004-12-27 13:13:59
Atėnei: nežinau, ar susišnekėsim, nes Atėnė parašė prie ankstesnės šakos "neapžvelgtų skyrelyje". Perumovas, kiek supratau, truputį sušvelnino spalvų kontrastus. Ne juoda-balta, o pilka ir pilka. Kuri pilka tamsesnė, gali rinktis skaitytojas. Man tas patiko. O ir šiaip, jei jau būt teisingam: kiek pamenu, tai tas pats Gondoras buvo įkurtas pabėgėlių iš pražuvusios salos Numenoro (ar kaip ten jį tiksliai), t.y. prievarta išstumiant vietinius iš jų žemių. Taigi, visada yra du požiūriai: išstumtieji norėjo sugrįžti į savo buvusias žemes ir jų požiūriu būtent Gondoras agresorius :) O ir tą absoliutesnį blogį (turiu omenyje Saurono šešėlį) Perumovas pribaigė, ar bandė pribaigti
Radwilla 2004-12-28 17:30:27
Liuks knyga. Patiko visos trys dalys. Tik aisku reiketu skaityti rusiskai.
P.s. Toks jausmas kad dalis kritikuojanciu 3 dali (na nevisi :) ) tos dalies net neskaite, o tiesiog kartoja kitu zodzius...
Atėnė 2004-12-30 08:13:51
Valdai, sutinku, kad Perumovas šiek tiek pakeitė, ar geriau tiktų praplėtė, gėrio ir blogio sampratą, tačiau, manau, neturėjo „pražudyti“ Pilkųjų uostų, juk ir taip tų elfų buvo nedaug likę po Saurono sutriuškinimo. Nors gyvenime ir negali viskas stovėti vietoje: elfai turi užleisti daugiau vietos žmonėms, tačiau Tolkieno sukurtas pasaulis, bent jau man, labiau patiko negu Perumovo.
Radwillai, abi knygos dalis įigijau lietuvių kalba, mielai perskaityčiau ir trečią, jei ją išleistų.
Maelnoras 2005-04-17 08:52:04
O man atrodo, kad cia siek tiek kaltas likimo pirstas...
Pagalvokit Tolkienas jau mire senokai, tad ga; jis gal jo siela galejo atgimti(aisku katalikai ir muslmonai mane tuoj prades persekioti uz tokias mintis) kito zmogaus kune, ir testi savo ispletota tema(kuria jis jau buvo atsisakes pratesti)... O jai ne, tai Perumovas puikus autorius, kam pykti ant zmogaus, kad jis emesi pletoti Tolkieno ideja, juk Ideja sauni, kas be ko Perumovas jos ne kiek nesuterse, netgi patobulino(prisiminkt koks kvailas buvo Sauronas "Ziedu Valdove"), o cia ir priesas gudresnis, bei stipresnis..
Indraja 2005-04-17 09:43:58
Tolkinas mirė 1973 m. Perumovas gimė 1963 m.

>netgi patobulino(prisiminkt koks kvailas buvo Sauronas "Ziedu Valdove")

O gal geriau prisiminkim, koks gudrus Sauronas buvo Silmarilijone ir Nūmenoro žlugimo istorijoje?
alatar 2005-04-17 18:24:02
buuuu..nemuskitpersikunijo matai zaliux
viena yra pletoti Tolkieno ideja,o kas kita pletoti ja bent jau artimesne ir tolkiniska linkme(kas nebuvo padaryta). Ideja pletoti galvoje,kaip viena pazistama sake,matyt turi kiekvienas perskaites ir pamiles Tolkiena. Tokia ideja turejo ir NP,bet vat kaip ispletota.... perskaityk dar karta ZV bei NP "sedevra",bei dar karteli palygink...patobulinimui galima paimti Mona Liza ir nupiesti jai placia amerikietiska sypsena,isteplioti visokiais gudriais simboliais, i dantis iduoti trispalve veliavele ir sakyti-stai kur patobulinimas!toilet
Silmarilijono kolega matomai isvis neskaiteelefant
Tomas :P 2005-04-18 09:14:18
Aš suradau Perumovo problemą. vargšelis vaikystėje prisiskaitė per daug Tolkino, ir tai pakenkė jo literatūrinei sveikatai. Pastaruoju metu Nikas po truputį atsigauna, jau net SF pradėjo rašyti, gal jam dar yra vilties išgyti?
Justinas 2005-04-18 09:15:34
Dabar jis susirgo kita liga - didžiarusiškumu. Taigi, kai sergi - tai ilgam :)
juodas 2005-11-16 13:46:13
Ei, o aš tai girdėjau, kad daktarai (gydytojai) šiom dienom streikuoja ar streikuos. Nejaugi tik skaitytos.lt baltaskverniai rašys diagnozes ir ieškos ligų? Juo labiau, kad Tomo atveju puikiausiai tiktų posakis "gydytojau, išsigydyk pats..." Žo, palikit jūs ta "vargšelį" ir "nesveiką" Niką ramybėje.
Tomas :P 2005-04-21 09:30:37
Likau nesupratęs, kuo užkliuvau todėlčiui. Bet jei žmogus taip persisunkęs Tolkino idėjomis, jog viename jo kūrinyje pasirodo net iš moterų prekybos gyvenanti hobitų gentis, tai jau sunki liga.
P.S. Todėlčiau, juokų nesupranti
Todelc 2005-04-21 12:06:39
Tomai, tai tu nesupranti..:) Sorry, jei ką...
INT21h 2005-04-26 19:53:01
Pirmos dvi knygos tikrai neblogos, perskaičiau iš idėjos (RPG mėgėjui turbut privaloma :)). Butų įdomu sužinot kokias knygas rekomenduotumėt perskaityt panašia tema ( noras imti trečią dalį kažkaip praėjo :))? Mažas romantikos lygis būtų privalumas ...
minde123 2005-09-03 19:12:03
gal kas nors galet pasakyt is kur gaut 3 NP knyga???(chemos adamanta)
GoldenEyE 2005-12-06 19:16:13
jega knygos (pirmos dvi, o trecios neskaiciau), Tolkieno knygose kartais pasigendu paprasto pasaulio aprasymo - ginklu, miestu (realiu), paprasto gyvenimo (pvz: pirmoje dalyje kai hobitas su nykstuku anuminase gyveno) ir t.t...
taigi, JRRT sukure pasauli, o Perumovas jame apgyvenino realius veikejus ;]
freddyss 2005-12-12 16:10:35
GoldenEye-spaudžiu dešinę.Pilnai sutinku.O apie Perumovą galiu pasakyti,kad čia toks įdomus gyvenimo atvejis,katras vadinamas,,mokinys aplenkė savo mokytoją''.Tikrai,pvz man,Perumovas geriausias iš Tolkeno pasekėjų.Ir už patį meistrą Tolkieną..
Starlin 2005-12-12 18:25:43
aaa

Vat jums ir "serija Tolkino mokiniai"...

kaas
Al 2005-12-13 08:20:33
woundsjuokingalol2..."pasekejas"atsiprasant..kandus
freddyss 2005-12-13 15:49:24
Al,o pats suvis žinai,su kuom valgomas Perumov'as?
_smaagu
Al 2005-12-13 19:14:22
Per'um'ov'as? Galbut su superduper realistiskais bulviu traskuciais,"mokiniu,aplenkusiu mokytojus" kotletais,ir geriausiais "pasekeju,geresniu uz meistrus" pyragaiciais... Uzsigerti realybes skiedalu. Bet kaip ir tamstai-IMHO!
apie Tolkiena,jo nuveiktus darbus gal neklausiu,nezinia ir ko tiketis.. :)
freddyss 2005-12-13 19:59:18
Ai,tai Tu Tolkienistas.....Na,gyvenimas vietoje nestovi-(kalbu apie dvasinį ,bei pasaulėžiūrinį augimą :) ),tad freddyss išaugo iš Tolkieno ir atrado daug kitų įdomesnių(man) rašytojų.Jei Tamstai bus lengviau-pripažįstu,kad anas yra pirmas.Bet,pats žinai,tik mergaitėm pirmas ilgai išlieką atminty(mergaitės,nepykit,čia aš taip ,o ne piktai).Tad nepulsim vienas kitam į atlapus-vistiek ašai stipresnis:) (Al,nepyk-pajuokavau-mes gi knygų broliai?)
shlyxtux 2005-12-14 10:19:02
Fredyss, jei dar nezhinojai, va tau faktas: tolkienistams perumovo vardas kaip buliui raudonas skuduras. Naudokis shiuo faktu savo nuozhioora ;)
freddyss 2005-12-14 11:54:40
Žinojau:). ...Suprantu ir juos.Aš,pvz.esu Lanjėnistas(Skaitei apie Jero keliones?),ir kai man draugas atvežė ,,super tęsinius''(žinoma,kitų rašeivų) aš nutariau:,,Ne- kitiems klonamst-Taip- tik originalams''.Nors,yr išimtis su Lobių Salos klonu.Skaitei L.S.tęsinį?(žinoma,kito Rašytojo,bet labai vertą ...)
Gedas 2005-12-14 14:08:18
Jeras - čia tas, kuris ant mutavusio briedžio bastėsi po postapokaliptinį pasaulį?..;)
freddyss 2005-12-14 14:26:40
Jo.Skaičiau tik dvi dalis.Labai patiko.Pameni,tą mutavusį lokį? Labai gerai sukurtas personažas.
shlyxtux 2005-12-14 14:29:10
...ir lietuvishkai buvo Hieras? Jei tas, tai skaichiau, bet nebeatsimenu, apie ka.

O kad Lobiu Salos yra pratesimas, ishvis nezhinojau.
Gedas 2005-12-14 14:37:38
Neee, man per akis užteko ir briedžio-mutanto. Nebaigiau skaityti..;)
freddyss 2005-12-14 15:26:22
to Shlyxtux : http://www.mym.ru/warprose/bengann/bengann.shtml
to Gedas: na,taip tai tas briedis tik susisiekimo priemonė buvo.O Iėro fantastų forumuose aukštai vertinamas.Man labai patiko-apokalipsinė fentezy. Kaip jaunosios :) Norton apie Burtų planetą(berods teisingai parašiau)siųlau paskaityti .Žinoma,tik Lanje,o ne jo pasekėjus..
Starlin 2005-12-14 20:16:46
shly: akiniai

O šiaip tai dėl tų komentarų viršuje, kurie sako, kad NP priartino Viduržemę prie realybės: čia, regis, yra skonio reikalas. Kam reikia realistiškumo, "apčiuopiamybės", įtikinamų aprašymų, o kam priimtinesnė Tolkino mitologinė struktūra. Man asmeniškai mitiniai Tolkino klodai kaip tik labai patinka - toks buvo jo sumanymas, ir aš jį gerbiu. Bet, vėlgi, jeigu jums atrodo, kad NP sukūrė realesnius veikėjus, tai puiku - vadinasi, būtent tokie personažai jums artimesni.

Čia panašiai kaip su apskritai fantastikos skaitymu ar neskaitymu: va viena pažįstama man neseniai pasakė, kad negali skaityti fantastikos, nes jai sunku patikėti tuo, ko iš esmės kaip ir negali būti. Kiekvienas savaip.

P.S. Aš ten aukščiau nepiktai rašiau, jeigu ką. Atsiprašau, buvo nelabai kokia nuotaika :)
freddyss 2005-12-14 21:00:21
Gerai parašei :).Lai gyvena Tolkienas taikiai sugyvendamas su Perumovu.Ypač,kai paskutiniu metu jei rašo apie vieną,tai butinai užsimena ir apie kitą.
shlyxtux 2005-12-14 21:57:39
Starlin, na man irgi Tolkienas labiau patinka, jeigu ka. ;) Ash kai skaitau fantasy, realistishkumo (Perumovo prasme) nelaikau tokiu jau baisiu privalumu. Tiesiog man no big deal, kad jis Tolkieno pasauli pratese, ir jo nelabai megstu ne del to, kad ans niekingas eretikas yr, o kad jo stilius man nuobodokas.
Indraja 2005-12-15 05:43:39
O man labiausiai kliūna leidėjai, kurie (vieną iš tūkstančių) Tolkino kūrinių pagrindu sukurtų kūrinių išleidžia su užrašo "tęsinys", o ne "laisvas tęsinys". Fan-fiction (ir kaipgi ji lietuviškai, gerbkūrė gal?) visame pasaulyje egzistavo ir egzistuos, bet etika reikalauja ant jos visada aiškiai parašyti, kad ji yra tokia.
Gedas 2005-12-15 06:58:04
Tokiu atveju fan-fiction - ir visa tai, ką apie Konaną-Barbarą parašė ne Hovardas ir t.t. O šitaip gi nerašoma. Imho, Perumovo kūrinys kur kas daugiau už fan-fiction.
Indraja 2005-12-15 07:12:31
O tai kaip pasulyje vertinami tęsiniai, parašyti be originalo autoriaus leidimo ir naudojant vardus ir pavadinimus, ginamus autorių teisių? (Ant Tolkino knygų aiškiai parašytas, kad visi jie yra nuosavybė, vartoti negalima ir t.t.). Fan-fiction man šiuo atveju būtų labai pateisinantis terminas.
Gedas 2005-12-15 07:41:58
Indraja, visi argumentai šioje diskusijoje jau ne kartą išsakyti - nesinori gaišti laiko ir kartotis - o pasaulyje tokie tęsiniai vertinami labai įvairiai (kad ir to paties A. Volkovo atveju).
Fan-fiction daugeliu atveju būdingas literatūrinis mėgėjiškumas, maži tiražai tik fanų ratui ir t.t., o Perumovo kūrinys pagal šiuos kriterijus fan-fiction žanrą tikrai pranoksta.
Indraja 2005-12-15 08:35:12
A, ačiū už paaiškinimą - fan-fiction įsivaizdavau esant kur kas platesnę savoką.
Gedas 2005-12-15 08:52:58
Na, jei manote, kad parašymas "daugeliu atveju būdinga" pretenduoja į visaapimantį žanro apibūdinimą, tai prašom, malonu, kad įtikinau..;)
Starlin 2005-12-16 11:02:38
>>Starlin, na man irgi Tolkienas labiau patinka, jeigu ka. ;)

Tikiu 1liux Ir aš taip pat neskaičiau Perumovo, nes man pasidarė nuobodu... bet apie tai jau ne kartą šnekėta, tai nesikartosiu.

Dėl fan-fiction: aš su Indraja (irgi ne kartą šnekėta). Labai peršasi mintis, kad Tolkinas vis tik - ypatingas atvejis, bet čia jau akmuo iš mano tolkinistinio daržo, taigi esu šališka...
freddyss 2005-12-16 13:49:19
Ah tie akmenukai...Man irgi Tolkinas patinka,bet norisi ,kad hobit nuotykiai tęstusi toliau..O N.P. man suteikė tą galimybę.Ir suteiks toliau.
Žinoma,mano bibliotekoje Tolkienas stovi prieš Perumovą...Na,šiandien užteks save plakti...
mama 2005-12-16 16:33:49
O kodėl norisi, kad tęstųsi toliau? Tęstųsi tol, kol pasidarys nuobodu, šlykštu ir nebesinorės net pažvelgti į tą pusę? Kaip tie pernokę TV muilo serialiai?

Oi ne, geriau jau laiku sustoti. O ne tik hobitų nuotykiai prasideda Silmarilione, ir tęsiaisi kitose knygose, kurias galima skaityti ir su draugais aptarinėti.

Peruvomvo "tęsinio" nepabaigiau skaityti, ir dar abi knygas vienam mėgėjui padovanojau, kad namie nesimėtytu. Nuobodu. Nuobodžiausiai nuobobu buvo. Ir jei nuobodžias knygas perskaitau bent kas antrą pastraipą iki galo, tai Perumovo antros knygos nuo vidurio tik greit perverčiau, na taip su vėjeliu. Ir paskutinį puslapį paskaičiusi supratau, kad sutaupiau laiko.
freddyss 2005-12-16 17:27:30
mama(na,Tu ir pasirinkai niką-tiesiog į paširdžius muša).Kodėl norisi,kad tęstusi toliau? O kai valgai saldainį,iki kol jį valgai?Valgai kol apsąla širdelė..Čia jau nuo žmogaus priklauso,ar tuom saldainiu jis persivalgys tik šiai dienai,ar jam nuo jo išsivystys alergija visam gyvenimui.Man jis patinka ir tiek.Žinoma,randu ir bugų,ir taip visokių..Bet aš Perumovą skaitau atsipalaidavimui.Kaip suprantu,pas Jumis(galiu sakyti-pas mumis?) skaityti N.P.yra blogo tono ženklas,arba literatūrinis nesubrendimas.A?.Kaip gerai,kad žmogus nėra skruzdelė ir nedaro viską kolektyviai...Kas atsitiktų,jei visi mėgtume tik ką tai,ir nemėgtume ko tai..aš tai tikrai pabėgčiau,(kaip visi,na,beveik visi)mano draugai pas airius,ar anglus..
Tomas :P 2005-12-17 09:27:50
Kodel visi taip nemegsta Perumovo? Atsakymas aiskus. Skelbdamas, koks blogietis yra Nikas, ir kaip tau jis nepatinka tu parodai esas "Tikras Tolkinistas". Tai yra grupes skiriamasis zenklas, kaip skusta galva ar kareiviski batai kitose grupese. Todel i tokius pasisakymus reikia tiesiog nekreipti demesio.
Indraja 2005-12-17 12:23:49
Atidžiau paskaitęs pastebėtum, kad ne viename čia ką tik parašytame tolkinistų pasisakyme buvo kaip tik mėginama parodyti, jog galima ir ne blogiečiu jį laikyti. Tarkim, bandydama priskirti aptariamus kūrinius fan-fiction žanrui (ta tokinistinė gerbkūrė, kurią skaičiau, buvo visai pakenčiamo literatūrinio lygio... O tiražai žanrui apibrėžti ne itin tinka), žiūriu į Perumovą kaip į lygiai tokį patį "tikrą tolkinistą", kuris nebegalėjo atsispirti pagundai mėgstamame pasaulyje pažaisti savaip (įdomu, keli procentai tolkinistų niekad gyvenime to viena ar kita forma nedarė). Kaip jau minėjau, tik norėčiau kiek daugiau subtilumo iš leidėjų pusės. O su "tikro tolkinsto" apibrėžimu taip paprasta nėra, ypač sunku būtų apibrėžti pagal kažkieno nemėgimą - gi yra puristų, kurie, tarkim, negali žiūrėti į Tolkino kūrinių ekranizacijas.
freddyss 2005-12-17 16:50:31
Na,tikrai daugiau nejudinsiu širšių,oi,atsiprašau Tolkienistų lizdo:) ..Man anie panašūs į masonus.Ir žiedai figuruoja.Visą Žemės rutuliuką jau apraizgė tolkienizmas ( net bežaizdamas online WOW.užsiroviau ant Cina tokienisto). O jeigu rimtai-Perumovo gi dėka ( pas mumis Perumovas,pas kitus yra kitokie Perumovai) garsinamas Meistro vardas. Pamenu,CCCP laikais turėjau animacinį filmą(visą kasetę užėmė-apie 3 val.) Hobit pavadinimu.Tai buvo tas pats Ž.V. tik kitu pavadinimu.Man tai buvo sprogimas,o mano aplinkai...hm,jokios reakcijos,nors visi buvo fantastikos fanai.. Vis galvoju,kad T. kaip gėlei reikalinga tam tikra aplinka(pilna rinka knygų).Yra gera aplinka-duos vaisius.Va ir CCCP laikais nebuvo dirvos. O kai atsirado dirva-atsirado ir želmenėliai(Perumov & Co ,pvz) .
Apie filmus.Tikri tolkienistai tikrai turi džiaugtis,kad T. forsavo cinema pasaulį.Nauji
proto broliai,visgi:) (kaipa ir geimerių pasaulyje
isiviešpatavęshttp://pc.ign.com/articles/570/570777p1.html
Indraja 2005-12-17 18:26:21
Oho, tai galima padaryti išvadą, kad Eridanas ne Tolkino vardu reklamai naudojasi, o atvirkščiai, jį garsinti įkinkė ne tik Perumovą, bet ir Sapkovskį, ir Biglį (belieka laukti, kas bus sekantis). geras Tikri tolkinizmo populiarintojai.

Jaučiu, neištversiu ir tą laisvą tęsinį kada nors visgi dar kartą skaityti pabandysiu, nes dabar nieko itin negero net norėdama pasakyti negaliu (taika, taika) :)
freddyss 2005-12-17 19:36:02
hm.
battle mage 2006-01-09 14:41:36
perskaiciau elfu durkla ir juodaja ieti ir noriu perskaityti ir treciaja knyga...
Gal kas zino is kur tokia galiu parsisiusti ar nusipirkti?
freddyss 2006-01-09 20:05:05
http://www.fictionbook.ru/author/perumov_nik/kolco_tmiy_03_adamant_henniy/perumov_kolco_tmiy_03_adamant_henniy.html
Daba alaus megėjai laukia Tamstos dalyvavimo grupinėse alus degustavimo akcijose :)
freddyss 2006-03-21 11:20:23
Jeigu kam įdomu ,jau atsirado trečias tomas ,,Mago karas:Endšpilis''
Lėja 2006-03-23 11:23:36
O kaip gerai, nes be jos romanas kažkaip neužbaigtas atrodo.
freddyss 2006-03-24 10:16:23
Labai įdomi knyga,daug netikėtumų ( nepasakosiu toliau ) .Endšpilis bus dvitomis ( kolkas parduodamas tik pirmasis tomas, bet turguje sakė , kad antras tomas bus jau ryt ).Iki pat paryčių skaičiau, Perumovas pralenkė pats save :)
freddyss 2006-04-20 15:04:03
to Lėja: ar jau skaitei Mago karas III? Žiūrėk,ką katik sužinojau: http://perumov.com/books/vm/6.shtml. Turginiai neturi normal informacijos apie Mago karas IV....Jis tik turi pasirodyti.
Lėja 2006-04-21 09:07:00
to freddys: ne, dar neperskaičiau, kažkaip Kaune neradau tos knygos
freddyss 2006-04-21 19:31:31
Lėja-nžn. kaip galiu padėti, bet turiu tik rus. variantą ( ir nežinau tavo elektroninio adresiuko ).
Lėja 2006-04-24 07:23:02
to freddyss: aurora06@mail.ru
čia straipsnį tokį netyčia radau 2006-04-25 13:37:30
apie Perumovą konkrečiai ir visą žanrą apskritai. Pamaniau, gal bus kam įdomu paskaityt:

http://www.russ.ru/publish/review/115211682
freddyss 2006-04-28 15:57:56
to Lėja:va mano adresiukas : freddyss@walla.com parašyk,nes negaliu tau parašyti...
Black_elf 2006-05-15 11:01:30
Nu o dar as save laikiau Tolkeno fanu...
Gaila kad Eriadanas dar Silmarilo neisverte (speju jau ir nevers) bet as kaskaip savo anglu kalbos ziniomis pakankamai nepasitikiu kad angliska varianta skaityciau.Be to is fantazy zanro man Eragonas visai patiko nu aisku Pullmanas dar jaunas autorius kuris uzaugo skaitydamas Tolkena bet bent jau jo akivaizdziai nekopijuoja.
O mano nuomone apie ED ir JI neblogos knygos bet pilkuju uostu tikrai degint nereikejo(matau nemano vieno nuomone tokia) o 3 knygos skaityt ne nebandysiu nes net tie kas Perunovo nesmerkia Adamanto nepagyre.
Black_elf 2006-05-15 11:06:15
Idomu kiek cia komentaru?
Indraja 2006-05-15 14:23:21
"Gaila kad Eriadanas dar Silmarilo neisverte (speju jau ir nevers)"
Labai smagiai pasakei. Jei koks Eriadanas imtų versti būtent Silmarilą, jam tektų turėti reikalų jau nebe su manimi (ir nebe su spektakliukais), o su pačiu Feanoru. NP skaitytojai turėtų žinoti apie Feanorą. Iš trečios knygos.
Black_elf 2006-05-16 08:14:11
Taisausi "Gaila kad Eridanas dar Silmarilliono neisverte..."
Indraja 2006-05-16 10:00:19
Šaunu, dabar ir atsakyt galima rimtai: negaila, nes Eridanas dar nėra garbstomas literatūrologų ir pan. dėl vertimų iš anglų kalbos tobulumo. Kai bus - teverčia.
Todelcius 2006-05-16 12:15:10
Sakyčiau - kai "Eridanui" reikės leidimo versti Silmarilioną, jis paprašys..;)
Indraja 2006-05-16 13:48:16
Ir viršelio projektą Kristoferiui nusiųs?...

(Atsiprašau, baigiu, esmė ne leidykloje, o vertėjuje. Ir su rinkodara šiuo atveju lengva nebūtų.)
Black_elf 2006-05-16 15:14:49
Nu man tai nesvarbu kas vers svarbu kad kokybiskai isverstu.Bet kad nieks nevercia tai nervina.
Indraja 2006-05-17 07:18:45
Black elf - Silmarillion turi savo temą http://www.skaityta.lt/board/messages/1/581.html
Black_elf 2006-05-17 08:31:13
>>>Indraja thx
Fredyss 2006-10-09 16:10:55
Jau Lietuvoje pasirodė Perumovo ,,Mago karas IV : Žaidimo pabaiga'' dvitomis.
Skaitytojas 2007-10-15 13:29:52
Pasakysiu taip : slamstas paskutinis, ir dar tas Nikas drysta kazka vemti ant Tolkieno, tiesiog apgailetina...Pats tiek visko is ziedu valdovo pasisavino ir dar ant Tolkieno kazka peza, rusiskas kvailelis. Perskaiciau visa pirma knyga ir labai labai galiuosi, bet dabar uztat drasiai galiu pasakyti, kad tai tikrai paskutis s. Lyginti su Ziedu valdovu, tiesiog butu nedora.
Fredyss 2007-10-15 16:40:51
Skonio reikalas, pasakė senmergė ir davė bučkį karvei..:)
Skaitytojas 2007-10-16 07:48:11
Fredyss - respect! { alauz } Jau kaip pralinksminai nuo ryto - akyse net prašviesėjo . Mano mėgiamiausi komentarai - be jokių argumentų, šlamštas paskutinis, ir taškas. Kaip paprasta ir subtilu...
Fredyss 2007-10-16 17:40:31
Pamiršai parašyti, kad tai tik tavo asmeninė nuomonė. Bent man tai Perumovas puikus rašytojas, ir jo ciklas apie nekromantą tikrai geresnis už Tolkieno. Skonio reikalas, a ne?
Valdas 2007-10-17 06:23:14
Fredžiui: Galima detaliau apie šitą:

"Jau Lietuvoje pasirodė Perumovo ,,Mago karas IV : Žaidimo pabaiga'' dvitomis. "

Leidykla? pvz....
Fredyss 2007-10-17 06:41:33
Maskvos EKSMO , rus.kalba, su iliustracijomis , tiražas 200100 egz.( tiesa, buvo dar papildomas tiražas, bet nžn. koks).
Skaitytojas 2007-10-24 13:38:58
Na man tiesiog labai nepatiko Fredi, del to taip ir parasiau is pkcio, tai vat ir viskas.
Kaip suprasti Tolkieno nekromantas prastestiis uz Perumovo?
Fredyss 2007-10-25 09:45:03
Taip trumpai vadinasi Perumovo ciklas...
Tiesa, jau pasirodė nauja ( ru. kalba)Perumovo knyga :,,Tiorn ''( čia naujas ciklas, kuris vadinasi ,,7 Railego žvėrys '').
Aurimas 2007-12-12 14:03:59

karoc, man tai atrodo, kad jis norejo susigriebti visus JRRT gerbejus, nes kurdamas kazka panasaus, o tuo labiau tesini jaute pritrauksias visus ziedu valdovo skaitytojus. pagalvokit, juk kuriant knyga kuri yra nezinoma daug sunkiau ispopuliareti... aisku kuo daugiau skaitytoju - duo daugiau cash jis uzkala=))

Aurimas 2007-12-12 14:10:31

ir dar galiu pridurt... tokia knygą, kada reikia tik truputy visko dadėt galėčiau pratęst net ash=D o viską nuo pat pradžios iki galo sukurti savo galva yra sudėtingiau nei nužiūrėti iš kažko ir tik kai ką pakeisti. ash mznau, kad sis rasytojas toks bisky ablamūchas=DD

Valdas 2004-06-01 05:20:49
Kad ten tęsinys, tai ar nebus labiau reklaminis triukas? Man tai pvz. panėšėjo į naują variaciją ir patiko. Toks emociškai realistiškesnis, na nebūna gi absoliučiai gerų?
Pvz., hobitų uždarumas (gal net kietakaktiškumas) visai neatrodo idelaus, gal Aragornui irgi kildavo visokių kreivų minčių žiūrint į visokias Eovynas ir elfes :) O ten visokie Olmerai gal tik demokratijos šaukliai karalių valdomame krašte? :)
Danielis 2013-01-28 22:35:25

Jei yra zmoniu norinciu parduoti visus tris tesinius (Elfu durklas, Juodoji ietis ir Chenos adamantas ) parasykite el pastan dprokopovicius@gmail.com. Neieskau idealios bukles knygu, svarbu kad butu imanoma skaityt

Skaityta.lt © 2001-2014. Visos teisės saugomos. Platinti puslapyje publikuojamas apžvalgas be skaityta.lt ir/arba autorių sutikimo NEETIŠKA IR NETEISĖTA. Dėl medžiagos panaudojimo rašykite el.paštu skaityta@skaityta.lt.