Samuel Beckett „MOLOJUS“

Autorius: offca
Data: 2006-11-15

cover Apie knygą: Samuel BeckettMolojus
Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla (2004)
ISBN: 9986393221
Puslapių skaičius: 226

Ilgai mąsčiau, kaip reikėtų pradėti perskaitytos knygos apžvalgą, ir nei vienas variantas neatrodė tinkamas, nors visi variantai pradėti yra geri. Daug sunkiau yra su pabaiga, nes paskutinis taškas visada reiškia knygos mirtį. Tik to negalima taikyti Samuel‘io Beckett‘o neromanui „Molojus“. Tai, ir dar krūva apibūdinimų, kuriuos paprastai gali vartoti pertekdamas įspūdį apie perskaitytą knygą, šiuo atveju yra šnipšto verti. Kaip ir šnipštas gautųsi lyginant Beckett‘ą su kažkuo, ir tik kažką gali lyginti su juo, bet ir tai nesulyginama.

Taigi, Molojus. Luošys, kuris baigia mirti savo motinos kambary, margina puslapius apie tai, kas jam svarbu, kas jam liko ir ką jis pamiršo. Savo rašymu jis atsisveikina su gyvenimu, todėl koks skirtumas, ką jis rašo. Vyrui, kuris primargintus puslapius paima, ir kartais palieka už juos pinigų, nepatinka toks rašymas, kurio ir rašymu negali pavadinti, bet rašytojui tai mažiausiai rūpi. Rašytojas keliauja pas savo motiną, kuri gal jau seniai mirė, gal jau palaidota, o gal dar nepalaidota – tai nesvarbu. Daug nesvarbiau negu Kamiu „Svetimas“ veikėjui buvo nesvarbu, kada ir ar jo motina mirė. Molojus jau keliauja pas savo motiną; pamiršęs jos vardą ir adresą jis eina, nors to negalima pavadinti ėjimu, nes jo abi kojos nesilanksto, o viena daug trumpesnė už kitą; Molojus važiuoja dviračiu pas motiną, kuri padarė viską, kad jo neturėtų, nors vargu tai galima pavadinti važiavimu, nes dviratis neturi grandinės, o ir minti jis negali, bet kelionė vyksta. Skaitytojas veik kiekviename puslapyje turi alternatyvą pasirinkti savo erdvę ir jos atributus. Tokios fantastiškos galimybės realizavimui pateikiu pavyzdį: „ Kadangi mėnulis slinko iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę slinko kambarys, arba, galimas daiktas, abu slinko sykiu, arba abudu slinko iš kairės į dešinę, tik kambarys slinko lėčiau negu mėnulis, arba iš dešinės į kairę, tik mėnulis slinko lėčiau už kambarį. Bet argi galima kalbėti apie kairę ir dešinę tokiomis aplinkybėmis?

Grįžtant prie Molojaus, tai du ramentai, kurie labiau - našta negu pagalbininkai, ir kelias su retomis minčių stotelėmis nuveda jį į pamiškės griovį ir ten palieka. Ir Beckett‘as taip pabaigia trilogijos pirmosios knygos pirmą dalį. Tokia pabaiga panėšėja labiau į įžangą, kuri sukelia sąmyšį ir verčia skaitytoją pasijausti esant kvailesniam už silpnaprotį Molojų. Dar nepradėjus knygos antros dalies perbėgu atminty (kiek galima atsiminti tai, kas visiškai nevyko) keletą momentų,- būtent, Molojaus savanorišką įkalinimą pas Lus: kodėl man kyla vaizdinys, kad S.Kingas iš čia nugvelbė „Mizerės“ idėją, o Molojaus mąstymo matematiškumą „paskolino“ I. Ambjornsen‘as keistuoliui Elingui? Ar tai tik fikcija? Kaip ir Molojaus kelionė? Į pastaruosius klausimus neatsakė ir antroji knygos dalis, nes visas romanas yra vienas didelis klausimas. Ar tai iš viso romanas?

Antroji dalis, antroji kelionė, antras antiherojus ir dar vieno gyvenimo ataskaita. Žakas Moranas gauna atvykusio darbdavio Gaberio instrukcijas: jis turi išvykti dabar, ir su sūnum. Žakas yra labai tikintis agentas, kuris išvyksta dėl Molojaus bylos, tačiau niekas nesužinos, kokia ta byla (ar reikia Molojų gelbėti iš pamiškės griovio? ar reikia Molojų nužudyti?), nes Žakas visada vengė galvoti apie Molojaus bylos esmę. Vengia apie esmę kalbėti net pats autorius ir glumindamas skaitytoją rašo apie pasirengimą ypatingajai kelionei į nežinia kur ir nežinia ko. Galop imi suvokti, kad net pats Moranas rengiasi išvykti „ visiškai nenutuokdamas, ką įsipareigojo padaryti, nepasitikslinęs žemėlapyje nei tvarkaraštyje, neapsvarstęs nei kelionės, nei jos etapų problemų, abejingas meteorologinėms perspektyvoms ir tik neaiškiai tenutuokiąs apie tuos įrankius, kuriais reikėjo apsirūpinti, apie galimą tos ekspedicijos trukmę, apie pinigų, kurių prireiks, sumą ir netgi apie darbo, kurį reikės atlikti, pobūdį, vadinasi, ir apie priemones, kurias teks taikyti “. Taigi tėvas ir sūnus išvyksta į Molojaus šalį, ir keliasdešimt knygos antros dalies puslapių, kurie, kaip maniau, esą suprantamesni negu Molojaus kelionės mezginys, ir kurie, rodos, tuoj paaiškins visas mistines mįsles, staiga virsta į fantasmagorišką skautų žygį, kuriame žaibiškai įvyksta Morano metamorfozė. Dievobaimingas vyriškis užtikrintai virsta Molojaus antrininku: kojos ima nesilankstyti, psichika pakrinka, laiko suvokimas ima lietis su mintimis ir vaizdiniais, o netrukus lyg Mefistofelis atsiranda darbdavys (Gaberis), kuris duoda įsakymą Moranui grįžti namo.

Keliaprasmiška Morano kelionė namo truko visą žiemą. Tai nebuvo grįžimas su aukščiausiuoju ( Dieve, kuris nebesi danguj nei žemėje, nei pragare, nenoriu ir netrokštu, kad tavo vardas būtų šventas, tujen ir pats žinai, kas tau dera ), veikiau - su nelabuoju, kurio balsas nurodinėjo ir patarinėjo. Tai buvo virsmo kelias, kuriame Moranas transformavosi į Molojų. Sugrįžo į Molojaus nepažįstamą kūną. Sugrįžo namo. Tik tai nebuvo sugrįžimas. Nebuvo namai.

Ir aš, skaitytojas, vieną mirksnį maniau, kad perpratau Beck?tt‘ą, ir jo „Molojų“. Kaip panašiai manė ir tie, kurie 1969 m. skyrė Beckett’ui literatūros Nobelio premiją. Tačiau tai buvo tik mirksnis. Tik manymas.

Antiromanas

Komentarai

Im 2006-11-20 07:35:03
Pirmiausia pagarba tai mažumai Lietuvos kritikų ar literatūros apžvalgininkų kurie visgi ryžtasi apžvelgti šį tikrai gana nelengvai perkandamą rašytoją.. Nors neslėpsiu jog pasirodė, kad ne tik pati knyga „Molojaus“ yra be galo paini, apgaulinga, sudėtinga, bet dar labiau miglotesni visi kritikų bandymai ją apžvelgti :)) Rodos visi ieško atspirties taško nuo kuo atsispirti, ieško kabliukų kurių dėka ištrauktų bent mažą dalelę kūrinio esmės, bet galiausia perteikia tik kažką „vokrug do okola“ :).. Vienu žodžiu net recenzijos gaunasi kokios tai „molojiškos“ :) Tad APIE KĄ gi visgi šis kūrinys? :)
Taip tai romanas apie egzistenciją, apie tai, kad neverta jos gražinti, jos gailėtis, neverta save apgaudinėti nes ji vis tiek nebus kitokia nei iš tikrųjų yra. Tai kūrinys apie savo kelią, savo „iki galo atliekamą vaidmenį“, savo „šalį“ ir savus „griovius“ jame.. Apie naujus „miestus“ į kuriuos kartais nuveda tas kelias ir apie langus kuriuos randame tame mieste „kaskart kitaip atvertus į nuolat atsiskleidžiantį pasaulį“.. Apie mintis „kur yra viskas kas mums reikalinga“, apie tokias viliojančias ramių avių bandas dėl kurių kartais noris mesti SAVO kelią.. Apie protą bei racionalumą kuris yra toks vertinamas žmogaus gyvenimo maratone, tačiau neleidžiantis priartėti prie savo būties.. Apie klausimus, kuriems pagaliau ateina savas laikas, kad „susikurtum sielą, leidžiančią daryti išvadas“. Apie „gražias šypsenas kurioms reikia atstumo“ ir svarbiausia apie vaikus tuo pačiu žingsniu artėjančius ir kartu tolstančius LINK ir NUO savo senstančių tėvų. Apie belytę meilę, prarastus dievus ir vis raiškenį bei gyvesnį tapatybės pojūtį artėjant kelio galui.. (Juk apie tai.. tie vis stiprėjantys kūno skausmai..?!)
Taip, tai dar vienas prancūzų „absurdininkas“ kuris išmurkdo skaitytoją (taip visų vengiamos) tiesos purve. Taip, tai tas pats „Sizifo akmens į kalną ridenimas“.. tik šį kartą herojus dar ir luošas, todėl tas „ridenimas“ dar sudėtingesnis..
Ir dar..Beketo antiherojus ridena savo akmenį ne į kalną, o.. PO mėšlą. Tuo jis ir skiriasi nuo estetiškai patrauklių A.Kamiu kūrinių.
Štai APIE KĄ šis kūrinys ;)
offca 2006-11-21 18:44:36
Yra abejonė, kad "Molojaus" skaitytojai kada nors prieis bendros nuomonės apie ką visgi buvo rašyta ir, ką norėjo pasakyti Beckett'as?
Bet kurią mintį apie romaną galima lengvai nuginčyti ir taip pat sėkmingai pagrįsti, tad gal buvo tik noras, kad žmogus imtų mąstyti. Ir ne tik apie save, pinigus, šeimą, meilę, gražią senatvę ir pan. gyvenimo aksesuarus, kurių prisotintos 99 proc. skaitomiausių knygų. Gal ši knyga turi tik vieną mintį/tikslą - parodyti kad tie, kurie balansuoja ant gyvenimo ir mirties ribos, kurie yra įkalinti savo neveiksniame kūne, prigulę viską, kas gali iš žmogaus išeiti; kad tie, kurie užmiršę daiktų pavadinimus ir seniai yra nurašyti visuomenės bei nusirašę iš jos patys, visgi gali dar save išreikšti imdami į rankas popierių, pieštuką ir rašyti apie tai, kas jiems buvo, kas yra ir kas beliko - taip įprasminant savo nebūtį. Visgi tai rašymo romanas, nors ir neaišku, kas parašė 2ąją jo dalį: Molojus ar Moranas tapęs Molojumi.
Nedrįsčiau teigti, kad tai romanas apie egzistenciją. Visgi nereikia pamiršti, kad romano veikėjai luošiai, iškreiptais nuo skausmo veidais, o tokių nėra dauguma, tačiau nereiškia, kad jie nemoka džiaugtis gyvenimu ar tuo, kas jiems beliko. Nors tai tik mėnulis raižantis pro langą kambarį, metodiškas akmenukų čiulpimas, jūra, dviračio skambutis, vienatvė, prisiminimai apie sueitį ir avių banda. Tai baigtinis sąrašas dalykų, kurie žmogų daro laimingą. Kiti gal turi kitokius sąrašus, tačiau tie kitiems tokie nereikšmingi dalykai teikia Molojui laimę. Ir jis nebijo būti laimingas, nebijo naudotis savo gyvenimo džiaugsmais, ir jam jau visiškai nesvarbu, kas bus su jo kūnu, ką apie jį mano kiti, nes jis jau gyvena savo pasaulyje, kuriame nėra kitų: ten - tik jis ir jo džiaugsmai. Kiek tokių žmonių kaip Molojus mūsų gyvenime? Daug. Kiek tokių žmonių mes norime įsileisti į savo gyvenimus? Mažai, o, tiksliau, visai nenorime. Gal rašytojas norėjo atkreipti dėmesį į tuos KITOKIUS žmones, kurie tampa reikalingi tik patys sau dėl didžiosios dalies NEKITOKIŲ poelgių ir reakcijos. Kiek iš mūsų mielai klausytųsi žmogaus pusvalandį rimtai bandančio perteikti džiaugsmą, kurį sukelia akmenuko čiulpimas. KIEK?
Im 2007-01-07 13:22:34
Na taip mes galime sakyti, kad tai yra kelio ar rašymo antiromanas, bes nesutiksiu jog jis neturi bruožų būdingų egzistencialistinei literatūrai. Jei ir pavyksta retkarčiais užčiuopti atskiras šio kūrinio turinio fragmentų prasmes, tai dažniausia jos man pasirodo būtent „apie tai“. Priminsiu, kad egzistenciją reikia suprasti ne kaip ko nors buvimą apkskritai, o kaip žmogaus buvimo realizacijos būdą. Juk svarbiausia iš egzistencializmo problemų, kad aplinka žmogui neturi jokios prasmės. Individo likimas ir charakteris priklauso tik nuo pačio žmogaus. Kasdieniniame gyvenime žmogus ne visada suvokiąs save kaip egzistenciją; tam reikią, kad jis atsidurtų ribinėje situacijoje, pvz., mirties akivaizdoje. Apie ką jau skaitome antroje trilogijos dalyje „Molonas miršta“.
Egzistencialistams buvo būdinga rašyti, nagrinėti apie nepritampančio visuomenėje individo ieškojimus savito kelio ar būties įprasminimo. Kuris dažniausia labai skiriasis nuo visuomenės sutartinių ritualų ir siekiamybių apsiribojančiu sočiu, materialinėmis gėrybėmis aprūpintu gyvenimu, tuščiagarbiškumu ir pan. Pats teigėte, kad pagrindinis herojus yra nepritapėlis visuomenės atžvilgiu ir drįsčiau teigti, kad Becketas luošo savo herojaus paveikslu išreiškė pasišaipymą iš „normalumo“ , iš socialinių priedermių tarsi tuo norėdamas pasakyti, kad egzistencija nuolat besistengianti įveikti kasdienybę racionalistiniais principais grindžiamojoje visuomenėje yra nepageidautina.. Tai absurdo kūrinys apie kitokią būtį, kur „puvimas irgi vadinamas gyvenimu“.. Antiherojus nagrinėja tuos pačius būties, prasmės klausimus tik kitokia forma. Man irgi atrodo, kad Molojos nekvaršino galvos problemomis kuriomis esti susirupines visas pasaulis, kad galbut turėjo savo džiaugsmus, skausmus arba.. turejo tik savo vienatvę, savo savastį kurioje galbūt viskas buvo vienodai NEsvarbu.. Recenzentui atrodo, kad čiulpimas akmenukų jam teikė laimę, o aš sutraktuočiau tai dar kitaip, kad jam tas pats ką jis čiulpia, apskritai jam viskas TAS PATS.. Kaip ir tas pats kokiu būdu jis mylėjosi, ir ar vyras ar moteris ten buvo.. Man čia grynai egzistencializmo bruožai: viskas laikina, viskas veda į mirtį, todėl viskas yra dzin..
Galų gale visi sutinkame, kad tai „rašymo“ antiromanas, o argi kūryba nėra galingiausia savęs įprasminimo, realizavimo dvasinėjė plotmėjė (būtyje) išraiška..? Net jei tas įsiprasminimas "apie NEBŪTĮ". Jei su tuo nesutinkate, tai dar kartą perskaitykite pirmąjį knygos puslapį. Jei sutinkate, tai dar kartą paskaitykite pirmąją šio komentaro pastraipą.. ;)
Skaityta.lt © 2001-2014. Visos teisės saugomos. Platinti puslapyje publikuojamas apžvalgas be skaityta.lt ir/arba autorių sutikimo NEETIŠKA IR NETEISĖTA. Dėl medžiagos panaudojimo rašykite el.paštu skaityta@skaityta.lt.