Valerij Šambarov „BIELOGVARDEIŠČINA“

Autorius: Gediminas Kulikauskas
Data: 2002-05-28

cover Apie knygą: Valerij ŠambarovBIELOGVARDEIŠČINA
Leidykla: EKSMO (2002)

“Celuju noč solovej nam nasvistyval

Gorod molčal i molčali doma.

Bieloj akacii grozdja dušystyje

Noč naproliot nas svodili s uma.

Sad ves umyt byl viesennimi livniami,

V temnych ovragach stojala voda...

Bože, kakimi my byli naivnymi!

Kak žie my ščastlivy byli togda!

Gody promčalis, siedymi nas dielaja.

Gdie čistota etich vietok živych?

Tolko zima da metel eta belaja

Napominajut siegodnia o nich...”

Šis romansas (“Bieloj akacii grozdja dušystyje”), anot Šambarovo, pilietinio karo metu buvo tarsi neoficialiu Baltosios gvardijos himnu. Berods jį, vedamas sušaudyti bolševikų budelių (kuriems pasmerktojo prašymas leisti atsisveikinti su mylimąja sukėlė tik isterišką juoką), niūniavo admirolas Kolčiakas...

Nesunku atspėti – ši neišvaizdaus viršelio, bet gana solidžios apimties knyga – apie baltuosius... Tiksliau, apie jų beviltišką kovą, pralaimėjimą ir likimus. Kartu tai – viena (o gal net ir pati) iš mano skaitytų detaliausių, išsamiausių bei plačiausių studijų apie pilietinį karą Rusijoje (panaudotos literatūros sąraše – net 300 darbų). Bet tai nėra sausas karinių operacijų, smūgių ir kontrasmūgių atpasakojimas, knygos kalba vaizdinga, gyva, aišku, vietomis šypsnį kelia kai kurie stiliaus niuansai, iškeliantys baltagvardiečių saujelių pergales prieš bolševikines ordas... Na, ką padarysi, autorius, taigi, “kariauja” už baltuosius, tiesą sakant, visiškai ir neslėpdamas savo simpatijų... Supratingas žmogus į tai turėtų žvelgti atlaidžiai: vargu ar rasime rusą, kuris galėtų bešališkai aprašyti pilietinį karą.

Na, o jei konkrečiau, tai Šambarovo darbe apžvelgiama (smulkiai apžvelgiama) visa pilietinio karo odisėja, pradedant liūdnai baigusio caro Nikolajaus II atsisakymu nuo sosto bei vasario revoliucija (kuri, beje, skirtingai nuo skelbimų apie jos “nekruvinumą”, kainavo apie 1500 žmonių gyvybių) ir baigiant paskutinės baltųjų citadelės Kryme žlugimu bei bolševikinės Rusijos kovomis su Lenkija.

Šambarovo knygoje apžvelgiamos ir visos žymiausios pilietinio karo figūros, pradedant Čiapajevu ir baigiant Petliūra, Machno (beje, pastarųjų autorius baltagvardiečiais nevadina) ar Denikinu, Vrangeliu ir t.t.

Nors, kaip jau minėjau, vietomis autorius ir pats “pakariauja” už baltuosius, knygos mąstai, medžiagos smulkmeniškumas bei daugybė kitų dalykų leidžia puikiausiai susidaryti gana išsamų bei pakankamai objektyvų pilietinio karo vaizdą visokiausių pažiūrų žmonėms.

Labai įdomu šioje knygoje skaityti daugelį plačiai sovietmečiu propagandos “apdainuotų” pilietinio karo “žygių”, štai, kad ir mažutė ištrauka apie tai koks iš tiesų buvo Žiemos rūmų šturmas (kuriame, beje, dalyvavo ir Lietuvių pulkas):

“Įlindusius pro langus raudongvardiečius nuginkluodavo, bet kai šių prisirinko pakankamai daug, jie užpuolė ir nuginklavo pačius junkerius. O kai buvo aptikta, jog už barikados nieko nėra, ištisinis puolančiųjų srautas, su Antonovu-Ovsejenko ir Čiudnovskiu priešaky, netrukdomai plūstelėjo iš Rūmų aikštės pusės. Rūmų viduje jokio pasipriešinimo nebuvo – dėl didelio jėgų nelygumo jis buvo neįsivaizduojamas. Laikinąją vyriausybę suėmė ir nusiuntė į Petropavlovską. Junkerius, suimtus rūmuose, žiauriai sumušė. Dalis smogikių ( Žiemos rūmus gynė vadinamojo moterų smogiamojo bataliono kuopa – apžvalgos aut. pastaba ) buvo išprievartauta. Kareivos žavėjosi: “Na ir bobos! Viena pusę kuopos išlaikė!” (po to nusižudė). Kai kuriuos nužudydavo tamsoje ar papuolus po karšta ranka.

Keletas šturmo dalyvių nuskendo vyne, rūmų rūsiuose vykusių bakchanalijų metu. Daugelis mirtinai nusigėrė. Nuo apiplėšimo Žiemos rūmus išgelbėjo visai ne revoliucinė disciplina. Paprasčiausiai pagrindinės vertybės įsisiautėjusiems chamams buvo nereikalingos. Jiems reikėjo ko nors paprastesnio. Tempė iš rūsių vyną, iš bufetų – valgius. Plėšė baldų apmušalus. Šilkinius – autams, odinius – batams. Visi rūmų laiptai buvo apvemti girtuoklių.”

Ypač teigiama ir ryšku šioje knygoje tai, jog puikiai matyti koks išties chaotiškas buvo pilietinis karas Rusijoje, kokie skirtingi ir nevienalyčiai tarpusavyje buvo tiek baltieji, tiek bolševikai, tiek visokiausio plauko “žalieji” ir t.t., daugelis kurių karo metu spėjo po keliskart pakeisti savo pažiūras ir priešininkus. Kaip skyrėsi vieni, sakykim, Denikino “baltieji”, sudaryti iš kadrinių buvusios caro Rusijos armijos karininkų ir kaip skyrėsi, tarkim, pauralės “baltieji”, sudaryti iš fanatiškųjų sentikių. Ir kaip skyrėsi plačiai išgarsėję maištingumu bolševikų matrosų daliniai (jautęsi kone visiškai savarankiška jėga ir kovojusių kažkokį “savą” karą bei kartą net siūlę baltiesiems išduoti Leniną, o galų gale sukėlę Kronštato maištą), nuo internacionalinių latvių, vengrų, vokiečių komunistų dalinių (kurie iš esmės buvo, kaip autorius taikliai išsireiškė, revoliucijos samdiniai) ar iš pafrontės suvarytų gyventojų, kur trims žmonėms duodavo vieną šautuvą, o likusius liepdavo “dabyt v bojų”(“įsigyti mūšyje”).

Knygoje rasime pacituota ir begalę išties kraugeriškų Lenino telegramų... Na, pavyzdžiui, kaip Lenino žodžiais reikėjo sulaikyti Judeničiaus puolimą: “Jei puolimas pradėtas, ar negalima būtų mobilizuoti dar 20 tūkstančių Piterio darbininkų plius 10 tūkstančių buržujų, už jų pastatyti kulkosvaidžius, keletą šimtų sušaudyti ir šitaip pasiekti išties masinio spaudimo Judeničiui?”

Taigi, įžymieji “užtveriamieji būriai”, Smeršo analogas Rusijoje naudoti jau kur kas anksčiau nei II pasaulinio karo metais.

O kur dar raudonųjų komisarų aprašymai, kuriuos drąsiai būtų galima dėti į markizo de Sado redaguojamus rinkinius: štai vieno iš romantiškesnių, tokio a la Čičinsko, bolševikų komisaro, siautėjusio Kijeve, mėgstamu užsiėmimu būdavo mėnesienos naktimis sode su revolveriu medžioti nuogas moteris, kurias atveždavo iš pergrūstų kalėjimų...

Kaip jau minėjau, knyga išsklaido daugelį Rusijos pilietinio karo mitų ir parašyta su nemažomis pretenzijomis į objektyvumą, kurias, deja, kiek išsklaido šen bei ten šmėstelintys pabaltijiečių apibūdinimai, kur autorius ironiškai pastebi, jog caro laikais pabaltijiečiai visai nebuvo “kultūra”, o estės ar latvės tebuvo vertinamos tik kaip geros tarnaitės...

Jei žvelgti emociškai - su šia knyga man itin asocijuojasi bent du epizodai: vyriškas kariškių ašaras spaudžianti Olego Gazmanovo daina “Oficiery, oficiery, vašie serdca pod pricielam...” ir Nikitos Michalkovo “Sibiro kirpėjo” epizodas, kai pagrindinis herojus, karo mokyklos eksauklėtinis, vežamas tremtin į Sibirą, šūkteli pro grotas: “Ja liubliu vas, junkera!..”

Šioje knygoje, kaip ir N. Michalkovo filme, galima aiškiai pajusti, kokia daugelio rusų širdyse vis dar galinga, giluminė ir kiaurai viską pramušanti nostalgija carinei motinėlei Rusijai... Šiuo jausmu būtų galima beveik gėrėtis, bet tik iki tol, kol prisiminsime, kas buvo Lietuva šios Rusijos sudėtyje – mažutė, užguita “Šiaurės Vakarų krašto” dalis.

Beje, knygos tiražas vos 5100 egz.... Jei šiandienos Lietuvos mastams tai dar palyginus padorus tiražas, tai Rusijos platybėms mažiau nei niekingas...

KITOKS Rusijos pilietinis karas

Komentarai

Docentas 2002-05-27 21:25:06
Vargšai bielogvardiejcai...Tik kažin, jei jie būtų laimėję prieš bolševikėlius ar nebūtume vėl įjungti į motinėlę Rusiją?..O bolševikų sukeltas chaosas ir kraujo jūros leido buvusios imperijos pakraščiuose atsistot ant kojų mažoms tautoms/valstybėlėms.
Justinas 2002-05-28 08:29:54
Pabaigiant Docento pastebėjimą: ...neilgam. Man rodos, kad Lietuvėlei ir visiems kitiems pakraščiams būtų buvę geriau, jei Rusija būtų nuevoliucionavusi prie konstitucinės monarchijos ir velniaižin kaip tada viskas būtų apsisukę...
Rolandas 2002-05-28 12:34:32
Labai abejotina, kad Rusija būtų nuevoliucionavusi iki konstitucinės monarchijos. Didžiausia tikimybė, kad laimėjus "baltiesiems" Rusija būtų pasukusi Italijos keliu ir įsivedus kokią nors vietinę nacionalizmo atmainą.
Gedas 2004-07-09 09:48:33
Šią knygą galima rasti ir internete.
http://militera.lib.ru/research/shambarov1/index.html

Ypač įdomus skaityti pirmąjį skyrių "Imperija prieš žūtį"
VALDAS 2006-04-08 19:12:39
Viena yra visiškai aišku perskaičius knygą ir atsigręžus į Lietuvos istoriją,kad mums nepasisekė, kad Rusijoje pilietinį karą laimėjo bolševikai. Taip istoriškai susiklostė, kad revoliucija mums davė 20 metų nepriklausomybės ir po to mus žudė žiauriau negu baltuosius. Esu įsitikinęs, kad iš baltūjų būtume išsivadavę lengviau ir be tokio kraujo praliejimo. Viskas tuometu priklausė nuo istorinių asmenybių stiprumo ir tautos švietimo.Manau knygoje 90% tiesos apie raudonuosius mužikus.
Gedas 2006-04-08 21:02:06
Oi nesakyk... Konkrečiai lietuviams, latviams, estams, suomiams (nors šie turėjo autonomiją) Rusijos imperijos subyrėjimas davė šansą sukurti, kad ir trumpai gyvavusias modernias valstybes. Išlikus Rusijos imperijai būtų likęs, hm, 1831, 1863-iųjų sukilimų kelias?.
VALDAS 2006-04-12 19:45:51
Gedai nelygink Lietuvos su Latvija, Estija ar kitomis , kurios sukūrė valstybes,o mes valstybingumą atkūrėm. Visokiems latviams tai buvo gal ir vienintelė galimybė turėt valstybę. Išlikus imperijai ji jau būtų nebe tokia, nualinta pasaulinio ir piletinio karų, įsiskolinusi iki ausų vakaram, centrinė valdžia silpna. Kuo ne puiki terpė tuo pasinaudoti.
Gedas 2006-04-12 21:37:21
Valdai, mąstote stereotipais.:)
Pasicituosiu:)
"...kad ir trumpai gyvavusias modernias valstybes." Siūlau atkreipti dėmesį į žodį "modernias";) Tai viena.
O antra būtų tai, kad XVIII a. pabaigos Respublika ir jos piliečiai bei XX a. pradžios Lietuva bei jos piliečiai - du visai skirtingi dalykai. Ir nepaisant šlovingos praieties - latvių ir lietuvių (kaip tautų) starto pozicijos XX a. pr. buvo gana vienodos.
Valdas 2006-04-13 05:12:00
Aš tik noriu pasakyti, kad VALDAS ir Valdas yra skirtingi asmenys :)
VALDAS 2006-04-20 18:54:46
GEDAI,SMETONINIUOSE VADOVĖLIUOSE AUTORITARINIS RĖŽIMAS GAL IR BUVO TO METO "MODERNIOS" VALSTYBĖS BRUOŽAS, TAČIAU TUO "MODERNUMAS" IR BAIGĖSI LYGINANT LIETUVĄ SU TO METO GALINGOM DEMOKRATINĖ M VAKARŲ VALSTYBĖM.
O ANTRA SUTINKU,KAD XVIII a. IR XX a. KARDINALIAI SKIRIASI, TODĖL KALBANT APIE KONKRETŲ LAIKMETĮ MANAU ŠIE JŪSŲ ŠOKINĖJIMAI PER AMŽIUS BEPRASMIAI.
TREČIA - NEGALIMA NEPAISYTI ŠLOVINGOS LIETUVOS VALSTYBĖS PRAEITIES IR LYGINTI JĄ SU LATVIŲ TAUTOS VERGOVE. STARTO POZICIJOS BUVO GANA VIENODOS GEOGRAFIŠKAI.
Gedas 2006-04-20 20:11:16
Tai, kad, gerb. VALDAI, autoritariniai (diktatūriniai) režimai tuo metu buvo įsigalėję mažne visoje Europoje: nuo 1922-Italijoje, 1922-30 ir nuo 1939-ųjų - Ispanijoje, nuo 1925 - Albanijoje, nuo 1926- Portugalijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, nuo 1929-Jugoslavijoje, nuo 1933 - Austrijoje, Vokietijoje, 1934 - Bulgarijoje, Latvijoje, Estijoje, nuo 1936-ųjų Graikijoje, 1938-ųjų - Rumunijoje.
Vienintelėmis parlamentinės demokratijos salomis išliko Šveicarija, Čekoslovakija, lyg - Prancūzija ir, berods, Vengrija (nors dėl jos abejočiau, ten berods buvo Horčio režimas irgi) ir Suomijoje. Likusios šalys - parlamentinės monarchijos.
Tad neautoritariniai režimai to meto Europoje buvo ryški mažuma.

Bijau, kad, vis dėlto nelabai įsivaizduojat, kiek daug skiriasi XVIII ir XX a. Lietuva. Jei ankstesnės valstybės piliečiai buvo bajorai, tai modernios valstybės piliečiais jau buvo tauta, skirtumas esminis.
Tie, kas anksčiau buvo piliečiais, XX a. tapo sulenkėjusio ir, dažnu atveju priešiško lietuvių pastangoms kurti savo valstybę, o ne bendrą su lenkais, luomo likučiais.
Tie, kurie anksčiau buvo baudžiauninkais, XXa. tapo pilnateisiais piliečiais.

Todėl šlovinga praeitis XX a. sąlygomis nieko nebelėmė, dar daugiau - kai kuriais atvejais tik kliudė (žr. lenkų pretenzijas atkurti bendrą Lenkijos-Lietuvos valstybę, o ne leisti Lietuvai vystytis savarankiškai).
VALDAS 2006-05-06 19:18:29
Mano supratimu parlamentinės monarchijos valdymo formą galima vadinti demokratine, nes monarcho teisės į valdymą simboliškos (pvz.Didžioji Britanija, kuri tarpukariu tarptautinėje arenoje buvo viena iš esminių figūrų).
Aš nenoriu paneigti, kad tuo metu piliečiais jau buvo tauta, ar kad lenkai nekėlė grėsmės. Tik grįžtant į pradžią jūsų Gedai argumentai manes neįtikino, kad raudonieji Lietuvai buvo geresnė išeitis, nei baltieji.Kaip jūs nesuprantat, kad komunizmas apskritai, kaip reiškinys pasaulinėje istorijoje yra visuotinai pripažintas neigiamu ir gero Lietuvai jis atnešti negalėjo. Jūs gerb. Gedai sukat pokalbį panašiai, kaip šiuolaikiniai prorusiški istorikai.
Skaityta.lt © 2001-2014. Visos teisės saugomos. Platinti puslapyje publikuojamas apžvalgas be skaityta.lt ir/arba autorių sutikimo NEETIŠKA IR NETEISĖTA. Dėl medžiagos panaudojimo rašykite el.paštu skaityta@skaityta.lt.