Viktoras Suvorovas „IŠVALYMAS“

Autorius: Justinas Žilinskas
Data: 2001-02-22

cover Apie knygą: Viktoras SuvorovasIŠVALYMAS
Leidykla: Mintis (2000)

Vėlgi knyga tiems, kurie domisi istorija ir jos įvairiomis interpretacijomis. O Viktoras Suvorovas (tikroji pavardė - Rezun) yra jų ne vieną pateikęs - šis sovietų šnipas - dezertyras (taip jį apibūdina netgi dabartinės Rusijos "žvalgybininkai", jis pats save juokaudamas pristato taip "visų imperialistinių žvalgybų agentą, žmonių giminės priešą V. Suvorovą") jau seniai tapo oficialiajai Sovietų Sąjungos ir Rusijos istoriografijai rakštimi vienoje švelnioje vietoje, įkyriai lendantis su savo, kas blogiausia, įtikinamai parašytomis ir logiškai pagrįstomis bei populiariomis knygomis, gerokai koreguojančiomis Antrojo pasaulinio karo pradžios stereotipus.

Jau pati pirmoji istorinė šio autoriaus knyga (iki tol buvo tik beletrizuoti memuarai apie GRU žvalgų rengimą ir darbą "Akvariumas" bei atsiminimai iš armijos "Išvaduotojas"), "Ledlaužis", kurioje bandoma pagrįsti hipotezę, kad Hitleris 1941 m. birželio 21 d. viso labo smogė preventyvų smūgį Raudonajai Armijai, pasirengusiai puolimui, turinčiam nušluoti Hitlerio armiją, Trečiąjį Reichą ir visą Europą priimti į broliškų sovietinių respublikų šeimą. Šios knygos tęsiniai - "Diena 'M'" ir "Paskutinė respublika" toliau grindė ankstesniąją hipotezę.

Taigi "Išvalymas" (beje, knygą skaičiau jau seniau rusiškai (todėl ir viršelis rusiškojo leidimo) ir, manau, kad lietuviškai pavadinimas yra išverstas netinkamai - "Očiščenije", manyčiau, turėtų būti verčiama arba "Apvalymas", o gal net "Apsivalymas") tęsia "Ledlaužio" trilogijos temą, tik šįsyk jau ne globaliai, o vienu specifiniu klausimu - kodėl gi Stalinas 1937-1939 m. iššaudė beveik visus Raudonosios Armijos vadus? Ir nors daug kas tvirtina bei oficiali pozicija yra ta, kad Stalinas iššaudė genialius karvedžius, V. Suvorovas nuosekliai ir su gausybe pavyzdžių įrodo, kad daugelis iš tų karvedžių buvo viso labo baudėjai, daugiausia tesugebėję kovoti prieš savo liaudį - bombarduoti ir nuodyti sukilusius valstiečius, malšinti alkanų darbininkų streikus, vykdyti teroro akcijas, o imtis rimtų karinių operacijų - nesugebėjo (pvz., M. Tuchačevskio "didvyriškas" mėginimas paimti Varšuvą 1920 m. žlugo dėl jo paties klaidų). Pasirodo, pusė tų "didžiųjų karvedžių" tokius vardus gavo būdami čekistais, kiti vadovavo GULAG'o lageriams, treti - miško paruošų komisariatui, o su karu ir armija nelabai turėjo ką bendro. Taigi, galutinis rezultatas buvo toks, kad Stalinas sušaudė tuos, kurie prieš tai šaudė kitus. O kam to reikėjo? Diktatorius ruošėsi Paskutiniam karui, turėjusiam galutinai pakeisti Europą, kuriame reikėjo karvedžių, paskui kuriuos kareiviai eitų nors į pragarą, o ne pasipūtusių, žiaurių, bet kvailų čekistų bei politinių priešininkų. Kitaip tariant, visa knyga - tai didelis mito ir jo veikėjų, niekšų ir galvažudžių, iki "išvalymo" vadovausių darbininkų ir valstiečių krauju užpiltai Raudonajai armijai, demaskavimas. Bet ką gi Stalinas pasiekė - tragediją 1941 m., kai Vokietijos kariuomenė vos nepaėmė Maskvos? Ne... Išvalymo rezultatas - tai baigimas II-ojo Pasaulinio karo pergale su vienais iš geriausių karvedžių pasaulyje - G. Žukovu, K. Rokosovskiu ir kitais. O 1941 m. tragedija - tai visai kas kita, kurios priežastys neturėjo nieko bendro su išvalymu, tiesiog Hitleris atspėjo Stalino planus ir smogė puolimui parengtai armijai, kuri net negalvojo, jog kada nors teks gintis, juk ruošėsi ant durtuvų nešti saulę... Be abejo, V. Suvorovas šiuo mito demaskavimu stengiasi pagrįsti savo hipotezę apie buvusį numatytą Sovietų Sąjungos puolimą prieš Vokietiją 1941 m. liepos 6 d.

Beje, priminsiu, kad "Didžiojo valymo" metu buvo "išvalyti" ir du Rusijos pilietinio karo didvyriai, genialūs karvedžiai ir liaudies priešų baudėjai, žiaurumu niekuo neatsilikę nuo kitų, nešioję lietuviškas pavardes: V. Putna ir P. Uborevičius. Dar iki šiol vienas Vilniaus rajonų žargonu vadinamas "Putniovke".

Nors V. Suvorovo darbų oficialioji Rusijos istoriografija nepripažįsta, tačiau jie neatrodo kaip grafomaniški svaičiojimai, nors aš, aišku, neturėjau galimybės patikrinti visų nuorodų (lai atlieka tai istorikai). Bet parašyti sensaciją - tai viena, sugebėti įtikinti skaitytoją - tai jau visai kas kita. Tad besidomintiems istorija - rekomenduoju, paskaitykite. O tikėti ar ne - jūsų reikalas.

Komentarai

Vita 2003-06-05 14:43:26
Manau, kad Suvorovas tikrai įtikinamai rašo. Aišku, kartais įsikarščiavęs jis truputį nusišneka, bet pagrindinė jo idėja (Sovietų Sąjunga ruošėsi pirma užpulti Vokietiją) tikrai teisinga. Ši knyga irgi mane įtikino, visus Suvorovo kūrinius aš perskaičiau su dideliu malonumu. Varčiau knygynuose jo oponentų knygas, tačiau jų argumentai atrodo labai pritempti.
justinas 2003-06-06 05:01:40
Na, kaip... Suvorovo argumentai irgi dažnai pritempti ir dažnai jis pats sau prieštarauja. Bet vien už tai, kad atakuoją oficialią SSRS ir Rusijos istoriografiją, kurioje iki šiol Lenkijos okupacija vadinama "Osvoboditel'nyj poxod", jį galime gerbti.
Billy 2003-10-13 17:30:03
Šiaip man irgi patiko skaityti Rezuno knygas, tik tarpais jis truputį šovinistas - viskas kas rusiška yra gerai. Vietomis garbina Staliną, kad šis, atseit, nužudė tik 5% šalies gyventojų ir tai lyg ir pateisinama....
super-ego 2003-10-13 18:17:45
jo, dekui draugui stalinui kad pasitenkino tik vienu is dvidesimt..
viestaras 2004-04-13 11:54:15
billy,Stalinas - švelniausios marksizmo pakraipos atstovas, jeigu Stalinas nudėjo 5, tai Trockis butu išpyškinęs 55 proc.
shlyxtux 2004-04-13 12:46:42
Nesakychiau, kad Suvorovas garbina Stalina. Greichiau zhavisi, kaip zhavimasi tigru: kokie dantys, kokie nagai, kokia tobula zhudymo mashina, kaip gerai, kad tarp moosu grotos.
O - shvelniausias? Gy, tik nereik lialia, marksizmas, kad ir paika ideologija, turejo ir idealistu, manau. Tie ir buvo 'shvelniausi'. O Stalinas - vidutinio (kitu revoliucijos veikeju fone) kraugerishkumo beveik realistas.
viestaras 2004-04-15 04:36:51
Suvorovas negarbina Stalino, tik sako, kad jeigu valdžia butu paemes ne jis o Trockis, butu išžudyta dauk daugiau. (Stalinizmas - viena švelniausiu marksizmo pakraipu)
viestaras 2004-04-15 04:39:54
Justinai, kur tu matai tuos "pritempimus ir prieštaravimą pačiam sau"?
Z Justinas 2004-04-15 05:05:09
viestaras: palygink "Išvalymą" ir "Ten' Pobedy", kaip vienur rašoma apie Žukovą ir kaip - kitur wink

Beje, kodėl manai, kad Trockis būtų išžudęs daugiau? Juk turėjo laiko, Stalinas ne iš karto jį sudorojo...
Gedas 2004-04-15 06:20:39
Tokią nuomonę apie Trockį ir man teko ne kartą girdėti iš įvairių istorikų. Berods, ji grindžiama Trockio siūlytais metodais kovai su "antikomunistais". Jei neklystu būtent Trockis Rusijos pilietinio karo metu (ir kare su Lenkija) sugalvojo puikiai pasiteisinusį metodą - imti įkaitais armijos vadovybės šeimas, kad šie nepereidinėtų į priešo pusę ir pan.
banginis 2004-04-15 06:45:23
Suvorovas ir jo fašistiniai išvedžiojimai - žydų ir neonacių užsakymas
shlyxtux 2004-04-15 06:53:20
ir dar geju!!! elefant
viestaras 2004-04-15 06:58:18
Žilinskas: " Trockis turėjo laiko".
Visą ta laiką jis kovojo su Josifu Visaranovičium. O faktas tas kad Leiba Trockis - "kareiviniu" arba "grynojo" marksizmo šalininkas. Tu kada skaitei "Manifeste die Komunistische Partei"? Trockis to paties plauko. Atimti viską. iki paskutinio siulo. 100 proc. gyventojų - "darbo armijose". Tokios komunistinės artelės egzistuoja kiekvienoje valstybėje. Jos vadinamos kalejimais.Ten viskas pagal manifestą - valstybė rengia, maitina, duoda darbo. Tik vienas skirtumas - Markso ir Trockio modelije tai visiems ir visam laikui.
Ir dar - karta per metus - pasimatymas su moteriškuoju kalinių kontingentu. Kad komunistu darbo armiju kareiviu veislė neišmirtu. Pasimatymų rezultas - "nuo 9 metų gamybos darbuotojas"( Markso žodžiai ). Štai Leibos Bronšteino idealas. Jis, aišku, darbo armijos ferdmaršalas. Stalinas to neleido. Nustumė Trockį ir jo gaujas velniop į Liublianką.
Ar tai ką siulė Trockis galimą igyvendinti be kraujo jurų? Jeigu iš manęs atimtu visą turtą ir šeimą, aš priešinčiausi. Stalinizmo sistema be abėjo švelnesnė.
viestaras 2004-04-15 07:05:29
Justinai, del "Išvalymo" ir "Ten Bobedy". Vienas neneigia kito. Žukovas - drasus, ryžtingas įsakymų vygdytojas, nepaisantis jokių kliučių.
Tam (ypač Stalino aplinkoje ) butinas žiaurumas. O vygdant kitu paruoštas operacijas didelio karinio išprusimo nereikia. Stalinas Žukovą laikė kaip užkarda tarp savęs ir kitų vadų.
Beje "Išvalyme" Žukovas ne tik giriamas. Ten atskleidžiamas jo veidmainiškumas.
Justinas 2004-04-15 07:17:49
viestarai, pasakysiu tau atvirai - visi jie vieno plauko "svoločiai". Bet "užkūrus" tokią sistemą kitaip ir būti negalėjo.
banginis 2004-04-15 07:32:14
Suvorovas niekšas
viestaras 2004-04-15 07:35:35
Justinai, sutinku visi jie tokie ir dar geresni.
Bet grubiai šnekant Stalinas už Tocki geriau, kaip geresnis yra banditas kuris tik apiplešia yra geresnis už tą kuris apiplešia ir dar peilį tarp šonkauliu suvaro
Krekas 2004-04-15 07:44:18
Aha, pasirinkimas tarp to, kuris apiplėšia, jeigu turi, ir to, kuris neleidžia turėti iš principo.
banginis 2004-04-16 06:00:13
Valio tuchačevskiui
billy 2004-04-18 14:08:26
bangini, tu nusiramink, isprotesi 30 sulaukes :). Tau cia ne delfi komentarai. Ir siaip, jei oficialus rusu istorikai ka nors "teigia", tai labai norisi susirasti neoficialia ar draudziama istorija, kad pagaliau galetum perskaityti bent jau blaivu poziuri i realybe. Kai dėl 55% iššaudymo, tai visa Rusija jau dabar kalbėtų kinietiškai. Pats Suvorovas rašo (šį kartą tikėsiu, nes teiginys apie armiją, o ne apie karą), kad šalis ima buksuoti, kai į armiją pašaukiama 10%+ šalies gyventojų .... o kad karas nepprasidėjo taip, kaip aiškina populiarioji istorija, tai aišku - vien jau pasigilinus kaip "revoliucionieriai" neteritoriniais traukiniais po Europą baladojosi.
billy.papildymas 2004-04-18 14:12:08
dar dėl tų 55% .... buvo lyg numatytas visas 100%

Ir štai po menesio L.Berija raportavo Stalinui, kad paskutinis ešelonas „su speckontingentu“ iš Cecenijos atvyko i Sibira. Iš viso buvo išvežta 180 traukiniu ešelonu, kuriuose buvo 491571 žmogus. Koks buhalterinis tikslumas! Tuo tarpu kelioneje nuo bado ir šalcio žuvo dešimtys tukstanciu žmoniu. Like gyvi buvo išlaipinti plyname lauke. Ir štai dar vienas dokumentas, rodantis Stalino keslus: Vokieciai, kalmukai, ingušai, cecenai, suomiai, latviai ir lietuviai bei kitos tautos turi buti perkeltos i nustatytus Sibiro rajonus amžinai, o pasitraukimas iš šiu rajonu baudžiamas 20 metu lagerio. Masineje cecenu tautos išvežimo, tiksliau pasakius, likvidavimo, operacijoje dalyvavo per 150 tukst. NKVD, SMERŠ’o daliniu kariškiu. Taigi trims tremiamiesiems teko vienas iki dantu ginkluotas kariškis. Ir enkavedistai stengesi kaip imanydami. Juk niekas nenorejo buti pasiustas i fronta.
Stalino isakymu „Už pavyzdinga specialios užduoties vykdyma“ pirmojo laipsnio Suvorovo ordinu buvo apdovanoti tokie žinomi stalininiai budeliai kaip L.Berija, Kobulovas, Kruglovas, Merkulovas, Abakumovas, Serovas ir dar 33 „karvedžiai“. Galima priminti, kad, pagal Suvorovo ordino statuta, juo apdovanojami kariškiai už ypatingus kovinius nuopelnus… Dar apie tukstantis NKVD ir SMERŠ’o smogiku buvo apdovanoti kitais ordinais ir medaliais.
Akella 2004-12-11 14:39:20
Valymas, didesniu ar mazesniu mastu vyksta visose valstybese visais laikais. Kuo grieztesnis, tuo geriau. Del rusu vadu - buvo vykdoma griezta atranka - paliekami tik gabiausi, istikimiausi ir gyvybingiausi. Kad pas mus taip! Aisku nesaudyt, bet is tarnybos isvyt.
virusas 2004-12-21 17:43:24
viestarai, nenusisnekek. stalina lygini su trockiu ir kalbi, kas butu jeigu butu. Pasiskaitinek kokia buvo stalino nuomone apie didziojo bado aukas. ar zinai kad tai stalinas isake suformuoti uztvarinius burius saudancius i besitraukiancius? ar zinai kad stalinas skatino Lenina, ta pati parasiusi savo garsuji ,,ka daryti?", dar ryztingiau ir atsisakant morales veikti? o kuo tokiu pasizymejo trockis? kad buvo nuzudytas meksikoj? ar kad traukiniu po rusija lakste kalbas, kuriu niekas neklause laidydamas.
Radwilla 2004-12-28 17:26:04
"Del rusu vadu - buvo vykdoma griezta atranka - paliekami tik gabiausi..."
vienas juokas...
zvierius 2005-10-22 23:03:45
viruse, pats nenusišnekėk. Keiki Staliną? Teisingai darai. Bet jei vadini Staliną žmogėdra, tai dar nereiškia, kad Leninas, Trockis ir t.t. buvo vegetarais.
Skaityta.lt © 2001-2014. Visos teisės saugomos. Platinti puslapyje publikuojamas apžvalgas be skaityta.lt ir/arba autorių sutikimo NEETIŠKA IR NETEISĖTA. Dėl medžiagos panaudojimo rašykite el.paštu skaityta@skaityta.lt.